OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Literatuur
gevonden: 49 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALFIERI, VITTORIO Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes. Italia (Pisa), np, 1805-1809.
Boeknummer 604415 € 650.00
ALPHEN, H. VAN Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij. Utrecht, GT van Paddenburg J van Schoonhoven G van den Brink Jansz, 1782.
Boeknummer 628774 € 95.00
ALPHEN, H. VAN Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan .... Utrecht 's Gravenhage, Jan van Terveen JThierry en C Mensing, 1777 1796.
Boeknummer 576040 € 100.00
ALPHEN, H. VAN Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, Wed J van Terveen en Zoon, 1787.
Boeknummer 641102 € 225.00
ALPHEN, H. VAN Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk. Utrecht, Wed J van Terveen en Zoon, 1793.
Boeknummer 628778 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 637279 € 75.00
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje. Utrecht, Wed Jan van Terveen en Zoon, 1782.
Boeknummer 10454 € 75.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789.
Boeknummer 619599 € 150.00
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E. Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1791.
Boeknummer 619596 € 95.00
BILDERDIJK, K.W. Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628775 € 95.00
BILDERDIJK, W. De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
Boeknummer 590589 € 75.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 624515 € 50.00
BILDERDIJK, W. De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
Boeknummer 641103 € 95.00
BILDERDIJK, W. Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1827.
Boeknummer 628776 € 65.00
BILDERDIJK, W. Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J de Vos & Comp , 1826.
Boeknummer 628784 € 65.00
BILDERDIJK, W. De voet in 't graf. Jongste gedichten van mr. Willem Bilderdijk. Rotterdam, AFH Smit, 1827.
Boeknummer 628782 € 75.00
BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften. Haarlem, Kruseman, 1859.
Boeknummer 628781 € 25.00
BURMAN, PIETER, Poetae latini minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, et eiusdem Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VII. Claudii Rutilii Numatiani iter, Q. Serenus Samonicus De medicina, Vindicianus sive Marcellus De medicina. Q. Rhemnius Fannius Palaemon De ponderibus & mensuris, et sulpiciae satyra. Cum integris doctorum virorum notis, & quorumdam excerptis curante Petro Burmanno, qui & suas adjecit adnotationes. 2 volumes. Leiden, Conradus Wishof Daniel Goedval, 1731.
Boeknummer 604318 € 400.00
CATS, J. Alle de wercken, soo oude als nieuwe, van den Heer Jacob Cats, ridder, oudt Raedtpensionaris van Hollandt, &c. Op nieus vermeerdert met des autheurs tachtig-jarig leven, huyshoudinge en bedenckingen op Zorg-vliet. De laatste druk. Hier komen noch by des dichters Gedachten op slapeloose nachten, nevens zijn gansche twee en tachtig-jarig leven. Door hemzelf in dichtmaat beschreven, en nooit voor dezen gedrukt. Compleet in 2 delen. Amsterdam/Utrecht, Daniel van den Dalen/François Halma/Wed van A van Someren/J en Wilhem vande Water, 1700.
Boeknummer 641111 € 1500.00
CATS, J. Huuwewlyk, dat is het gansche beleyt des echten staats; afgedeelt in ses hooft-stukken, Maeght, Vryster, Bruyt, Vrouwe, Moeder, Weduwe. Behelsende mede de mannelyke tegen-plichten. Amsterdam, Pieter Visser/ Jan Graal/ Jan van Heekeren, 1731?.
Boeknummer 641101 € 250.00
CORBIÈRE, EDOUARD La mer et les marins. Scènes maritimes. Paris, Jules Bréauté, 1833.
Boeknummer 617656 € 95.00
CRUSOË, ROBINSON, HÖLDER, LOUISE Robinson Crusoë ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde, en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. als natuur- en zedekundig leesboek voor de jeugd beschreven, door Louise Hölder, Met 4 gekleurde platen Amsterdam, Gebroeders van Arum, zj.
Boeknummer 639971 € 225.00
DECKER, JEREMIAS DE Alle de rym-oeffeningen van Jeremias de Decker, in beter orde geschikt, met eenige dichten en 't leven des schryvers vermeerdert en uitgegeven door M. Brouërius van Nidek, R.G. Met kopere platen versiert. 2 delen. Amsterdam, De weduwe van Aekwyk Henrik Bosch Willem Barents ea, 1726.
