OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Literatuur
gevonden: 43 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALFIERI, VITTORIO Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes. Italia (Pisa), np, 1805-1809.
Boeknummer 604415 € 650.00
ALPHEN, H. VAN Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij. Utrecht, GT van Paddenburg J van Schoonhoven G van den Brink Jansz, 1782.
Boeknummer 628774 € 95.00
ALPHEN, H. VAN Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... Utrecht 's Gravenhage, Jan van Terveen JThierry en C Mensing, 1777 1796.
Boeknummer 576040 € 100.00
ALPHEN, H. VAN Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk. Utrecht, Wed J van Terveen en Zoon, 1793.
Boeknummer 628778 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 637279 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 10454 € 75.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789.
Boeknummer 619599 € 150.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1791.
Boeknummer 619596 € 95.00
BILDERDIJK, K.W. Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628775 € 95.00
BILDERDIJK, W. De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
Boeknummer 590589 € 75.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 624515 € 50.00
BILDERDIJK, W. Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1827.
Boeknummer 628776 € 65.00
BILDERDIJK, W. Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1826.
Boeknummer 628784 € 65.00
BILDERDIJK, W. De voet in 't graf. Jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628782 € 75.00
BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften. Haarlem, Kruseman, 1859.
Boeknummer 628781 € 25.00
BURMAN, PIETER, Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes. Leiden, Conradus Wishof Daniel Goedval, 1731.
Boeknummer 604318 € 400.00
CORBIÈRE, EDOUARD La mer et les marins. Scènes maritimes. Paris, Jules Bréauté, 1833.
Boeknummer 617656 € 95.00
CRUSOË, ROBINSON, HÖLDER, LOUISE Robinson Crusoë ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde, en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. als natuur- en zedekundig leesboek voor de jeugd beschreven, door Louise Hölder, Met 4 gekleurde platen Amsterdam, Gebroeders van Arum, zj.
Boeknummer 639971 € 225.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet. Leiden/Amsterdam, J de Wetstein/Z Chatelain & Fils, 1761.
Boeknummer 622945 € 650.00
FONTAINE, J. DE LA Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1727-1728.
Boeknummer 623298 € 2000.00
FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
Boeknummer 590520 € 75.00
GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON The two friends. A novel. Brussels, Wahlen, 1835.
Boeknummer 622952 € 95.00
GELLERT, C.F. Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J van Schoonhoven en Comp, 1776.
Boeknummer 592411 € 95.00
GELLERT, C.F. Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolg. Compleet in drie delen. Amsterdam, Pieter Meijer, 1772-1774.
Boeknummer 629716 € 350.00
GUTMANN, (RED.) Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume. Wiesbaden, Verlag des Centralfonds für die Wittwen und Waisen der Elementarlehrer, 1840.
Boeknummer 596064 € 75.00
HAREN, ONNO ZWIER VAN De geuzen: vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. 2 delen in 1 band. 's Gravenhage, J Immerzeel Junior, 1826.
Boeknummer 628780 € 75.00
HOEN, PIETER 'T Fabelen en kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam, Jacobus de Ruijter, 1815.
Boeknummer 632836 € 300.00
HOOGSTRATEN, JAN VAN Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c. Hoorn, Tyme van Nes, 1726.
Boeknummer 622019 € 250.00
HOOGVLIET, A. Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1754.
Boeknummer 619320 € 75.00
MOENS, PETRONELLA Letter-kransjes voor lieve en brave kinderen. Met platen. Compleet. Haarlem, A Loosjes, 1806.
Boeknummer 633448 € 350.00
NIEUWLAND, P. Nagelaten gedichten. Derde vermeerderde uitgave. Haarlem, A Loosjes, 1827.
Boeknummer 632553 € 30.00
PHAEDRUS Phaedri, Aug. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno. Amsterdam, Henricum Wetstenium, 1698.
Boeknummer 630894 € 150.00
POETAE LATINI REI VENATICAE SCRIPTORES Poetae Latini rei venaticae scriptores et bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, atque M. Aurelii Olympii Nemesiani, cynegeticon halieuticon & de aucupio. Cum notis integris Casp. Barthii, Jani Vlitii, Th. Johnson, Ed. Brucei. Accedunt M. Langii dispunctio notarum Jani Vlitii, & Caji libellus de canibus Britannicis. Itidem bucolica M. Aurelii Olympii Nemesiani & Calpurnii, cum notis integris Roberti Titii, Hug. Martelli Casp. Barthii, Jani Vlitii. & commentario Diomedis Guidalotti & B. Ascensii. Quibus nunc primum accedunt Gerardi Kempheri observationes in tres priores Calpurnii eclogas. Cum indicibus copiosis. Lugduni Batavorum & Hagae Comitum, Johannes Arnoldus Langerak P Gosse & J Neaulme Rutg Christoph Alberts J vander Kloot, 1728.
