OK  
  OK        Cancel  
LAMPE, FREDERIK ADOLPH Elf betrachtingen van het sterven en den doodt des menschen tot heylsaam gebruyk opgestelt (...). Na desselfs zalig overlyden uytgegeven en uyt het Hoogduytsch vertaalt door J. le Long. Tweede druk. AMSTERDAM, Antony Schoonenburg, 1732.
(XXII) 494 (VIII) pp. Leer. 8 į. *boven- en onderzijde rug beschadigd, hoeken gestoten, iets los in de band, papier hier en daar een vlekkig, zonder verlies van tekst ontbreekt een stukje van pp. 47, verder in goede staat*
Friedrich Adolph Lampe ( ook wel Frederik Adolf Lampe) (Detmold, 18 of 19 februari 1683 - Bremen, 8 december 1729) was een Duitse gereformeerde hoogleraar theologie en predikant. Van 1720 tot 1727 was hij hoogleraar aan de Utrechtse universiteit. Zijn theologie vormde een synthese van de opvattingen van Gisbertus Voetius en Johannes Coccejus. Gedurende enkele decennia in de 18e eeuw vormden de "Lampeanen" een derde stroming binnen de gereformeerde kerk in de Republiek naast de Coccejanen en de Voetianen. Lampe wordt wel beschouwd als een late vertegenwoordiger van de beweging van de Nadere Reformatie
Boeknummer 626405 € 75.00