OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Overig - Archeologie, geologie, geografie en prehistorie
gevonden: 56 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ALKIM, U. BAHADIR, METZGER, H. Anatolien. Übersetzung ins Deutsche: Gisela Pause. Complete in 2 volumes Genf, Nagel Verlag, 1968-1969.
Boeknummer 626686 € 25.00
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT DES DEUTSCHEN REICHES Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archeologie Berlin 21.-26 August 1939. Berlin, Gruyter, 1940.
Boeknummer 616481 € 15.00
ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ed.) Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008). Groningen, Barkhuis, 2008.
Boeknummer 623284 € 100.00
ATTEMA, P.A.J. , LANTING, J.N. , LOS-WEIJNS, M.A., (ed.) Palaeohistoria. Acta et communicationes Instituti Archaeologici Universitatis Groninganae 49/50 (2007/2008). Groningen, Barkhuis, 2008.
Boeknummer 628137 € 100.00
BALL, D. The Diana adventure. Kuala Lumpur, Malaysian Historical Salvors, 1995.
Boeknummer 627293 € 25.00
BAREN, J. VAN De bodem van Nederland. 2 delen. Amsterdam, Van Looy, 1920-27.
Boeknummer 626685 € 25.00
BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVII 1932. Leiden, Brill, 1932.
Boeknummer 617811 € 65.00
BEEKMAN, A.A., EERDE, J.C. VAN, HINTE, J. VAN, (RED.) Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie. Deel XLVIII 1931. Leiden, Brill, 1931.
Boeknummer 617827 € 65.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , FOCKEMA ANDREAE, S.J., HOL, J.B.L., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVIII,1951. Leiden, Brill, 1951.
Boeknummer 617787 € 40.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H. , HOL, J.B.L., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXV,1948. Leiden, Brill, 1948.
Boeknummer 617797 € 65.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIX,1952 Leiden, Brill, 1952.
Boeknummer 617795 € 40.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., FOCKEMA ANDREAE, S.J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXX, 1953 Leiden, Brill, 1953.
Boeknummer 617825 € 40.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVI,1949. Leiden, Brill, 1949.
Boeknummer 617788 € 65.00
BERTLING, C.T., EDELMAN, C.H., S.J., HOL, J., (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXVII,1950 Leiden, Brill, 1950.
Boeknummer 617826 € 65.00
 
BOS, P.R. Bos' schoolatlas der gehele aarde. Groningen, WN, 1977.
Boeknummer 600702 € 15.00
BOSATLAS De Bosatlas van Nederland. Groningen, WN, 2007.
Boeknummer 616461 € 30.00
BRINDLEY, A.L. The dating of food vessels and urns in Ireland. Groningen, Np, 2007.
Boeknummer 616776 € 25.00
BRUNSTING, H., ES, W.A. VAN, HUBRECHT, A.V.M., (RED.) Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag. Bussum, Van Dishoeck, 1973.
Boeknummer 581386 € 12.50
 
BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook with over 2000 illustrations. Translated from the German by F. Garvie. London, Phaidon, 1973.
Boeknummer 589866 € 10.00
 
BUCHHOLZ, H.G., KARAGEORGHIS, V. Prehistoric Greece and Cyprus. An archaeological handbook. Translated from the German by F. Garvie. London, Phaidon, 1973.
Boeknummer 582170 € 10.00
BUITENHUIS, H. Archeozoölogisch onderzoek langs de midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD. Groningen, zu, 1988.
Boeknummer 586635 € 20.00
 
CERAM, C.W. Goden, graven en geleerden. Roman van de archeologie. Nederlandse vertaling: H. Manger. Amsterdam, Elsevier, 1981.
Boeknummer 597432 € 10.00
 
CERAM, C.W. Triomf over de tijd. Opmars van de archeologie. Nedelandse vertaling van H. Edinga. Den Haag, Gaade, zj.
Boeknummer 597825 € 10.00
CLASON, A.T. Animal and man in Holland's past. An investigation of the animal world surrounding man in prehistoric and early historical times in the provinces of North and South Holland. 2 volumes. Groningen, Wolters, 1967.
Boeknummer 587241 € 20.00
CORBEY, R., ROEBROEKS, W., (ed.) Studying human origins. Disciplinary history and epistemology. Amsterdam, UP, 2001.
Boeknummer 629436 € 20.00
EDELMAN, C.H. Studiën over de bodemkunde van Nederlandsch-Indië. Wageningen, Veenman, 1947.
Boeknummer 575623 € 10.00
 
FAGAN, B.M. Archeologie. Oorsprong en geschiedenis van de mensheid. Vertaling: B. Huiskes. Maastricht, Natuur&Techniek, 1989.
Boeknummer 590001 € 10.00
 
FINEGAN, J. Archaeological history of the ancient middle east. New York, Barnes, 1996.
Boeknummer 582182 € 10.00
GIFFEN, A.E. VAN, GELDER, H.E. VAN, GLAZEMA, P., BONTEKOE, G.A., (RED.) Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen. Directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen 1922 - 17 juni - 1947. Meppel, Boom, 1947.
Boeknummer 625003 € 25.00
HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946. Leiden, Brill, 1946.
Boeknummer 617790 € 65.00
HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947. Leiden, Brill, 1947.
Boeknummer 617789 € 65.00
 
HORKEN, H.K. Ex nocte lux. Enträtselte Urgeschichte im Licht jüngster Forschung. Tübingen, Wasmuth, 1972.
Boeknummer 576121 € 10.00
 
JELSMA, H.A. Granites and greenstones in Northern Zimbabwe: tectono-thermal evolution and source regions. Amsterdam, np , 1993.
Boeknummer 579587 € 10.00
JONES, E. Winkler Prins encyclopedie van de aardrijkskunde. Encyclopedie in vier delen. Compleet. Amsterdan, Elsevier, 1977.
Boeknummer 626172 € 25.00
KOOIJMANS, L.P.L., BROEKE, P.W. VAN DEN, FOKKENS, H., GIJN, A. VAN, (RED.) Nederland in de prehistorie. Amsterdam, Bakker, 2005.
Boeknummer 624766 € 50.00
 
KRAMERS, J. Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt door J. Jurrius. 2 delen. Gouda, Van Goor, 1880.
Boeknummer 577207 € 25.00
 
KRAUS, E.H., SLAWSON, C.B. Gems and gem materials. New York, McGraw-Hill, 1947.
Boeknummer 1266 € 20.00
KRÜMMEL, O. Handbuch der Ozeanographie. Zweite vollständig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. 2 volumes. Stuttgart, Engelhorn, 1907-1911.
Boeknummer 625706 € 75.00
 
MAASKANT-KLEIBRINK, M. Griekse archeologie. De Mykeense en geometrische perioden. Tekeningen van H.J. Waterbolk. Groningen, WN/Forsten, 1988.
Boeknummer 620900 € 12.50
 
MAASKANT-KLEIBRINK, M. Griekse archeologie. Mythe in beeld. Voorstellingen uit de klassieke oudheid. Illustraties H.J. Waterbolk. Groningen, WN/Forsten, 1990.
Boeknummer 620899 € 12.50

< 1 2 >