OK  
  OK        Cancel  
SCHOLTEN, G.J., ABAS, P., GILTAY VETH, N.J.P., SCHOLTEN, Y., (RED.) Non sine causa. Opstellen aangeboden aan prof.mr. G.J. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Zwolle, Tjeenk Willink, 1979.
(XXVI) 551 pp. Linnen. Bibliografie. Portret. Illustraties. *goede staat*
Met bijdragen van o.a.: P. Clausing, W.F. de Gaay Fortman, C.L. Patijn
Boeknummer 587645 € 15.00