OK  
  OK        Cancel  
ACTA NATIONALE SYNODE Acta ofte handelinghen des Nationale Synodi.(...) Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle oordeelen vande vijf artijckelen. Dordrecht, Ghedruckt by Isaack Iansz Canin, 1621.
Uitslaande gravure Nationale Synode + drukkersvignet. Leren band met gemarmerde schutbladen. 4į. Folio. (VIII), (XXIII) 386, 288, 382, (14) pp. *rug boven- en onderkant beschadigd; hoeken platten licht beschadigd; platten licht geschaafd; papier hier en daar licht roestvlekkig; eerste katern beetje los, oude geschreven tekst op schutblad, verder in goede staat*
Deze band bevat: (1) Acten ofte handelinghen des nationalen synodi der Nederlantsche kercken, (2) De oordeelen der uitheemschen theologen, vande vijf in verschilstaende artijckelen der Remonstranten. De Synode van Dordrecht ghepresenteert anno MDCXIX, (3) Het oordeel der gedeputeerden vande Nederlantsche kercken, over de verschillende vijf artijckelen der Remonstranten. In de Synode Nationael van Dordrecht overgegeven in den Iare MDCXIX. Uit het Latijn ghetrouwelijck overgheset
Boeknummer 635211 € 175.00