OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Oude en bijzondere boeken - Filosofie
gevonden: 57 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

APHTHONIUS VAN ANTIOCHIË Progymnasmata, partim à Rodolpho Agricola, partim à Iohanne Maria Catanaeo, latiniate donata. Cum scholiis R. Lorichii. Novissima editio, superioribus emendatior, & concinnior. Adjecto indice utillissimo. Amsterodami, Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1655.
Boeknummer 590789 € 150.00
CATO (JOHN TRENCHARD & THOMAS GORDON) Brieven over de vrijheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in 't Engelsch uitgegeven op den naam van Cato en nu naar den vyfden druk in 't Nederduitsch vertaald. Compleet in 3 delen. Alkmaar Amsterdam, Johannes HalfmanK van Tongerlo en F Houttuyn, 1752-1754.
Boeknummer 614925 € 250.00
CICERO, MARCUS TULLIUS Epistolae ad Atticum, Brutum, et Q. Fratrem. Amsterdami, Willem Blaeu, 1632.
Boeknummer 616902 € 250.00
COCHET, JEAN-BAPTISTE La clef des sciences & des beaux arts, ou la logique. Paris, Jean Desaint, 1750.
Boeknummer 590768 € 100.00
DAVY, HUMPHRY De laatste dagen van eenen wijsgeer. Naar de derde Engelsche uitgaaf. Leeuwarden, Suringar, 1836.
Boeknummer 623730 € 95.00
DESCARTES, R. Opera Philosophica editio ultima nunc demum hac editione diligenter recognita & mendis expurgata. Contenta in hoc volumine: Principia philosophiae. Ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, & mendis expurgata, Specimina philosophiae: seu dissertatio de methodo rectè regendae rationis, & veritates in scientiis investigandae: Dioptrice et Meteora. Ex gallico translata, & ab auctore perlecta, variisque in locis emendata. Ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, & mendis expurgata, Passiones animae, per Renatum Descartes: Gallicè ab ipso conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam, Latina civitate donatae. Ab H.D.M.J.U.L. Amsterdam, Blaeu, 1685.
Boeknummer 622047 € 500.00
DESCARTES, R. Opera Philosophica editio ultima nunc demum hac editione diligenter recognita & mendis expurgata. Principia philosophiae. Ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, & mendis expurgata, Specimina philosophiae: seu dissertatio de methodo rectè regendae rationis, & veritates in scientiis investigandae: Dioptrice et Meteora. Ex gallico translata, & ab auctore perlecta, variisque in locis emendata. Ultima editio cum optima collata, diligenter recognita, & mendis expurgata, Passiones animae, per Renatum Descartes: Gallicè ab ipso conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam, Latina civitate donatae. Ab H.D.M.J.U.L. Amsterdam, Blaeu, 1692.
Boeknummer 622694 € 450.00
DREWS, A. Die deutsche Spekulation seit Kant. Mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die Persönlichkeit Gottes. 2 volumes. Berlin, Maeter, 1893.
Boeknummer 594653 € 150.00
DUROSOY, J.B. Philosophie sociale; ou essai sur les devoirs de l'homme et du citoyen. Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1822.
Boeknummer 583998 € 50.00
EPICTETUS, EPICTETI Epicteti enchiridion, et cebetis tabula, Graecè, & Latinè, prioribus editionibus emendatiora & aucttiora. Amstelodami, Johannes Ravensteinius, 1670.
Boeknummer 617104 € 175.00
FEDER, JOHANN GEORG HEINRICH Logik und Metaphysik. Wien, Joh Edlen von Trattern, 1779.
Boeknummer 628910 € 200.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Lettres sur divers sujets concernant la religion et la metaphysique. Paris, Delaulne, 1718.
Boeknummer 571766 € 75.00
FÉNELON, F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE Oeuvres de Fénelon, archevéque de Cambrai, précédées d'études sur sa vie, par M. Aimé Martin. 3 volumes. Paris, Didot, 1838.
Boeknummer 623184 € 125.00
FONSECA, PEDRO DA (PETRUS FONSECA) Institutionum dialecticarum libri octo. Emendatius quam antehac editi. Quibus accesit eiusdem auctoris Isagogae philosophica. Cum librorum argumentis, indice copiosissimo capitum & rerum. Ingolstadt, Adam Sartorius, 1611.
Boeknummer 594159 € 950.00
FONTENELLE, BERNARD LE BOVIER, DE Nouveau dialogues des morts. Troisieme edition augmentée. Extended with: Entretiens sur la pluralité des mondes. Nouvelle edition. Augmentée d'un septiéme entretien & de diverses piéces du même auteur.
Boeknummer 584560 € 275.00
GENOVESI, A. Meditazioni filosofiche sulla religione, e sulla morale. Venezia, Bassano, 1783.
Boeknummer 572053 € 50.00
GRÄVELL, M.C.F.W. Der Mensch. Eine Untersuchung für gebildete Leser. Original-Ausgabe. Wien, Gerold, 1818.
Boeknummer 579462 € 40.00
GROOT, HUGO DE Van de waerheyt der christelijke godts-dienst. Ses boeken, handelende I. Van Godt, en de Godts-dienst, II. Van de christelijcke Godts-dienst, III Van de geloofwaerdicheidt der H. Schriftuur, IV Tegen de heidenen, V. Tegen de joden, VI. Tegen de Mahumetisten Wt het Latijn vertaalt, door I.D. Volder Amsterdam, Jan Rieuwerts, 1653.
