OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 77 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 350.00
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Edited for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 10.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 575687 € 15.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 587790 € 15.00
BARBIER, J.P. Tobaland: the shreds of tradition. Geneva, Musťe Barbier-MŁller, 1983.
Boeknummer 634841 € 25.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 628535 € 25.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
BONGENAAR, K.E.M. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlands-IndiŽ 1855 - 1942. Zutphen, Walburg, zj .
Boeknummer 634843 € 20.00
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 596015 € 10.00
BOUMAN, B. Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945 - 1950. Amsterdam, Boom, 2006.
Boeknummer 634985 € 15.00
BOUWER, J. Het vermoorde land. Franeker, Van Wijnen, 1988.
Boeknummer 634842 € 15.00
BROMMER, B., (RED.) Reizen door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Utrecht, Spectrum, 1979.
Boeknummer 635004 € 10.00
BROOKE, CHARLES, CRISSWELL, C.N. Rajah Charles Brooke. Monarch of all he surveyed. Oxford, UP, 1978.
Boeknummer 634846 € 20.00
CAREY, P. The power of prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855. Leiden, KITLV, 2007.
Boeknummer 634822 € 125.00
CLEMENS, A.H.P., LINDBLAD, J. TH., (RED.) Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-IndiŽ 1870 - 1942. Amsterdam, Neha, 1989.
Boeknummer 634845 € 12.50
COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, Standaard, 1928.
Boeknummer 577723 € 10.00
DIE, ONG ENG Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ. Sociografie van een Indonesische bevolkingsgroep. Assen, Van Gorcum, 1943.
Boeknummer 635080 € 20.00
DOEL, H.W. VAN DEN Het rijk van insulinde. Opkomst en ondergang van een kolonie. Zp , Aeropgus, 1996.
Boeknummer 635286 € 10.00
DOELEMAN, F. De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java 1946 - 1950. Assen, Van Gorcum, 1955.
Boeknummer 635291 € 25.00
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English). Franeker, Wever, 1980.
Boeknummer 582841 € 10.00
DUMAS, R.M. Teater Abdulmuluk in Zuid-Sumatra op de drempel van een nieuw tijdperk. Leiden, zu , 2000.
Boeknummer 635352 € 10.00
DUYNSTEE, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ. Amsterdam, Bezige Bij, 1961.
Boeknummer 597340 € 10.00
EISEMAN, F.B. Bali: Sekala and Niskala. With two chapters by Margaret Eiseman. Complete in 2 volumes. Np, Periplus, 1996 (4th)1995 (3rd).
Boeknummer 633170 € 25.00
ERRINGTON, F.K. Manners and meaning in West-Sumatra. The social context of consciousness. New Haven, YUP, 1984.
Boeknummer 634019 € 15.00
GEDENKBOEK ONS ALLER BELANG Gedenkboek ons aller belang 1902 - 1952. Zp, zu , 1952.
Boeknummer 635290 € 15.00
GEDIKING-FERRAND, G. Esquisses dķne vie. Np, [Gabrielle Gediking-Ferrand] , Ny.
Boeknummer 637962 € 50.00
GLASSBURNER, B., (ED.) The economy of Indonesia. Selectred writings, With an introduction. Itaca, Cornell Up, 1971.
Boeknummer 635287 € 20.00
GOEDHART, A. De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer. Utrecht, Oosthoek, 1948.
Boeknummer 575614 € 15.00
GOOSZEN, A.J. Een demografisch mozaÔek, IndonesiŽ 1880 1942. Wageningen, zu , 1994.
Boeknummer 635288 € 12.50
GRAAFF, S. DE Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1939.
Boeknummer 577319 € 10.00
HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften. Amsterdam, Querido, 1984.
Boeknummer 609329 € 10.00
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
HEERSINK, C.G. The green gold of Selayar. A socio-economic history of an Indonesian coconut Island c. 1600 - 1950. Perspectives from a periphery. Amsterdam, np, 1995.
Boeknummer 635336 € 20.00
HEIJBOER, P. Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ. Haarlem, Haan, 1980.
Boeknummer 635335 € 10.00
HOVINGA, H. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. Franeker, Wever, 1976.
Boeknummer 577284 € 10.00
JANSEN, L.F. In deze halve gevangenis. Dagboek van mr dr L.F. Janasen, Batavia/Djakarta 1942 - 1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker, Van Wijnen, 1988.
Boeknummer 635334 € 15.00
JONKMAN, J.A. Het oude Nederland-IndiŽ. Memoires vam mr. J. A. Jonkman. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622766 € 10.00
JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, Minangkabau and negri sembilan. Socio-political structure in Indonesia. + 's-Gravenhage, Nijhoff, 1980 .
Boeknummer 635333 € 15.00
KAMMA, F.C. De messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied. Den Haag, Voorhoeve, zj .
Boeknummer 635082 € 15.00

< 1 2 >