OK  
  OK        Cancel  
ACTA NATIONALE SYNODE Acta ofte handelinghen des Nationale Synodi.(...) Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen. Dordrecht, Ghedruckt by Isaack Iansz Canin, 1621.
Drukkersvignet. Perkament. 4į. Folio. (VIII), (XXIII) 386, 288, 382, (14) pp. *rug bovenzijde beschadigd; pagina 75 in het eerste gedeelte los en iets beschadigd; rand achterplat deels los; voorplat licht beschadigd; zonder de uitslaande gravure van de Nationale synode; verder in goede staat
Deze band bevat: (1) Acten ofte handelinghen des nationalen synodi der Nederlantsche kercken, (2) De oordeelen der uitheemschen theologen, vande vijf in verschilstaende artijckelen der Remonstranten. De Synode van Dordrecht ghepresenteert anno MDCXIX, (3) Het oordeel der gedeputeerden vande Nederlantsche kercken, over de verschillende vijf artijckelen der Remonstranten. In den Synode Nationael van Dordrecht overgegeven in den Iare MDCXIX. Uit het Latijn ghetrouwelijck overgheset
Boeknummer 629524 € 150.00