OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Overig - Medisch
gevonden: 65 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ARNTZENIUS, A.K.W. De verzorging van het uiterlijk voorkomen. Volgens de moderne Amerikaansche methoden en naar de werken van Dr. Wilh. Walter Gebhardt, Dr. Gerling, Dr. W. Posthumus Meyes, Macfadden, Sandow, Wendler e.a. bewerkt door Dr. A.K.W. Arntzenius. Met ruim honderd illustraties. Amsterdam, Society for physical culture, 1907 .
Boeknummer 627069 € 25.00
BAER, KARL ERNST VON Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr,. Karl Ernst von Baer, mitgetheilt von ihm Selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864 von der Ritterschaft Ehstlands. Braunschweig, Vieweg, 1886 (2nd) .
Boeknummer 623563 € 175.00
BAKKER, C. Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen. Amsterdam, Paris, 1928.
Boeknummer 625952 € 20.00
BAYLE, A.L.J., THILLAYE, A.J. Biographie médicale par ordre chronologique d'aprés Daniel Leclerc, Éloy etc. 2 volumes. Amsterdam, BM Israel, 1967 (Reprint 1855) .
Boeknummer 624529 € 35.00
 
BEEK, H.H. Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke. Antwerpen, Ontwikkeling, 1969.
Boeknummer 594182 € 15.00
BEEK, H.H. Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke. Haarlem, De Toort, 1969.
Boeknummer 634212 € 15.00
 
BERDMORE, T. Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch. Ingeleid door C. Gysel. Alphen aan den Rijn, Stafleu, 1981.
Boeknummer 598956 € 10.00
BERNARD, JOHANNES STEPHANUS, DOUMA, S. Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793. Assen, Van Gorcum, 1939.
Boeknummer 622898 € 10.00
BIER, A., RIET, A. VAN 'T August Bier en de homoeopathie. Leiden, Stafleu, 1978.
Boeknummer 624528 € 15.00
 
BIK, J.G.W.F. Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der Goude. Gouda, Die Goude, 1955.
Boeknummer 612646 € 20.00
BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk. Amsterdam, Immerzeel, (1809).
Boeknummer 624335 € 95.00
BLAZINA TOMIC, Z., BLAZINA, V. Expelling the plague. The health office and the implementation of quarantaine in Dubrovnik. Montréal, McGill-Queen's UP, 2015.
Boeknummer 615390 € 15.00
BYNUM, W.F., PORTER, R., (ed.) Companion encyclopedia of the history of medicine. 2 volumes. London, Routledge, 1993.
Boeknummer 629523 € 225.00
CLARKE, E., JACYNA, L.S. Nineteenth-century origins of neuroscientific concepts. Berkeley, UCP, 1987.
Boeknummer 624552 € 25.00
DONDERS, F.C. Het jubileumboek van professor F.C. Donders gevierd te Utrecht op 27 en 28 mei 1888. Gedenkboek uitgegeven door de commissie. Utrecht, PW van de Weijer, 1889.
Boeknummer 631085 € 95.00
 
DUPUIS, H.M., NAAKTGEBOREN, C., NOORDAM, D.J. Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu. Amsterdam, Meulenhoff, 1987.
Boeknummer 586709 € 10.00
 
EINTHOVEN, W., WAART, A. DE Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927. Haarlem, Bohn, 1957.
Boeknummer 586707 € 10.00
 
ENDTZ, L.J., HASSELT M. VAN, MENSONIDES, H.M. De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Met een voorwoord van G.A. Lindeboom. Amstelveen, Specia, 1972.
Boeknummer 586708 € 10.00
EULENBURG, A., (HRSG.) Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde. Medicinisches-chirurgisches Handwörterbuch für praktische Ártzte. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt und Farbendrucktafeln. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 26 volumes. + 5 Encyclopädische Jahrbücher der gesamten Heilkunde. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Total 31 volumes. Wien, Urban, 1894-1901 1904-1908.
Boeknummer 598740 € 300.00
FORD, E. Bibliography of Australian medicine 1790-1900. Sydney, UP, 1976.
Boeknummer 604479 € 25.00
 
GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID, HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. Hiëronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten. Amsterdam, Van Gorcum, 1978.
Boeknummer 622146 € 10.00
GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID, HAMERS-VAN DUYNEN, S.W. Hiëronymus David Gaubius (1705-1780). Zijn correspondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanches en andere tijdgenoten. Amsterdam, Van Gorcum, 1978.
Boeknummer 622147 € 15.00
 
GÉLIS, J. De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering. Vert. uit het Frans door K. van Dorsselaar. Nijmegen, SUN, 1987.
Boeknummer 577571 € 10.00
 
GRAETZER, E. Excerpta medica. Kurze monatliche Journalauszüge aus der gesammten Fachliteratuur zum Gebrauch für den praktischen Artzt. Zweiter Jahrgang 1892/93. Dritter Jahrgang 1893/94. Basel, Sallmann, 1893 .
Boeknummer 607484 € 20.00
GUERRA, F. American medical bibliography 1639-1783. A chronological catalogue, and critical and bibliographical study of books, pamphlets, broadsides, and articles in periodical publications relating to the medical sciences - medicine, surgery, pharmacy, dentistry, and veterinary medicine. Printed in the present territory of the United States of America during British Dominion and the revolutionary war. New York, Lathrop, 1962.
Boeknummer 580499 € 25.00
HAESER, H. Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde. Naar de tweede, geheel omgewerkte Hoogduitsche uitgave in het Nederduits bewerkt. Deel 1. Utrecht, Van der Post, 1859.
Boeknummer 626722 € 50.00
HALLER, A. VON Albrecht von Hallers Briefe an Auguste Tissot 1754-1777. Herausgegeben von Erich Hintzsche. Bern, Huber, 1977.
Boeknummer 623741 € 15.00
 
HEERDING, C. Geneeskunde als wetenschap. Wetenschapsidealen in de Nederlandse geneeskunde van 1840 tot 1970. Maastricht, zu , 2000.
Boeknummer 618514 € 12.50
HIPPOCRATES, MATTOCK, J.N, LYONS, M.C, (ED.) Kitab buqrat fi'l-amrad al-biladiyya. Hippocrates: On endemic diseases (Airs, waters and places). Edited and translated with introduction, notes and glossary. Cambridge, Heffer, 1969.
Boeknummer 629566 € 50.00
HUIZENGA, E. Eene nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818. Hilversum, Verloren, 1997.
Boeknummer 622401 € 25.00
KAARTINEN, M. Breast cancer in the eighteenth century. London, Pickering, 2013.
Boeknummer 617070 € 30.00
 
KELDERMAN, C. Ampt ende plicht der vroed-vrouwen. Ingeleid door P. Boeymans. Alphen aan den Rijn, Stafleu, 1981.
Boeknummer 594856 € 10.00
 
KLIJN, A. Verlangen naar verbetering. 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht. Amsterdam, Boom, 2010.
Boeknummer 622168 € 12.50
KRUMM-HELLER, A. Osmologische Heilkunde. Die Magie der Duftstoffe. Berlin, Schikowski, 1955.
Boeknummer 583755 € 10.00
LEMNIUS, LEVINUS, HOORN, C.M. VAN Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws geneesheer. Amsterdam, zu, 1978.
Boeknummer 614218 € 10.00
LEVY, MICHEL M. BOUKO Homeopathic and drainage repertory. A guide to take care of yourself, your family and your patients. Np, Similia, 1995.
Boeknummer 634838 € 75.00
LIEBURG, M.J. VAN Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. Amsterdam, Rodopi, 1986.
Boeknummer 622600 € 20.00
LIEBURG, M.J. VAN De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1. De periode tot 1700. Rotterdam, Erasmus, 1997.
Boeknummer 620544 € 15.00
 
LIEBURG, M.J. VAN Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Een kort historisch overzicht. Amsterdam, Rodopi, 1978.
Boeknummer 2549 € 10.00
LINDEBOOM, G.A. Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Haarlem, Van Dishoeck, 1981.
Boeknummer 614844 € 10.00

< 1 2 >