OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Groningen
gevonden: 77 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

 
ADDENS, N.G. Groninger maatschappij van landbouw. Gedenkboek 1837-1937. Groningen, zu, 1937.
Boeknummer 582050 € 20.00
ALTING, B. Der Old-ambten dependentie van de stadt Groningen, ofte Deductie, bethonende dat die van d'Oldambten ondenckelijcke tijden hebben onmiddelbaerlijck gedependeert van de Regeringe der voorsz. Stadt door orde gestelt by Bernhard Alting der selver Stadts Syndicum. Toe Groningen, Hans Sas, 1643.
Boeknummer 610643 € 250.00
 
BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 591247 € 10.00
BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 605648 € 10.00
BEKENKAMP, H. 75 jaar een bijzondere school. Groningse schoolvereniging 1910-1985. Groningen, Van Denderen, 1985.
Boeknummer 598715 € 10.00
BOER, J., SCHORREN, D. Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983). Bedum, Profiel, 2000.
Boeknummer 630293 € 10.00
BOER, J.J. Dij t dut mout t waiten. Het groot Gronings spreekwoordenboek. Veendam, Staalboek, 1989.
Boeknummer 617209 € 10.00
BOER, JAN Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunninger gedichten. Onner redaksie van Kees Reinders en Frť Schreiber. Warffum, Sikkema, 2002.
Boeknummer 626354 € 12.50
BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945. Haren, Knoop, 1980.
Boeknummer 616095 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1988.
Boeknummer 590867 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1988.
Boeknummer 601042 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 583623 € 15.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 590885 € 15.00
BROOD, P., HUUSSEN, A.H., KOOI, J. VAN DER, (RED.) Nieuwe Groninger Encyclopdie. Compleet in 3 delen. Groningen, REGIO-PRojekt, 1999.
Boeknummer 620042 € 25.00
 
BUISKOOL, H., DRENTH, E., EKAMPER, H.R. Oudeschans. Oudeschans, Stichting Vesting Oudeschans, 1983.
Boeknummer 598926 € 10.00
 
COOLMAN, F.J., (RED.) 1908 1958. Vijftig jaren coŲperatieve vereeniging coŲp. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam. Groningen, zu, 1958.
Boeknummer 579891 € 10.00
DAMEN, C. Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen, Van Gorcum, 1972.
Boeknummer 616748 € 10.00
DAMEN, C. Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen, Van Gorcum, 1972.
Boeknummer 622477 € 10.00
 
DAMEN, C. Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen, Van Gorcum, 1972.
Boeknummer 622483 € 10.00
DELVIGNE, J.J., PRONK WIERSEMA, L.M., SCHERINGS, H. Vroeger in Middag. Uit de historie van de gemeente Ezinge Bedum, Uitgeverij Profiel, 1994.
Boeknummer 631150 € 10.00
 
DIEMER, H., LOER, J. Twee eeuwen Gronings. n golden toal. Assen, In boekvorm, 2005.
Boeknummer 599825 € 10.00
DIEST LORGION, E.J. Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. Met platen en kaarten. 2 delen. Groningen, Groninger Boekverkopers College, 1974.
Boeknummer 625940 € 30.00
 
DONGEN, A. VAN, HOEF, K. VAN DER, IDEMA, D. Sport en spel in Groningen 1926-1986. Groningen, SSG, 1986.
Boeknummer 598725 € 10.00
FEITH, H.O. Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkolonien. Groningen, Oppenheim, 1882.
Boeknummer 627057 € 40.00
FENEMA, C.H. VAN Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909. Groningen, Scholtens, 1909.
Boeknummer 617450 € 10.00
FRIMA, J. Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort, Valkhoff, zj.
Boeknummer 631073 € 12.50
GOOREN, H.M.C., HEGER, L.J.B. Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw, 1800-1914. Groningen, NAHI, 1993.
Boeknummer 628236 € 10.00
 
HAZEKAMP, E.J. Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964. Groningen, Wolters, 1964.
Boeknummer 9081 € 10.00
 
HEFTING, P., WINKEL, C.VAN, (RED.) Stadsmarkering. Uitgave 1990. Groningen, ROEZ, 1990.
Boeknummer 569959 € 10.00
HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811. Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991.
Boeknummer 631079 € 10.00
 
HENSSEN, E.W.A. Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989. Groningen, WN, 1989.
Boeknummer 609009 € 15.00
 
HERWERDEN, P.J. VAN Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen. Groningen, WN, 1947.
Boeknummer 597824 € 10.00
HUIZENGA-ONNEKES, E.J. Het boek van Trijntje Soldaats. Verzameld door Mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes. Met prenten en initialen, in hout gesneden door Johan Dijkstra. Groningen, Noordhoff, 1958.
Boeknummer 625916 € 25.00
 
JENSEMA, S. Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel ien Stad en Ommelanden. Aalbert. Mit litho's van Johan Faber. Groningen, Stichting 't Grunneger Bouk, 1987.
Boeknummer 7009 € 10.00
 
KEMPS, J. De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie. Groningen, zu, 2005.
Boeknummer 567795 € 10.00
KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden. Groningen, Barkhuis, 2012.
Boeknummer 614053 € 10.00
KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden. Groningen, Barkhuis, 2012.
Boeknummer 622999 € 15.00
 
KUIPER, G., BLAAK, J.A., (RED.) Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam. Groningen, Noorderboek, 1985.
Boeknummer 610008 € 10.00
LAAN, K. TER t Grunneger Zangbouk. Tweede druk van Oude en nieuwe Groninger liederen door P. Groen. Bewerkt en aangevuld door Theo Westen. Bezorgd door K. ter Laan. Deel 2. Winschoten, Van der Veen, 1958.
Boeknummer 617145 € 10.00
LANDT-RECHT SELWERDT Landt-recht des gerichts van Selwerdt, begrijpende de oude en nieuwe landtrechten ende coustumen van voorschreven Gerichte, soo als de selve op 't nieu zijn ge-revideert, ge-arresteert ende ge-publiceert. Groningen, Cornelis Barlinck-Hof, 1673.
Boeknummer 618998 € 125.00

< 1 2 >