OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Natuurwetenschap en wetenschapsfilosofie
gevonden: 823 boeken op 21 pagina's


< 1 2 ... 21 >

ABBOTT, D. , (ed.) Engineers and inventors. London, Blond, 1985.
Boeknummer 609799 € 10.00
ABERCROMBIE, M.L.J. The anatomy of judgment. An investigation into the processes of perception and reasoning. New York, Basic, 1960.
Boeknummer 602212 € 10.00
ACHINSTEIN, P. Concepts of science. A philosophical analysis. Baltimore, Hopkins, 1971.
Boeknummer 630636 € 10.00
ACKLAND, L., MCGUIRE, S., (ED.) Assessing the nuclear age. Selections from the Bulletin of the atomic scientists. Chicago, Educational foundation for nuclear science, 1986.
Boeknummer 604451 € 10.00
ADAMS, F., LAUGHLIN, G. The five ages of the universe. Inside the physics of eternity. New York, Simon, 2000.
Boeknummer 16191 € 10.00
 
AERTS, D. De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid. Kapellen, Pelckmans, 1993.
Boeknummer 616699 € 10.00
 
AERTS, D. De muze van het leven. Quantummechanica en de aard van de werkelijkheid. Kapellen, Pelckmans, 1993.
Boeknummer 623145 € 10.00
ALIC, M. Hypatia's heritage. A history of women in science from antiquity to the late nineteenth century. Londen, The Women's Press, 1986.
Boeknummer 631210 € 10.00
 
ALVAREZ, W. T.rex en de krater des doods. Uit het Engels vertaald door B. Voorzanger. Amsterdam, WB, 1998.
Boeknummer 603677 € 11.50
AMBACHER, M. Méthode de la philosophie de la nature. Paris, PUF, 1961.
Boeknummer 622430 € 15.00
AMBEGAOKAR, V. Reasoning about luck: probability and its uses in physics. Cambridge, UP, 1996.
Boeknummer 626990 € 15.00
ANDRIESSE, C. Het verborgen veld. Een nieuwe geschiedenis van de natuurkunde. Amsterdam, Contact, 2015.
Boeknummer 627115 € 10.00
 
ANDRIESSE, C.D. De diefstal van Prometheus. Amsterdam, Contact, 1985.
Boeknummer 605833 € 7.50
 
ANTWEILER, C. , LAMMERS, C., THIES, N. , (Hrsg.) Die unerschöpfte Theorie. Evolution und Kreationismus in Wissenschaft und Gesellschaft. Aschaffenburg, Alibri, 2008.
Boeknummer 611216 € 10.00
 
APOSTEL, L., (RED.) De eenheid van de cultuur. Naar een algemene systementheorie als instrument van de eenheid van ons kennen en ons handelen. Meppel, Boom, 1972.
Boeknummer 568000 € 10.00
ATKINS, P.W. Energie en entropie. De tweede hoofdwet van de thermodynamica. Vertaling: A.F. Peerdeman. Maastricht, Natuur&Techniek, 1988.
Boeknummer 631537 € 12.50
 
AUGROS, R., STANCIU, G. De nieuwe biologie. Doorbraak in de wetenschap van het leven. Vertaling: Tjalling Bos. Rotterdam, Lemniscaat, 1989.
Boeknummer 608148 € 8.00
AYALA, F.J., DOBZHANSKY, T., (ed.) Studies in the philosophy of biology. Reduction and related problems. London, Macmillan, 1974.
Boeknummer 629866 € 20.00
BABLOYANTZ, A. Molecules, dynamics, and life. An introduction to self-organization of matter. New York, Wiley, 1986.
Boeknummer 631763 € 20.00
BACHELARD, G. Épistémologie. Textes choisis par Dominique Lecourt. Paris, PUF, 1980.
Boeknummer 630688 € 10.00
BACHELARD, G. Le matérialisme rationnel. Paris, PUF, 1972.
Boeknummer 628767 € 10.00
BACHELARD, G. Psychoanalyse van het vuur. Vertaling A. Bakker. Meppel, Boom, 1990.
Boeknummer 631665 € 17.50
 
BACHELARD, G. Le rationalisme appliqué. Paris, PUF, 1970.
Boeknummer 615681 € 10.00
BACHELARD, G. La terre et les rêveries du repos. Paris, Corti, 1948.
Boeknummer 631733 € 15.00
BAIS, S. De natuurwetten. Iconen van onze kennis. Amsterdam, UP, 2005.
Boeknummer 612703 € 10.00
 
BAIS, S. De natuurwetten. Iconen van onze kennis. Amsterdam, UP, 2005.
Boeknummer 622169 € 10.00
 
BALEN, G.A.M. VAN Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de wijsbegeerte. Nijmegen, np , 1988.
Boeknummer 599021 € 15.00
BALTIMORE, DAVID, KEVLES, D.J. The Baltimore case. A trial of politics, science, and character. New York, Norton, 1998.
Boeknummer 630222 € 20.00
 
BARRETT, P. Science and theology since Copernicus. The search for understanding. Pretoria, University of South Africa, 2000.
Boeknummer 592823 € 11.50
BARROW, J.D. De oorsprong van het heelal. Vertaald door Govert Schilling. Amsterdam, Contact, 1994.
Boeknummer 631419 € 10.00
 
BARROW, J.D. Theorieën over alles. De zoektocht naar de allesomvatende waarheid. Vertaald door A. Blommesteijn en G. Schilling. Amsterdam, Contact, 1992.
Boeknummer 616703 € 10.00
BARROW, J.D. Theories of everything. The quest for ultimate explanation. London, Vintage, 1991.
Boeknummer 631275 € 10.00
BARTELS, J. Kennis, geschiedenis, objectiviteit. Een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie. Groningen, Konstapel, 1987.
Boeknummer 6364 € 10.00
BATES, R.S. Scientific societies in the United States. Oxford, Pergamon, 1965 (3rd) .
Boeknummer 627008 € 15.00
 
BEADLE, G., BEADLE, M. The language of life. An introduction to the science of genetics. Garden City, Doubleday, 1966.
Boeknummer 597001 € 10.00
 
BECHTEL, W. Philosophy of science. An overview for cognitive science. Hillsdale, Erlbaum, 1988.
Boeknummer 578605 € 10.00
BEEK, L. De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter. Kampen, Kok, 2004.
Boeknummer 592966 € 10.00
BEEK, L. De geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap. Vijftig grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Van Gerard Mercator en Christiaan Huygens tot Hendrik Lorentz en Cornelis Gorter. Kampen, Kok, 2004.
Boeknummer 615694 € 10.00
BEEK, L. Pioniers der natuurwetenschappen. Van Mercator tot Zernike. Assen, Van Gorcum, 1983.
Boeknummer 627736 € 10.00
 
BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. Inleiding tot de wetenschapsleer. Utrecht, Bijleveld, 1978.
Boeknummer 573740 € 7.00

< 1 2 ... 21 >