OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Drenthe
gevonden: 16 boeken op 1 pagina


1

CALKOEN, A. , CALKOEN, P. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien door Alb. Steenbergen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1902.
Boeknummer 621569 € 50.00
ELERIE, J.N.H. Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en Reest. Groningen, REGIO-PRojekt, 1998.
Boeknummer 622487 € 15.00
ENT, L. VAN DER, FRITSCHY, W. Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel II. Drenthe (1602-1795). Den Haag, Instituut voor geschiedenis, 1998.
Boeknummer 628652 € 20.00
GERDING, M.A.W., (RED.) Geschiedenis van Vries. Auteurs J.W. Boersma, E.H. Karel, G.A. van der Kleij e.a. Zuidwolde, DB, zj .
Boeknummer 630277 € 15.00
 
GRAS, H. Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800. Zuidwolde, Stichting het Drentse boek, 1989.
Boeknummer 586701 € 10.00
HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe. Meppel, Boom, 1986.
Boeknummer 626358 € 15.00
 
HOEK, S. VAN DER Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1978.
Boeknummer 585304 € 10.00
HULST, F.J. , LUNING, H.M. De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976. Assen, Vanderveen, 1991.
Boeknummer 621540 € 10.00
KEVERLING BUISMAN, F., GERDING, M.A.W., HUIZING, L., (RED.) Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813. Hoogeveen, Slingenberg, 1983.
Boeknummer 633764 € 10.00
LIJNDRAJER, KAREL Drente's recht op sessie ter generaliteit. Groningen, JB Huber, 1893.
Boeknummer 621860 € 15.00
MAGNIN, J.S. Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, vůůr de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Eerste stuk. Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046. 1e stuk: Loopende van den vroegsten tijd tot het jaar 1046. Groningen, J Oomkens, 1838.
Boeknummer 12422 € 45.00
NIJKEUTER, H. De pen gewijd aan Drenthe's dierbren grond. Literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. Groningen, zu , 2001.
Boeknummer 628650 € 20.00
 
TIESING, H. Over de Hunse. 'n Vertelling veur 't DrŤŤnsche volk. Assen, Torenlaan, zj.
Boeknummer 598987 € 10.00
WAL, J. DE Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe. Groningen, JB Wolters, 1842.
Boeknummer 621859 € 35.00
 
WILKE, M. 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951. Groningen, zu, 2002.
Boeknummer 590750 € 10.00
 
WILKE, M. 'Voor den opbouw van Drenthe'. Vrouwen, maatschappelijk werk en modernisering in Drenthe 1915-1951. Assen, Van Gorcum, 2002.
Boeknummer 596732 € 10.00

1