OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - Nederland
gevonden: 300 boeken op 8 pagina's


< 1 2 ... 8 >

ABELS, P.H.A.M., WOUTERS, A.P.F., (RED.) Classicale Acta 1573-1620. VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland 1572-1620. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 2001.
Boeknummer 611564 € 20.00
 
ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948. Met 71 platen en 56 portretten. Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland. Assen, Born, 1948.
Boeknummer 603489 € 10.00
ALGRA, A. , ALGRA, H. Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. Compleet in 5 delen. Franeker, Wever, zj (5e herz) .
Boeknummer 628530 € 30.00
ANROOIJ, W. VAN Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam, UP, 1997.
Boeknummer 624652 € 12.50
ANROOY, F. VAN, FORMSMA, W.J., PIRENNE, L.P.L. Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven. Haarlem, Van Dishoeck, 1979.
Boeknummer 591934 € 10.00
ARIňNS, ALPHONS Toespraken, brieven en artikelen van Alphons AriŽns 1887-1901. Uitgegeven door Jan Roes. Baarn, Ambo, 1982.
Boeknummer 630595 € 15.00
BAKKER, P. NKF. N.V. Nederlandse Kabelfabriek Delft. Zp , zu , 1954.
Boeknummer 629003 € 10.00
BANGE, P. Moraliteyt saelt wesen. Het laatmiddeleeuwse moralistische discours in de Nederlanden. Hilversum, Verloren, 2007.
Boeknummer 634208 € 15.00
BARTSTRA, J.S. Vlootherstel en legeraugmentatie. Assen, Van Gorcum, 1952.
Boeknummer 628537 € 15.00
BAS, W.G. DE, (RED.) Gedenkboek Oranje-Nassau-Mecklenburg Lippe-Biesterfeld uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana met Z.D.H. prins Bernhard. Met een inleidend woord van H. Colijn. Amsterdam, Van Holkema, 1937.
Boeknummer 590857 € 15.00
BASTIAANSE, R. , BOTS, H., EVERS, M., (RED.) Tot meesten nut ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca. 1580-1815. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 622882 € 10.00
BEEKELAAR, G.A.M., Rond grondwetsherziening en herstel der hiŽrarchie. De Hollandse katholieke jongeren, 1847-1852. Hilversum, Brand, 1964.
Boeknummer 619070 € 10.00
BERESTEYN, E.A. VAN, CHRISTIAANS, P.A., TANG, A.J. VAN DER Genealogisch repertorium. Herzien en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel + Supplementen 1970-1984, 1985-1989. 4 delen. Den Haag, Centraal bureau voor genealogie, 1972-1991.
Boeknummer 586055 € 25.00
 
BERG, B. VAN DEN, BERG, H. VAN DEN Nederland in de jaren zestig. Rijswijk, Elmar, 1993 (2e) .
Boeknummer 619747 € 10.00
 
BERG, H. VAN DEN, FORTUYN, P., JASPERS, T. De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland. Nijmegen, SUN, 1978.
Boeknummer 619167 € 10.00
BEUNDERS, H. Publieke tranen. De drijfveren van de emotiecultuur. Amsterdam, Contact, 2002.
Boeknummer 633189 € 10.00
BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften. Haarlem, Kruseman, 1859.
Boeknummer 628781 € 25.00
BLAAK, J. Geletterde levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624 - 1770. Hilversum, Verloren, 2004.
Boeknummer 630265 € 12.50
BLOK, E. Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940. Met medewerking van M. Vogelaar. Amsterdam, Sara, 1985.
Boeknummer 604677 € 10.00
 
BLOKKER, J., BLOKKER, B. Het vooroudergevoel. De vaderlandsche geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings. Amsterdam, Contact, 2005.
Boeknummer 10086 € 10.00
 
BLOM, P., BROEKSMA, E., GIANOTTEN, R., (RED.) La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden. Vianen, Kwadraat, 1985.
Boeknummer 599719 € 10.00
BOELEN, JACOBUS Jacobus Boelen 1733 - 1933. Bijdrage tot de geschiedenis van den wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen. Amsterdam, De Bussy, 1933.
Boeknummer 635623 € 15.00
BOELS, H. Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie. Groningen, zu, 1993.
Boeknummer 582897 € 15.00
BOERSMA, F. Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen. Amsterdam, Elsevier, 1984.
Boeknummer 591396 € 10.00
BONENKAMP, B.J. Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar stenografische dienst der Staten-Generaal. Den Haag, Sdu, 1999.
Boeknummer 630264 € 15.00
BOOGMAN, J.C., TAMSE, C.A. (RED.) Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland. Den Haag, Nijhoff, 1978.
Boeknummer 599791 € 10.00
BOON, L.J. Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bezorgd door I. SchŲffer m.m.v. J. Roelevink, J.P. de Valk, A.J. Veenendaal jr. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1997.
Boeknummer 629381 € 10.00
BOOTSMA, P., (RED.) Srebrenica. Een 'veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een Safe Area. Compleet in 3 delen. Amsterdam, Boom, 2002.
Boeknummer 633344 € 25.00
BOSCH, M., KLOOSTERMAN, A., (RED.) Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942. Ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal archief voor de vrouwenbeweging 1935-1985. Nederlandse vertaling brieven uit het Duits en Engels door C. Schamhardt. Amsterdam, Sara, 1985.
Boeknummer 613160 € 10.00
BOSSAERS, K.W.J.M. Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks, 1996.
Boeknummer 599718 € 10.00
BOSSAERS, K.W.J.M. Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag, Stichting Hollandse Historische Reeks, 1996.
Boeknummer 625506 € 10.00
BOSSE, P.P. VAN, VIERSEN, J. Minister Mr. P.P. van Bosse en de fiscale wetgeving rond het midden van de 19e eeuw. Groningen, zu, 1997.
Boeknummer 582513 € 17.50
 
BOSSENBROEK, M. De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Bakker, 2001.
Boeknummer 610137 € 15.00
BOSSENBROEK, M. De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Bakker, 2001.
Boeknummer 615345 € 15.00
 
BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., MARING, H. , , (RED.) Ziedaar ItaliŽ. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in ItaliŽ. Franeker, Van Wijnen, 1998.
Boeknummer 621036 € 10.00
BOUTERSE, J., (RED.) Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. 3 Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1991.
Boeknummer 613734 € 25.00
BRABER, H. Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen. Met medewerking van Tj. W.R. de Haan, Nanne Otterma, M.C.A. Meischke, P.J. Meertens e.a. Amsterdam, Van Ditmar, zj .
Boeknummer 631840 € 15.00
 
BRAUER, J., DRIEVER, J. Perszuivering. De Nederlandse pers 1944-1951. Weesp, Van Dishoeck, 1984.
Boeknummer 598048 € 10.00
BRINK, J.R.M. VAN DEN Zoeken naar een 'heilstaat'. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat. Amsterdam, Elsevier, 1984.
Boeknummer 621706 € 15.00
BRONGERS, E.H. Opmars naar Rotterdam. Compleet in 3 delen. Baarn, Hollandia, 1982.
Boeknummer 636895 € 25.00

< 1 2 ... 8 >