Boeknummer 639287 € 350.00
GUÉNÉE, A. Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche Jooden aan den heer de Voltaire. Benevens oordeelkundige aanmerkingen; in welke de mosaische godsdienst, door den Heer de Voltaire, in verscheidene zyner werken, openlyk aangerand en in een bespottelyk licht gesteld, voortreffelyk verdeedigd wordt. Naar de tweede, derde, vierde en vijfde uitgave, uit het Fransch vertaald. En: Aanhangzel op de eerste uitgave van het eerste deel der brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan de Heer de Voltaire. Bestaande in brieven, byvoegzels, invullingen, aanteekeningen, enz. zo als dezelve in den tweeden druk van dat deel gevonden worden. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1770-1782.
Boeknummer 2796 € 275.00
HEGEL, G.W.F. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von E. Gans. Zweite Auflage besorgt von K. Hegel. Berlin, Duncker und Humblot, 1840.
Boeknummer 584580 € 95.00
HEGEL, G.W.F., MICHELET, K.L. Einleitung in Hegel's philosophische Abhandlungen + Georg Wilhelm Friedrich Hegel's philosophische Abhandlungen. Hrsg. von K.L. Michelet. 2 parts in one volume. Berlin, Duncker und Humblot, 1832.
Boeknummer 584579 € 95.00
HERBART, J.F. Pädagogische Schriften. Bearbeitet von K. Richter. 2 volumes Leipzig, Siegismund & Volkening, 1876-78.
Boeknummer 584583 € 95.00
HORN, GEORG Historiae philosophicae libri septem. Quibus de origine, successione, sectis & vitae philosophorum ab orbe conditio ad nostram aetatem agitur. Lugduni Batavorum, Johannes Elsevier, 1655.
Boeknummer 617517 € 450.00
JUNGHUHN, F.W. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. Amsterdam, F Günst, 1867.
Boeknummer 585029 € 200.00
KIERKEGAARD, S., EREMITA, VICTOR Enten-eller. Et livs-fragment udgivet af Victor Eremita. Første deel inbeholdende A.'s papirer. Part one. Copenhagen, Universitetsboghandler CA Reitzel, 1843.
Boeknummer 616802 € 1500.00
KRUG, WILHELM TRAUGOTT Handbuch der Philosophie un der philosophischen Literatur. 2 volumes. Leipzig, FA Brockhaus, 1820-21.
Boeknummer 579464 € 125.00
MACHIAVELLI, N. Opere di Niccolo Machiavelli. 11 volumes. Np, np, 1819.
Boeknummer 570455 € 125.00
MENDELSSOHN, M. Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel über die Lehre des Spinoza. Berlin, Voss, 1786.
Boeknummer 617623 € 250.00
MINKOWSKI, H. Raum und Zeit. Vortrag, gehalten auf der 80. Naturforscher-Versammlung zu Köln am 21. September 1908. Mit dem Bildnis Hermann Minkowskis sowie einem Vorwort von A. Gutzmer. Leipzig, BG Teubner, 1909.
Boeknummer 591016 € 250.00
MISES, R. VON Kleines Lehrbuch des Positivismus. Einführung in die empiristische Wissenschaftsauffassung. The Hague, Van Stockum, 1939.
Boeknummer 630632 € 95.00
MONTESQUIEU, C.L. DE SECONDAT Le temple de Gnide, et l'essai sur le goût. Londres, zu, 1760.
Boeknummer 579461 € 150.00
MUTSCHELLE, S. Vermischte Schriften oder philosophische Gedanken und Abhandlungen. Zweite verbesserte Auflage. 2 parts in 1 volume. München, Joseph Lindauer, 1799.
Boeknummer 579476 € 75.00
NECKER, J. De la morale naturelle suivie du bonheur des sots. Paris, zu, 1788.
Boeknummer 583010 € 150.00
NICOLAI, C.F. Het leven en de gevoelens van den eerwaarden Heer Sebaldus Nothanker. Uit het Hoogduitsch vertaald. Drie delen in één band. Bijgevoegd: Redevoeringen van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker. Amsterdam, Jan Dóll; M Schalekamp, 1775-1776.
Boeknummer 604323 € 350.00
NONNOTTE, ABBÉ Dictionnaire philosophique de la religion, ou l'on établit tous le points de la religion, attaqués par les incrédules, & ou l'on répond à toutes leurs objections. Par l'auteur des erreurs de Voltaire. Lyon, Regnault, 1773.
Boeknummer 567230 € 150.00
PALEY, WILLIAM Paley's natural theology; with illustrative notes, by Henry, Lord Brougham and Sir C. Bell. And an introductory Discourse of natural theology by Lord Brougham. To wich are added, supplementary dissertations, and a Treatise on animal mechanics by Sir Charles Bell. With numerous woodcuts in four vols. Complete in four volumes (bound in one) London, Charles Knight, 1845.
Boeknummer 627055 € 125.00
PLUCHE, NOEL-ANTOINE Histoire du ciel, ou l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps célestes, & de toute la nature. Nouvelle édition. 2 volumes. Paris, Freres Estienne, 1757.
Boeknummer 567226 € 250.00
PLUCHE, NOEL-ANTOINE Le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularites de l'histoire naturelle. Qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux, & à leur former l'esprit. 8 volumes. La Haye, Jean Neaulme; Benjamin Gibert, 1743-1753.
Boeknummer 571554 € 750.00
POPE, A. Essai sur l'homme. Nouvellement traduit de l'Anglois, avec des notes critiques; et un Discours sur la philosophie angloise. Lyon, Les freres Duplain, 1761.
Boeknummer 585189 € 125.00
RAYNAL, G.T.F. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. 9 volumes. Neuchatel & Geneve, Libraires associés, 1783.
Boeknummer 576131 € 350.00

< 1 2 >