OK  
  OK        Cancel  
BILDERDIJK, W., STIERLING, GIJSBERT SWARTENDIJK Proeve eener oordeelkundige beschouwing van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk de ziekte der geleerden van mr. Willem Bilderdyk. Amsterdam, Immerzeel, (1809).
(XII) 331 pp. Ingenaaid + oorspronkelijke contemporain karton. *rug licht beschadigd, verder in goede staat*
Ex libris van mr. W.C. Baert de Waarde binnenzijde omslag
Boeknummer 624335 € 95.00