OK  
  OK        Cancel  
POORTMAN, J., (RED.) Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen. 2 delen. Meppel, Boom, 1944-1951.
568, 320 pp. Linnen. Illustraties. *papier licht roestvlekkig, deel 1 rug verkleurd, binding iets los, rug licht beschadigd, deel 2 stukje uit p. 320, verder goede staat*
Deel 1: Met 65 buitenteksafbeeldingen. Met bijdragen van o.a.: A.E. van Giffen, J. Linthorst Homan, H. Tj. Waterbolk
Boeknummer 579637 € 30.00