OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Literatuur
gevonden: 49 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALFIERI, VITTORIO Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes. Italia (Pisa), np, 1805-1809.
Boeknummer 604415 € 650.00
ALPHEN, H. VAN Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij. Utrecht, GT van Paddenburg J van Schoonhoven G van den Brink Jansz, 1782.
Boeknummer 628774 € 95.00
ALPHEN, H. VAN Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... Utrecht 's Gravenhage, Jan van Terveen JThierry en C Mensing, 1777 1796.
Boeknummer 576040 € 100.00
ALPHEN, H. VAN Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, Wed J van Terveen en Zoon, 1787.
Boeknummer 641102 € 225.00
ALPHEN, H. VAN Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk. Utrecht, Wed J van Terveen en Zoon, 1793.
Boeknummer 628778 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 637279 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 10454 € 75.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789.
Boeknummer 619599 € 150.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1791.
Boeknummer 619596 € 95.00
BILDERDIJK, K.W. Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628775 € 95.00
BILDERDIJK, W. De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
Boeknummer 590589 € 75.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 624515 € 50.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 641103 € 95.00
BILDERDIJK, W. Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1827.
Boeknummer 628776 € 65.00
BILDERDIJK, W. Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1826.
Boeknummer 628784 € 65.00
BILDERDIJK, W. De voet in 't graf. Jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628782 € 75.00
BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften. Haarlem, Kruseman, 1859.
Boeknummer 628781 € 25.00
CATS, J. Alle de wercken, soo oude als nieuwe, van den Heer Jacob Cats, ridder, oudt Raedtpensionaris van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des autheurs tachtig-jarig leven, huyshoudinge en bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste druk. Hier komen noch by des dichters Gedachten op slapeloose nachten, nevens zijn gansche twee en tachtig-jarig leven. Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor dezen gedrukt. Compleet in 2 delen. Amsterdam/Utrecht, Daniel van den Dalen/François Halma/Wed van A van Someren/J en Wilhem vande Water, 1700.
Boeknummer 641111 € 1500.00
CATS, J. Huuwewlyk, dat is het gansche beleyt des echten staats; afgedeelt in ses hooft-stukken, Maeght, Vryster, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Behelsende mede de mannelyke tegen-plichten. Amsterdam, Pieter Visser/ Jan Graal/ Jan van Heekeren, 1731?.
Boeknummer 641101 € 250.00
CORBIÈRE, EDOUARD La mer et les marins. Scènes maritimes. Paris, Jules Bréauté, 1833.
Boeknummer 617656 € 95.00
CRUSOË, ROBINSON, HÖLDER, LOUISE Robinson Crusoë ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde, en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. als natuur- en zedekundig leesboek voor de jeugd beschreven, door Louise Hölder, Met 4 gekleurde platen Amsterdam, Gebroeders van Arum, zj.
Boeknummer 639971 € 225.00
DECKER, JEREMIAS DE Alle de rym-oeffeningen van Jeremias de Decker, in beter orde geschikt, met eenige dichten en 't leven des schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brouërius van Nidek, R.G. Met kopere platen versiert. 2 delen. Amsterdam, De weduwe van Aekwyk Henrik Bosch Willem Barents ea, 1726.
Boeknummer 641093 € 175.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet. Leiden/Amsterdam, J de Wetstein/Z Chatelain & Fils, 1761.
Boeknummer 622945 € 650.00
FONTAINE, J. DE LA Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1727-1728.
Boeknummer 623298 € 2000.00
FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
Boeknummer 590520 € 75.00
GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON The two friends. A novel. Brussels, Wahlen, 1835.
Boeknummer 622952 € 95.00
GELLERT, C.F. Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J van Schoonhoven en Comp, 1776.
Boeknummer 592411 € 75.00
GELLERT, C.F. Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolg. Compleet in drie delen. Amsterdam, Pieter Meijer, 1772-1774.
Boeknummer 629716 € 350.00
HAREN, ONNO ZWIER VAN De geuzen: vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. 2 delen in 1 band. 's Gravenhage, J Immerzeel Junior, 1826.
Boeknummer 628780 € 75.00
HOEN, PIETER 'T Fabelen en kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam, Jacobus de Ruijter, 1815.
Boeknummer 632836 € 300.00
HOOGSTRATEN, JAN VAN Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c. Hoorn, Tyme van Nes, 1726.
Boeknummer 622019 € 250.00
HOOGVLIET, A. Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1754.
Boeknummer 619320 € 75.00
HUYDECOPER, B. Hekeldichten, brieven en dichtkunst van Q. Horatius Flaccus. In Nederduitsche vaarzen overgebragt. Amsterdam, Erven J Ratelband en compagnie en Hermannus Uitwerf, 1737.
Boeknummer 641125 € 125.00
MOENS, PETRONELLA Letter-kransjes voor lieve en brave kinderen. Met platen. Compleet. Haarlem, A Loosjes, 1806.
Boeknummer 633448 € 350.00
N/A Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume. Wiesbaden, Verlag des Centralfonds für die Wittwen und Waisen der Elementarlehrer, 1840.
Boeknummer 596064 € 20.00
NIEUWLAND, P. Nagelaten gedichten. Derde vermeerderde uitgave. Haarlem, A Loosjes, 1827.
Boeknummer 632553 € 30.00
P. VERGILIUS MARONIS, VIRGILII, MARONIS Opera. Interpretatione et notis illustravit Carolus Ruaeus (...) Editio nova auctior et emendatior cum accessit index accuratissimus, omnibus numeris & concordantibus absolutus. Juxta editionem tertiam Parisiensem A. 1726. Tomus primus and secundus.Complete. 2 parts in 1 volume. Neapoli, Ex Typographia Abbatiana, 1754.
Boeknummer 643057 € 100.00
PHAEDRUS Phaedri, Aug. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno. Amsterdam, Henricum Wetstenium, 1698.
Boeknummer 630894 € 150.00
SPANDAW, H.A. Gedichten. Nieuwe uitgave. 2 delen in 1 band. Groningen, Oomkens, 1836.
Boeknummer 628779 € 30.00
SPIEGHEL, H. Hert-Spieghel en andere zede-schriften meest noyt voor dezen gedrukt. Amsterdam, H Wetstein, 1694.
Boeknummer 629629 € 300.00

< 1 2 >