OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Inleidingen
gevonden: 191 boeken op 5 pagina's


< 1 2 ... 5 >

ANDERSON, P.R., FISCH, M.H. Philosophy in America from the puritans to James. With representative selections. New York, Octagon, 1969.
Boeknummer 591222 € 15.00
ANGELES, P.A. Dictionary of philosophy. New York, Barnes, 1981.
Boeknummer 628978 € 10.00
 
ANZENBACHER, A. Einführung in die Philosophie. Freiburg i B, Herder, 1992.
Boeknummer 609506 € 10.00
ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) Philosophy. Then and now. Malden, Blackwell, 1998.
Boeknummer 585105 € 10.00
ARNOLD, N.S., BENDITT, T.M., GRAHAM, G., (ED.) Philosophy. Then and now. Malden, Blackwell, 1998.
Boeknummer 626287 € 10.00
ARRINGTON, R.L., (ED.) A companion to the philosophers. Malden, Blackwell, 2001.
Boeknummer 625828 € 15.00
ASTER, E. VON Geschichte der Philosophie. Stuttgart, Kröner, 1963.
Boeknummer 623380 € 9.00
AUDI, R., (ED.) The Cambridge dictionary of philosophy. Cambridge, UP, 1998.
Boeknummer 631496 € 15.00
 
AUFENANGER, J. Filosofie. Vertaald door: Henk Hoeks. Utrecht, Spectrum, 1994 (6e) .
Boeknummer 617802 € 9.00
 
AUFENANGER, J. Philosophie. Eine Einführung. München, Orbis, 1990.
Boeknummer 608964 € 10.00
BAUMER, F.L. Modern European thought. Continuity and change in ideas, 1600-1950. New York, Macmillan, 1977.
Boeknummer 632679 € 12.50
 
BAUMER, F.L., (ED.) Main currents of western thought. Readings in western European intellectual history from the middle ages to the present. With interpretative essays and notes. New York, Knopf, 1970.
Boeknummer 591307 € 10.00
BECHER, E., KOFFKA, K., MENZER, P., (E.A.) Die Philosophie in ihren Einzelgebieten. Berlin, Ullstein, 1925.
Boeknummer 2790 € 12.50
BEDORF, T., RÖTTGERS, K., (HRSG.) Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert. Ein Autorenhandbuch. Darmstadt, WBG, 2009.
Boeknummer 618728 € 25.00
BLACKBURN, S. The Oxford dictionary of philosophy. Oxford, UP, 1994.
Boeknummer 631472 € 15.00
 
BODAMMER, T. Philosophie der Geisteswissenschaften. Freiburg iBr, Alber, 1987.
Boeknummer 602787 € 10.00
BOR, J. Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie. Amsterdam, Bakker, 2011.
Boeknummer 622017 € 10.00
BOR, J. Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie. Amsterdam, Bakker, 2011.
Boeknummer 624234 € 10.00
BOR, J., PETERSMA, E., KINGMA, J., (RED.) De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. Amsterdam, Contact, 1995.
Boeknummer 628085 € 25.00
BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen. Meppel, Boom, 1992.
Boeknummer 575533 € 10.00
 
BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen. Meppel, Boom, 1982.
Boeknummer 598387 € 12.50
BOR, J., TEPPEMA, S., (RED.) 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen. Meppel, Boom, 1982.
Boeknummer 630694 € 12.50
BOUCKAERT, L. Leren filosoferen, in dialoog met K. Marx, I.Illich, L.Dupré & E.Levinas. Leuven, Acco, 1982.
Boeknummer 626492 € 7.50
BREMMER, R., KATE, L. TEN, WARRINK, E., (RED.) Encyclopedie van de filosofie. Van de oudheid tot vandaag. Termen, begrippen, namen en stromingen. Samenstelling Laurens ten Kate. Amsterdam, Boom, 2007.
Boeknummer 627104 € 20.00
BRUGGER, W., (HRSG.) Philosophisches Wörterbuch. Unter Mitwirkung der Professoren der philosophischen Fakultät der Hochschule für Philosophie, München, und anderer. Freiburg i Br, Herder, 1976.
Boeknummer 567629 € 15.00
CAHN, S.M., (ED.) Philosophy of education. The essential texts. New York, Routledge, 2009.
Boeknummer 630340 € 25.00
CASSIN, B., (RED.) Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnnaire des intraduisibles. Paris, Le Robert/Seuil, 2004.
Boeknummer 622266 € 95.00
 
CHARLTON, W. The analytic ambition. An introduction to philosophy. Oxford, Blackwell, 1991.
Boeknummer 615796 € 12.50
 
CORMIER, R., CHINN, E., LINEBACK, R.H., (ED.) Encounter. An introduction to philosophy. Glenview, Scott, 1970.
Boeknummer 8004 € 15.00
 
CORTOIS, P. Meditaties bij een machine. Een andere inleiding in de filosofie. Leuven, Acco, 2007.
Boeknummer 615791 € 15.00
DAHM, H. Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeiten und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts. München, Berchmans, 1979.
Boeknummer 608829 € 30.00
DAHM, H., IGNATOW, A., (HRSG.) Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas. Darmstadt, WB, 1996.
Boeknummer 595624 € 17.50
DEGENAAR, M. Wijsneuzen. Aanzetten tot filosoferen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met illustraties van Denn. Reinds. Leiden, Primavera, 2008.
Boeknummer 625757 € 10.00
DELACAMPAGNE, C. A history of philosophy in the twentieth century. Translated by M.B. DeBevoise. Baltimore, Hopkins, 1999.
Boeknummer 602462 € 15.00
DELFGAAUW, B., PEPERSTRATEN, F. VAN Beknopte geschiedenis van de wijsbegeerte. Van Thales tot Lyotard. Kampen, Kok Agora, 2000.
Boeknummer 633970 € 10.00
 
DENBY, D. Terug naar de klassieken. Uit het Engels vertaald door G. Lammers. Amsterdam, Forum, 1997.
Boeknummer 593301 € 10.00
DESSOIR, M., (HRSG.) Die Geschichte der Philosophie. Dargestellt von E. von Aster, E. Cassirer, M. Frischeisen-Köhler, J. Geyser, E. Hoffmann. Wiesbaden, Fourier, ny .
Boeknummer 567525 € 10.00
DESSOIR, M., (HRSG.) Die Geschichte der Philosophie. Dargestellt von E. von Aster, E. Cassirer, M. Frischeisen-Köhler, J. Geyser, E. Hoffmann. Bern, Ullstein, 1925.
Boeknummer 604814 € 12.50
DETHIER, H. Het gezicht en het raadsel. Profielen van Plato tot Derrida. Grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden. Brussel, VUB, 1993.
Boeknummer 622173 € 15.00
DEUTSCH, E. , BONTEKOE, R. , (ed.) A companion to world philosophies. Malden, Blackwell, 1999.
Boeknummer 628420 € 17.50

< 1 2 ... 5 >