OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - Nederland
gevonden: 262 boeken op 7 pagina's


< 1 ... 6 7 >

VOS, R. Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting. Amsterdam, Sijthoff, 1988.
Boeknummer 591529 € 10.00
VRIJ NEDERLAND, (RED.) Het ondergrondse Vry Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945. Woord ten geleide Mr. A.H. van Namen. Inleiding Lydia E. Winkel. Baarn, Wereldvenster, 1970.
Boeknummer 623684 € 10.00
 
VUURDE, R. VAN Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1998.
Boeknummer 610011 € 10.00
WARMBRUNN, W. De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong. Vertaling P.G. Rijser. Amsterdam, Becht, 1964.
Boeknummer 598273 € 10.00
WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1976.
Boeknummer 618968 € 15.00
WELCKER, J.M. Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. Amsterdam, Van Gennep, 1978.
Boeknummer 585537 € 10.00
WENNEKES, W. Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Amsterdam, Atlas, 1996.
Boeknummer 592195 € 10.00
WESTERHOF, D. De naam Westerhof. Oorsprong, betekenis en verspreiding. Zes eeuwen geschiedenis. Bergen op Zoom, Dirk Westerhof, 1988.
Boeknummer 627436 € 50.00
WESTREENEN, W.H.J. VAN Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door D. van Velden. 's-Gravenhage, Meermanno-Westreenianum, 1972.
Boeknummer 592192 € 10.00
WILHELMINA KONINGIN, FASSEUR, C. Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas. ZP, Olympus, 2003.
Boeknummer 626276 € 10.00
WINKEL-RAUWS, H. Wel en wee van het geslacht Rauws. Zutphen, Walburg, 1979.
Boeknummer 572015 € 15.00
WINKELMAN, P.H., (RED.) Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1971-1983.
Boeknummer 611709 € 225.00
WINTER, J.M. VAN Convivium aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M. van Winter bij haar afscheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hilversum, Verloren, 1988.
Boeknummer 626277 € 10.00
WINTER, P.J. VAN Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Gemenebest. Compleet in 2 delen. 's Gravenhage, Nijhoff, 1927 1933.
Boeknummer 632903 € 25.00
WIRTH, H.F., HUUSSEN, A.H. jr. Hermann Felix Wirth (1885-1981) in Nederland, BelgiŽ en Duitsland. Muziek en politiek 1885-1924. Soesterberg, Aspekt, 2018.
Boeknummer 629709 € 15.00
WITSEN, NICOLAAS Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aentekeningen. Uitgegeven door Th. J.G. Locher en P. de Buck. Met 6 kaarten, een portret en 3 afbeeldingen. Compleet in 3 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1966-1967.
Boeknummer 621812 € 50.00
WITSEN, NICOLAAS, WINIUS, A., WLADIMIROFF, I. De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland. Groningen, INOS, 2008.
Boeknummer 633020 € 25.00
WITTOP KONING, D.A. Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland. Lochem, Tijdstroom, 1986.
Boeknummer 622328 € 15.00
WYN, H. VAN Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn. Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
Boeknummer 619319 € 50.00
ZEE, H. VAN DER In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945. Amsterdam, Bezige Bij, 2005.
Boeknummer 615370 € 10.00
ZEE, N. VAN DER Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Meulenhoff, 1997.
Boeknummer 623682 € 10.00
ZUTPHEN, J.A. VAN, POLAK, H., ANKERSMIT, J.F.A., (E.A) Troelstra-oord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 't Troelstra-oord op den Vrijenberg te Beekbergen 13 aug. 1927. Beekbergen, Vooruitgang, 1927.
Boeknummer 636885 € 75.00

< 1 ... 6 7 >