OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Groningen
gevonden: 37 boeken op 1 pagina


1

BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 605648 € 10.00
BAKKER, F.J. Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. Assen, Van Gorcum, 1988.
Boeknummer 637301 € 10.00
BOER, J., SCHORREN, D. Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983). Bedum, Profiel, 2000.
Boeknummer 630293 € 10.00
BOITEN, E.A.J., BROEK, J.F.J. VAN DEN, BROEKEMA, S. Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945. Haren, Knoop, 1980.
Boeknummer 616095 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., CARMIGGELT, A., GANGELEN, H. VAN, (RED.) Kattendiep deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1988.
Boeknummer 590867 € 10.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 583623 € 15.00
 
BROEKHUIZEN, P.H., GANGELEN, H. VAN, HELFRICH, K., (RED.) Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-complex te Groningen. Groningen, Stichting monument & materiaal, 1992.
Boeknummer 590885 € 15.00
 
COOLMAN, F.J., (RED.) 1908 1958. Vijftig jaren co÷peratieve vereeniging co÷p. stroocartonfabriek 'De Eendracht' G.A. Appingedam. Groningen, zu, 1958.
Boeknummer 579891 € 10.00
DAMEN, C. Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen, Van Gorcum, 1972.
Boeknummer 622483 € 10.00
DIEST LORGION, E.J. Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. Met platen en kaarten. 2 delen. Groningen, Groninger Boekverkopers College, 1974.
Boeknummer 625940 € 30.00
FEITH, H.O. Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkolonien. Groningen, Oppenheim, 1882.
Boeknummer 627057 € 40.00
FENEMA, C.H. VAN Het Academie-gebouw te Groningen. 1614-1909. Groningen, Scholtens, 1909.
Boeknummer 617450 € 10.00
 
HENSSEN, E.W.A. Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989. Groningen, WN, 1989.
Boeknummer 609009 € 15.00
 
HERWERDEN, P.J. VAN Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen. Groningen, WN, 1947.
Boeknummer 597824 € 10.00
HOORN, W.A. VAN Reiderland. Het verhaal van een Co÷peratieve Strokartonfabriek. Met een voorwoord van J.P. Dijksterhuis. Winschoten, zu, zj.
Boeknummer 636142 € 15.00
 
KEMPS, J. De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie. Groningen, zu, 2005.
Boeknummer 567795 € 10.00
KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden. Groningen, Barkhuis, 2012.
Boeknummer 622999 € 15.00
LOUWES, H.D., GEURTS, H.M.L. Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. 2002, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2002.
Boeknummer 631070 € 10.00
MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving. Groningen, zu, 1999.
Boeknummer 591129 € 10.00
MANSHOLT, D.R., KRIPS-VAN DER LAAN, H.M.F. Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelof Mansholt naar een betere samenleving. Groningen, zu, 1999.
Boeknummer 591130 € 10.00
 
MENNENS-VAN ZEIST, A. Bibliografie voor de Eems Dollard regio. Oost-Friesland, Eemsland en de provincies Groningen en Drenthe - een literatuuroverzicht op het gebied van economie, politiek, statistiek en geschiedenis. Groningen, Regio-PRoject, 1994.
Boeknummer 610007 € 10.00
MILLER, HENRY Het heelal van de dood. Een studie over Lawrence, Proust en Joyce. Vertaling van J.d.H. Ontwerp omslag: H.N. Werkman. (Groningen) , In Agris Occupatis, [1944].
Boeknummer 631282 € 125.00
N/A Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae; cum historiola fundationes eiusdem Acad. Groningae, Nicolai, 1968.
Boeknummer 617444 € 15.00
NEDERLAND IN VROEGER TIJD Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Groningen. Deel XX t/m XXIV. Groningen. Compleet in 5 delen. Zaltbommel, EB, 1966.
Boeknummer 635407 € 25.00
SCHIERBEEK, R.J. Het boekverkoopers-college te Groningen, in de jaren 1860-1885. Toespraak gehouden 30 Dec. 1885, bij de feestelijke herdenking van zijn vijf en zeventigjarig bestaan (1810-1885). Groningen, zu, 1886.
Boeknummer 612476 € 35.00
SCHUT, E. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela's 1683-1942. Geschiedenis van de begraafplaats en overzichten van de joodse bevolking. Assen, Van Gorcum, 1991.
Boeknummer 636152 € 15.00
 
UDINCK, G., NIEBAUM, H., VELDMAN, F., (RED.) Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen. Ingeleid en uitgegeven. 'tot mijn tijdt verdrijff in mijn ballinckschap'. Tagebuch von Gerard Udinck. Ein Groninger Gildevorsteher aus Westfalen. Eingeleitet und herausgegeben. Groningen, WN, 1988.
Boeknummer 590843 € 10.00
 
VEEN, K. TER Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan. Soesterberg, Aspekt, 2002.
Boeknummer 608949 € 10.00
VENHUIZEN-MUNNIKS, C.L. , OFFERHAUS, H. , OUDEMAN, A. Groninger studenten liederen verzameld in 1833. Gedrukt voor rekening van den Senaat. Groningen, Vindicat atque Polit, 1833.
Boeknummer 619645 € 175.00
WENDEL, W.J., HOFSTEDE DE GROOT, C.P. Groningens Akademiefeest van september 1864. Geschetst door W.J. Wendel. Met vijf platen. Bijgebonden: Het christendom. De kweeker der humaniteit. Godsdienstige rede ter opening der viering van het 250 jarig bestaan der Hoogeschool te Groningen, den 13 september 1864 uitgesproken in de Martinikerk door P. Hofstede de Groot. Bijgebonden: Verhaal der Provinciale Groninger Courant van de feestviering bij den gelegenheid van den tweehonderdvijftigsten verjaardag van Hoogeschool te Groningen gehouden den 13sden, 14 den, 15den, 16den en 17den september 1864 Groningen, RJ Schierbeek/ Van Heijningen Bosch & Co, 1864.
Boeknummer 617451 € 65.00
 
WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN WESTEREMDEN Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners. Westeremden, zu, 1975.
Boeknummer 599374 € 12.50
 
WESTRA, E. Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe Kerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving. Groningen, Niemeijer, 1983.
Boeknummer 602597 € 10.00
WILDERVANCK, L.S., SMOOK, A.H., SCHMIDT, A.L.C., (RED.) Medische faculteits vereeniging te Groningen. 1907-1932. Groningen, zu, 1932.
Boeknummer 579647 € 25.00
 
WOLDENDORP, J.J. Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het groene weeshuis te Groningen. Groningen, Wolters, 1935.
Boeknummer 617453 € 10.00
 
WOLTERS, J.B., BRUGMANS, I.J., (RED.) Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961. Groningen, Wolters, 1961.
Boeknummer 600070 € 10.00
WOUDE, R. VAN DER, SCHUIT, W. VAN DER Oude tradities, nieuwe ambities. 200 jaar Academisch Ziekenhuis Groningen. Hilversum, Verloren, 1997.
Boeknummer 617454 € 15.00
ZANEN, T.J. Macht en onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen. Groningen, Holmsterland, 2003.
Boeknummer 585325 € 10.00

1