OK  
  OK        Cancel  
ALGRA, N.E. De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. Groningen, RUG, 1966.
185 pp. paperback. (Estriken, 39) *band licht vlekkig*
Boeknummer 573341 € 15.00