Boeknummer 588624 € 250.00
SPANDAW, H.A. Gedichten. Nieuwe uitgave. 2 delen in 1 band. Groningen, Oomkens, 1836.
Boeknummer 628779 € 30.00
SPIEGHEL, H. Hert-Spieghel en andere zede-schriften meest noyt voor dezen gedrukt. Amsterdam, H Wetstein, 1694.
Boeknummer 629629 € 300.00
STEENWYK, FRANS VAN, PORJEERE, OLIVIER Gideon; in zes zangen. Bijgebonden: Bekroonde keurstoffen, behelzende: De nederlaag van Sanherib voor Jerusalem door Olivier Porjeere. Amsterdam, Antoni Waldorp, 1748.
Boeknummer 619306 € 125.00
TERENTIUS Les comedies de Terence, avec la traduction et les remarques de madame d'Acier. 3 volumes. Amsterdam, R & G Wetstein, 1724.
Boeknummer 619605 € 300.00
VONDEL, J. VAN DEN Alle de treurspelen van de heer J.V. vondel in twe deelen. Zo als dezelve vervolgens in 't licht zyn gegeeven. Convoluut bevattende: Pascha ofte De verlossinge Israels uyt Egypten.Rotterdam, Izaak van Ruynen (1695), Hierusalem verwoest. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1665), Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1652), De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees(1693), Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Gysbrecht van Aemstel. d'Ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap. Treurspel. De leste druck, vermeert, en verbetert. Amsterdam, Joannes de Wees (1699), Elektra van Sophokles. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695). Joseph in Dothan. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Joseph in Egypten. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695), Sofompaneas of Joseph in 't hof. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Maeghden. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees. (1643), Gebroeders. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1650), Peter en Pauwels. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1691), Maria Stuart of gemartelde majesteit. Keulen. D'oude druckerye( 1646), Salomon. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees. (1648), Leeuwendalers. Lantspel. Amsterdam, Johannes de Wees, (1696) Deel 2: Lucifer. Treurspel. Amsterdam, Abraham de Wees (1654), Salmoneus. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1696), Jephta of Offerbelofte. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1697), Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Koning David. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1691), Samson of heilige wraeck. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1694), Adonias of rampzalige kroonzucht. Amsterdam, Weduwe Abraham de Wees (1661), Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1690), Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Amstersam, Weduwe Abraham de Wees (1663), Adam in ballingschap of Aller treurspeelen Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1698), Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1695), Zung Chin of ondergang der Sineesche heerschappye. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees (1692), Noah, of ondergang der eerste weerelt. Treurspel. Amsterdam, Joannes de Wees, (1692), Euripides Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduytscht door J. v. Vondel. Amsterdam, Joannes de Wees, (1695), Sofokles Herkules in Trachin. Treurspel. Verduytscht. Amsterdam, Joannes de Wees, (1697). 2 delen. Amsterdam/Rotterdam/Keulen, Joannes de Wees Izaak van Ruinen Abraham de Wees Weduwe Abraham de Wees, 1643 - 1700.
Boeknummer 639372 € 250.00
VONDEL, J. VAN DEN Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens de d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. In den brief aen den Hebreen. Bijgebonden: Joannes de boetgezant. Begrepen in zes boecken. Uitgegeven door Abraham Bogaert. Rotterdam/Amsterdam, Barent Bos/Gijsbert de Groot, 1696 - 1700.
Boeknummer 639314 € 200.00
VONDEL, J. VAN DEN Convoluut bevattende: Gebroeders. Treurspel. Fuimus Troës. (1650) En: Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. (1690) En: Hierusalem verwoest. Treurpspel. Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. (1665) En: Pascha, ofte de verlossing Israêls uyt Egypten. Trage-comedischer-wijse een yeder tot leeringh op 't tonneel gestelt. (1695) En: De Amsterdamsche Hecuba. Treurspel. (1693) En: Sofokles. Herkules in Trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. (1697) En: Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. (1698) En: Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa. (1698) En: Adonias of rampzalige kroonzucht. Treurspel (1661) En: Koning David in ballingschap. Treurspel. (1691) En: Koning David herstelt. Treurspel. (1693) En: Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. (1695) En: Koning Edipus. Uit Sofokles. Treurspel. (1698) En: Faëton of reuckeloze stoutheit. Treurspel. Primitiae juvenis miserae. (1663) En: Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in praelia fratres. (1695) Amsterdam, Abraham de Wees; Joannes de Wees; Weduwe Abraham de Wees; Izaak van Ruynen, 1650-98.
Boeknummer 568345 € 250.00

< 1 2 >