Boeknummer 641093 € 175.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Les avantures de Telemaque fils d'Ulysse. Nouvelle edition. Conforme au manuscrit original; avec des notes pour servir d'éclaircissement à la fable & c. Le tout enrichi de planches & de vignettes qui ont raport au sujet. Leiden/Amsterdam, J de Wetstein/Z Chatelain & Fils, 1761.
Boeknummer 622945 € 650.00
FONTAINE, J. DE LA Fables choisies. Mises en vers par monsieur de La Fontaine. Et par lui revuës, corrigées & augmentées de nouveau. Avec figures. 5 parts in 1 volume. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1727-1728.
Boeknummer 623298 € 2000.00
FRANCQ VAN BERKHEIJ, J. LE Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
Boeknummer 590520 € 75.00
GARDINER, MARGUERITE, COUNTESS OF BLESSINGTON The two friends. A novel. Brussels, Wahlen, 1835.
Boeknummer 622952 € 95.00
GELLERT, C.F. Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J van Schoonhoven en Comp, 1776.
Boeknummer 592411 € 75.00
GELLERT, C.F. Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolg. Compleet in drie delen. Amsterdam, Pieter Meijer, 1772-1774.
Boeknummer 629716 € 350.00
HAREN, ONNO ZWIER VAN De geuzen: vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. 2 delen in 1 band. 's Gravenhage, J Immerzeel Junior, 1826.
Boeknummer 628780 € 75.00
HOEN, PIETER 'T Fabelen en kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam, Jacobus de Ruijter, 1815.
Boeknummer 632836 € 300.00
HOOGSTRATEN, JAN VAN Schimp- en hekeldigten uit verscheide poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo, &c. Hoorn, Tyme van Nes, 1726.
Boeknummer 622019 € 250.00
HOOGVLIET, A. Abraham de aartsvader in XII boeken. De zesde druk. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1754.
Boeknummer 619320 € 75.00
HUYDECOPER, B. Hekeldichten, brieven en dichtkunst van Q. Horatius Flaccus. In Nederduitsche vaarzen overgebragt. Amsterdam, Erven J Ratelband en compagnie en Hermannus Uitwerf, 1737.
Boeknummer 641125 € 125.00
MOENS, PETRONELLA Letter-kransjes voor lieve en brave kinderen. Met platen. Compleet. Haarlem, A Loosjes, 1806.
Boeknummer 633448 € 350.00
N/A Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume. Wiesbaden, Verlag des Centralfonds für die Wittwen und Waisen der Elementarlehrer, 1840.
Boeknummer 596064 € 20.00
NIEUWLAND, P. Nagelaten gedichten. Derde vermeerderde uitgave. Haarlem, A Loosjes, 1827.
Boeknummer 632553 € 30.00
PHAEDRUS Phaedri, Aug. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno. Amsterdam, Henricum Wetstenium, 1698.
Boeknummer 630894 € 150.00
POETAE LATINI REI VENATICAE SCRIPTORES Poetae Latini rei venaticae scriptores et bucolici antiqui. Videlicet Gratii Falisci, atque M. Aurelii Olympii Nemesiani, cynegeticon halieuticon & de aucupio. Cum notis integris Casp. Barthii, Jani Vlitii, Th. Johnson, Ed. Brucei. Accedunt M. Langii dispunctio notarum Jani Vlitii, & Caji libellus de canibus Britannicis. Itidem bucolica M. Aurelii Olympii Nemesiani & Calpurnii, cum notis integris Roberti Titii, Hug. Martelli Casp. Barthii, Jani Vlitii. & commentario Diomedis Guidalotti & B. Ascensii. Quibus nunc primum accedunt Gerardi Kempheri observationes in tres priores Calpurnii eclogas. Cum indicibus copiosis. Lugduni Batavorum & Hagae Comitum, Johannes Arnoldus Langerak P Gosse & J Neaulme Rutg Christoph Alberts J vander Kloot, 1728.
Boeknummer 588624 € 250.00
SPANDAW, H.A. Gedichten. Nieuwe uitgave. 2 delen in 1 band. Groningen, Oomkens, 1836.
Boeknummer 628779 € 30.00

< 1 2 >