OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Groningen
gevonden: 54 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

 
ADDENS, N.G. Groninger maatschappij van landbouw. Gedenkboek 1837-1937. Groningen, zu, 1937.
Boeknummer 582050 € 20.00
BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 605648 € 10.00
BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 637301 € 10.00
BOER, J., SCHORREN, D. Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983). Bedum, Profiel, 2000.
Boeknummer 630293 € 10.00
BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945. Haren, Knoop, 1980.
Boeknummer 616095 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1988.
Boeknummer 590867 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 583623 € 15.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 590885 € 15.00
BRONGERS, G.A., KLERCK, T.P.E. DE, MODDERAAR-WOLDRING, A. Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie. Groningen, zu , 1970.
Boeknummer 636141 € 25.00
 
COOLMAN, F.J., (RED.) 1908 1958. Vijftig jaren co÷peratieve vereeniging co÷p. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam. Groningen, zu, 1958.
Boeknummer 579891 € 10.00
DAMEN, C. Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen, Van Gorcum, 1972.
Boeknummer 622483 € 10.00
DIEST LORGION, E.J. Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. Met platen en kaarten. 2 delen. Groningen, Groninger Boekverkopers College, 1974.
Boeknummer 625940 € 30.00
FEITH, H.O. Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkolonien. Groningen, Oppenheim, 1882.
Boeknummer 627057 € 40.00
FENEMA, C.H. VAN Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909. Groningen, Scholtens, 1909.
Boeknummer 617450 € 10.00
GOOREN, H.M.C., HEGER, L.J.B. Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914. Groningen, NAHI, 1993.
Boeknummer 628236 € 10.00
 
HENSSEN, E.W.A. Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989. Groningen, WN, 1989.
Boeknummer 609009 € 15.00
 
HERWERDEN, P.J. VAN Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen. Groningen, WN, 1947.
Boeknummer 597824 € 10.00
HOORN, W.A. VAN Reiderland. Het verhaal van een Co÷peratieve Strokartonfabriek. Met een voorwoord van J.P. Dijksterhuis. Winschoten, zu, zj.
Boeknummer 636142 € 15.00
 
KEMPS, J. De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie. Groningen, zu, 2005.
Boeknummer 567795 € 10.00
KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden. Groningen, Barkhuis, 2012.
Boeknummer 614053 € 10.00
KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden. Groningen, Barkhuis, 2012.
Boeknummer 622999 € 15.00
LAAN, K. TER t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2. Winschoten, Van der Veen, 1958.
Boeknummer 617145 € 10.00
LOUWES, H.D., GEURTS, H.M.L. Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. 2002, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2002.
Boeknummer 631070 € 10.00
MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving. Groningen, zu, 1999.
Boeknummer 591129 € 10.00
MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving. Groningen, zu, 1999.
Boeknummer 591130 € 10.00
MEER, J.K.H. VAN DER Patriotten in Groningen 1780 - 1795. Groningen, zu , 1996.
Boeknummer 625596 € 15.00
 
MEERTENS, P.J., (RED.) Nederlands repertorium van familienamen. Uitgegeven door de naamkundecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. III Groningen. Met een inleiding van H.T.J. Miedema. Assen, Van Gorcum, 1964.
Boeknummer 599291 € 10.00
 
MENNENS-VAN ZEIST, A. Bibliografie voor de Eems Dollard regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis. Groningen, Regio-PRoject, 1994.
Boeknummer 610007 € 10.00
MILLER, HENRY Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. Vertaling van J.d.H. Ontwerp omslag: H.N. Werkman. (Groningen) , In Agris Occupatis, [1944].
Boeknummer 631282 € 125.00
N/A Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad. Groningae, Nicolai, 1968.
Boeknummer 617444 € 15.00
N/A Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad. Groningae, Nicolai, 1968.
Boeknummer 619997 € 25.00
NEDERLAND IN VROEGER TIJD Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Groningen. Deel XX t/m XXIV. Groningen. Compleet in 5 delen. Zaltbommel, EB, 1966.
Boeknummer 635407 € 25.00
PATHUIS, A. Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814. Amsterdam, Van Gorcum, 1977.
Boeknummer 626307 € 25.00
PETERS, C.H. Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. stad en lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw. Schiedam, Interbook, 1977 (Herdruk 1921).
Boeknummer 613014 € 25.00
RHIJN, C.H. VAN Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen. Historisch onderzoek. Groningen, Wolters, 1910.
Boeknummer 630270 € 30.00
SCHIERBEEK, R.J. Het boekverkoopers-college te Groningen, in de jaren 1860-1885. Toespraak gehouden 30 Dec. 1885, bij de feestelijke herdenking van zijn vijf en zeventigjarig bestaan (1810-1885). Groningen, zu, 1886.
Boeknummer 612476 € 35.00
SCHUT, E. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela's 1683-1942. Geschiedenis van de begraafplaats en overzichten van de joodse bevolking. Assen, Van Gorcum, 1991.
Boeknummer 636152 € 15.00
 
SMEDES, J.J. De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard. Zaltbommel, EB, 1975.
Boeknummer 595766 € 10.00
STRATINGH, G.A., VENEMA, C.A. De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems. Harlingen, Landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee, 1979.
Boeknummer 626344 € 10.00
 
UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben. Groningen, WN, 1988.
Boeknummer 590843 € 10.00

< 1 2 >