OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Godsdienstfilosofie en religie
gevonden: 437 boeken op 11 pagina's


< 1 ... 10 11 >

TILLICH, P., MCKELWAY, A.J. The systematic theology of Paul Tillich. A review and analysis. Introductory report by Karl Barth. London, Lutterworth, 1964.
Boeknummer 628873 € 12.50
 
TILLICH, P., OSBORNE, K.B. New being. A study on the relationship between conditioned and unconditioned being according to Paul Tillich. The Hague, Nijhoff, 1969.
Boeknummer 568161 € 10.00
 
TILLICH, P., SCHIPPER, J. Eternal life. De eschatologie in de theologie van Paul Tilllich. Nijmegen, zu, 1971.
Boeknummer 602425 € 10.00
TROELTSCH, E. Der Historismus und seine Überwindung. Fünf Vorträge. Eingeleitet von F. von Hügel-Kensington. Berlin, Heise, 1924.
Boeknummer 586066 € 20.00
 
TROELTSCH, E., BODENSTEIN, W. Neige des Historismus. Ernst Troeltschs Entwicklungsgang. Gütersloh, Mohn, 1959.
Boeknummer 623226 € 10.00
TROELTSCH, E., KLAPWIJK, J. Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Mit einer ausführlichen deutschen Zusammenfassung. Assen, Van Gorcum, 1970.
Boeknummer 608302 € 12.50
 
TROELTSCH, E., KÖHLER, W. Ernst Troeltsch. Tübingen, Mohr, 1941.
Boeknummer 586063 € 10.00
TROELTSCH, E., REITSEMA, G.W. Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer. Assen, Van Gorcum, 1974.
Boeknummer 600562 € 10.00
 
TROELTSCH, E., SCHLIPPE, G. VON Die Absolutheit des Christentums bei Ernst Troeltsch auf dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts. Neustadt ad Aisch, Degener, 1966.
Boeknummer 606949 € 12.50
 
TROISFONTAINES, R. 'Ik sterf niet...' Een filosofie van dood en leven. Uit het Frans vertaald door A. Monshouwer. Tielt, Lannoo, 1963.
Boeknummer 567135 € 11.50
VAESSEN, J.C. A quest for hope. Searching for ways out of postmodern nihilism into new reality. Groningen, Expathos, 2009.
Boeknummer 631417 € 12.50
VAESSEN, J.C. Tussen schrift en kritiek. Ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur. Kampen, Kok, 1997.
Boeknummer 624026 € 12.50
 
VARDY, P. Het raadsel van God. Nederlandse vertaling: E. Segeren. Baarn, Callenbach, 1997.
Boeknummer 617457 € 9.00
VELDE, K. VAN DER Flirten met God. Religiositeit zonder geloof. Zp, Ten Have, 2011.
Boeknummer 630281 € 10.00
VERGOTE, A. Godsdienstpsychologie. In samenwerking met de auteur naar het manuscript uit het Frans vertaald door Otto de Nobel. Tielt, Lannoo, 1967.
Boeknummer 628030 € 12.50
 
VERGOTE, A. Het huis is nooit af. Gedachten over mens en religie. Antwerpen, DNB, 1974.
Boeknummer 601002 € 10.00
VERGOTE, A. Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie. Kapellen, DNB, 1987.
Boeknummer 623084 € 10.00
VERGOTE, A. Het meerstemmige leven. Gedachten over mens en religie. Kapellen, DNB, 1987.
Boeknummer 628040 € 10.00
 
VERGOTE, A. Moderniteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect. Tielt, Lannoo, 1999.
Boeknummer 623085 € 10.00
VERGOTE, A. Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie. Kapellen, DNB, 1987.
Boeknummer 623260 € 12.50
VERGOTE, A. Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie. Kapellen, DNB, 1987.
Boeknummer 628031 € 12.50
 
VLOET, J. VAN DER De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap. Antwerpen, Hadewijch, 1992.
Boeknummer 575227 € 7.50
VOS, H. DE De bewijzen voor Gods bestaan. Een systematisch-historische studie. Groningen, WN, 1971.
Boeknummer 632188 € 12.50
 
VOSMAN, F. De orde van het geluk. Inleiding in de algemene moraaltheologie. Baarn, Gooi en Sticht, 1997.
Boeknummer 12923 € 11.50
VROOM, H.M. Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme. Kampen, Kok Agora, 2003.
Boeknummer 623227 € 12.50
VYNCKE, F. De godsdienst der Slaven. Roermond, Romen, 1969.
Boeknummer 587742 € 10.00
WAAIJMAN, K. Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Kampen, Kok, 2000.
Boeknummer 633230 € 25.00
 
WELTE, B. Religionsphilosophie. Freiburg iBr, Herder, 1978.
Boeknummer 616341 € 10.00
 
WENZL, A. Philosophie als Weg. Von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion. Leipzig, Meiner, 1939.
Boeknummer 568842 € 10.00
WERBLOWSKY, R.J.Z., BLEEKER, C.J., (ED.) Types of redemption. Contributions to the theme of the study-conference held at Jerusalem 14th to 19th july 1968. Leiden, Brill, 1970.
Boeknummer 587578 € 15.00
WESTPHAL, M. Suspicion and faith. The religious uses of modern atheism. New York, FUP, 2005 .
Boeknummer 632611 € 12.50
 
WISKERKE, J.R. De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie. Groningen, Vuurbaak, 1978.
Boeknummer 603671 € 16.00
WOLDRING, H.E.S., KUIPER, D.TH. Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden. Kampen, Kok, 1980.
Boeknummer 576605 € 15.00
WOUDENBERG, R. VAN Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie. Amsterdam, Buijten, 1992.
Boeknummer 629620 € 10.00
 
WOUDENBERG, R. VAN, (RED.) Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie. Amsterdam, Buijten, 1996.
Boeknummer 583986 € 15.00
ZOCK, H. , (ed.) At the crossroads of art and religion. Imagination, commitment, transcendence. Leuven, Peeters, 2008.
Boeknummer 625408 € 50.00
 
ZUURDEEG, W.F. An analytical philosophy of religion. London, Allen, 1959.
Boeknummer 584263 € 10.00

< 1 ... 10 11 >