OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Drenthe
gevonden: 64 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

 
ANDRINGA, T., DUSSEL, L., PIEK, L. Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004. Gasselte, Historische Vereniging, 2004.
Boeknummer 609094 € 10.00
 
BOEKHOLT, P.T.F.M., BOS, J., GERDING, M.A.W., (RED.) Gemeentehuizen in Drenthe. Meppel, Boom, 1991.
Boeknummer 606319 € 10.00
 
BOERMA, S., BROERSMA, R. DrŤentse schrieverij. Zuidwolde, Drentse boek, 1993.
Boeknummer 604420 € 10.00
BOIVIN, B., BOS, J., GERDING, M., (RED.) Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe, de Drenten en hun vervoer. Compleet: 15 delen in opbergmap. Zwolle, Waanders, 1991.
Boeknummer 626359 € 12.50
 
BONTEKOE, G.A., (RED.) Drentsche kroniek van het bevrijdingsaar. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1946 II. 2e druk. Assen, Van Gorcum, zj.
Boeknummer 580177 € 10.00
 
BOS, J. Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895. Assen, Gemeente Assen, 1989.
Boeknummer 621541 € 8.00
 
BRONGERS, J.A. 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw. Bussum, Unieboek, 1973.
Boeknummer 576086 € 15.00
 
BROOD, P. Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. Meppel, Boom, 1991.
Boeknummer 619999 € 10.00
 
BROOD, P. Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. Meppel, Boom, 1991.
Boeknummer 620130 € 10.00
 
BROOD, P. Drentse plakkatenlijst 1593-1840. Bussum, Kemink, 1975.
Boeknummer 599126 € 10.00
 
BUIST, G. Balloo. Het mag mij heugen. Zp, Stichting Het Drentse Boek, 1986.
Boeknummer 575940 € 10.00
 
BUNING, L. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. Assen, Van Gorcum, 1966.
Boeknummer 601592 € 12.50
 
BUNING, L. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. Assen, Van Gorcum, 1966.
Boeknummer 605726 € 12.50
 
BUNING, L. Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. Assen, Van Gorcum, 1966.
Boeknummer 606317 € 10.00
CALKOEN, A. , CALKOEN, P. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1902.
Boeknummer 621569 € 50.00
 
DUSSEL, L. De Gasselter brandweer 'en diens aankleeve'. Gasselternijveen, HVGG, 1994.
Boeknummer 609157 € 10.00
EGGENS, A. Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de eerste wereldoorlog. Groningen, zu, 2005.
Boeknummer 628235 € 12.50
ELERIE, J.N.H. Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en Reest. Groningen, REGIO-PRojekt, 1998.
Boeknummer 622487 € 15.00
ENT, L. VAN DER, FRITSCHY, W. Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel II. Drenthe (1602-1795). Den Haag, Instituut voor geschiedenis, 1998.
Boeknummer 628652 € 20.00
 
FEENSTRA, H. Drentse edelen tijdens de Republiek. Een onderzoek naar hun economische positie. Zp , Stichting Het Drentse Boek, 1985.
Boeknummer 620129 € 10.00
GERDING, M.A.W., (RED.) Geschiedenis van Vries. Auteurs J.W. Boersma, E.H. Karel, G.A. van der Kleij e.a. Zuidwolde, DB, zj .
Boeknummer 630276 € 15.00
GERDING, M.A.W., (RED.) Geschiedenis van Vries. Auteurs J.W. Boersma, E.H. Karel, G.A. van der Kleij e.a. Zuidwolde, DB, zj .
Boeknummer 630277 € 15.00
 
GRAS, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse boek, 1989.
Boeknummer 586701 € 10.00
 
GRAS, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse boek, 1989.
Boeknummer 597370 € 10.00
 
GRAS, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse boek, 1989.
Boeknummer 620125 € 10.00
 
GRAS, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse boek, 1989.
Boeknummer 622096 € 10.00
HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe. Meppel, Boom, 1985.
Boeknummer 614039 € 12.50
HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe. Meppel, Boom, 1986.
Boeknummer 626358 € 15.00
HIJSZELER, C.C.W.J. Boerenvoortvaring in de oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente. I. Tekst. Assen, Van Gorcum, 1940.
Boeknummer 628651 € 20.00
 
HOEK, S. VAN DER Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1978.
Boeknummer 585304 € 10.00
HOEK-BEUGELING, S. Emmen, het grote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945. Zp, Noordboek, 2007.
Boeknummer 604413 € 10.00
HUIZING, L. Zeven eeuwen Zuidwolde. Voorstudies over Zuidwolde en de Zuidwolders van vroeger. Zuidwolde, zu, 1975.
Boeknummer 590447 € 15.00
HUIZING, L., WATTEL, J. Hoogeveen, van Echten's morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen. Haren, Knoop, 1975.
Boeknummer 621547 € 15.00
HULST, F.J. , LUNING, H.M. De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976. Assen, Vanderveen, 1991.
Boeknummer 621540 € 10.00
 
JONG, H.J. DE Schoonebeek. Olierijk in zuidoost-Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek. Zp, Stichting het Drentse Boek, 1991.
Boeknummer 597298 € 10.00
 
JOOSTING, J.G.C. De archieven van den etstoel en van de hem opgevolgde collegiŽn tot 1811. Leiden, Brill, 1906.
Boeknummer 617481 € 10.00
 
KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) De monumenten van Drenthe. I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen. De bouwgeschiedenis van het Huis te Echten. De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617. De Asser Ijzergieterij als producent van funerair gietijzer. Assen, zu, 1985.
Boeknummer 573417 € 10.00
KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447. Zutphen, Walburg, 1987.
Boeknummer 587920 € 15.00
 
KEVERLING BUISMAN, F., GERDING, M.A.W., HUIZING, L., (RED.) Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813. Hoogeveen, Slingenberg, 1983.
Boeknummer 621550 € 10.00
 
KUIK, N. Drenthe's eerste drukkershuis. Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens landschapsdrukkers van Drenthe. Meppel, Krips Repro, 1979.
Boeknummer 621546 € 10.00

< 1 2 >