OK  
  OK        Cancel  
F.C.M.R. Christelyke onderwyzing of verklaaring en uitbreiding van den Catechismus. Verdeeld in vyf deelen en eenenveertig lessen, voor de catholyke jonkheid van het Aartsbisdom en de onderhoorige Bisdommen van Mechelen. Nieuwe druk overgezien, verbeeterd, en met fraaie plaaten versierd. Compleet. Antwerpen, Theodorus Crajenschot, 1772.
(12) 576, (16) pp. Frontispice + 5 buitentekstgravures. Halfleer. 8ļ *boven- en onderzijde rug licht beschadigd, hoeken gerestaureerd, plaat 1 deels los, papier hier en daar waterschade zonder tekstverlies, aantal pagina's scheurtje onderin, verder goede staat*
Boeknummer 617300 € 75.00