OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 54 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 250.00
AGUNG, IDE ANAK AGUNG GDE Twenty years Indonesian foreign policy 1945 - 1965. The Hague, Mouton, 1973.
Boeknummer 643250 € 50.00
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Edited for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 10.00
BARBIER, J.P. Tobaland: the shreds of tradition. Geneva, Musťe Barbier-MŁller, 1983.
Boeknummer 634841 € 25.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
BONGENAAR, K.E.M. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlands-IndiŽ 1855 - 1942. Zutphen, Walburg, zj .
Boeknummer 634843 € 20.00
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 596015 € 10.00
BOUMAN, B. Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945 - 1950. Amsterdam, Boom, 2006.
Boeknummer 634985 € 15.00
BRANDON, J.R., (ED.) On thrones of gold. Three Javanese shadow plays. Edited with an introduction. Cambridge, HUP, 1970.
Boeknummer 643294 € 15.00
BROMMER, B., (RED.) Reizen door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Utrecht, Spectrum, 1979.
Boeknummer 635004 € 10.00
BROOKE, CHARLES, CRISSWELL, C.N. Rajah Charles Brooke. Monarch of all he surveyed. Oxford, UP, 1978.
Boeknummer 634846 € 20.00
CAMPO, J.N.F.M. ņ Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888 -1914. Hilversum, Verloren, 1992.
Boeknummer 643615 € 20.00
CAREY, P. The power of prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855. Leiden, KITLV, 2007.
Boeknummer 634822 € 95.00
CLEMENS, A.H.P., LINDBLAD, J. TH., (RED.) Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-IndiŽ 1870 - 1942. Amsterdam, Neha, 1989.
Boeknummer 634845 € 12.50
DOEL, H.W. VAN DEN Het rijk van insulinde. Opkomst en ondergang van een kolonie. Zp , Aeropgus, 1996.
Boeknummer 635286 € 10.00
DOELEMAN, F. De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java 1946 - 1950. Assen, Van Gorcum, 1955.
Boeknummer 635291 € 25.00
DORLING, P., LEE, D., (EDS.) Australia & Indonesia's independence. The Renville Agreement. Documents 1948. Canberra, AGPS, 1996.
Boeknummer 643614 € 25.00
DUMAS, R.M. Teater Abdulmuluk in Zuid-Sumatra op de drempel van een nieuw tijdperk. Leiden, zu , 2000.
Boeknummer 635352 € 10.00
EISEMAN, F.B. Bali: Sekala and Niskala. With two chapters by Margaret Eiseman. 2 volumes. Singapore, Periplus, 1992-1994 (2nd 3rd).
Boeknummer 643616 € 25.00
ERRINGTON, F.K. Manners and meaning in West-Sumatra. The social context of consciousness. New Haven, YUP, 1984.
Boeknummer 634019 € 15.00
GEDIKING-FERRAND, G. Esquisses dķne vie. Np, [Gabrielle Gediking-Ferrand] , Ny.
Boeknummer 637962 € 50.00
GLASSBURNER, B., (ED.) The economy of Indonesia. Selectred writings, With an introduction. Itaca, Cornell Up, 1971.
Boeknummer 635287 € 20.00
GOOSZEN, A.J. Een demografisch mozaÔek, IndonesiŽ 1880 1942. Wageningen, zu , 1994.
Boeknummer 635288 € 12.50
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
HEERSINK, C.G. The green gold of Selayar. A socio-economic history of an Indonesian coconut Island c. 1600 - 1950. Perspectives from a periphery. Amsterdam, np, 1995.
Boeknummer 635336 € 20.00
HEIJBOER, P. Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ. Haarlem, Haan, 1980.
Boeknummer 635335 € 10.00
JOSSELIN DE JONG, P.E. DE, Minangkabau and negri sembilan. Socio-political structure in Indonesia. + 's-Gravenhage, Nijhoff, 1980 .
Boeknummer 635333 € 15.00
KAN, J. VAN Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-IndiŽ en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld. Batavia, Kolff, 1931.
Boeknummer 635084 € 20.00
KATS, J. De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans toneel. Ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze. Dordrecht, Foris, 1984 (2e).
Boeknummer 633993 € 95.00
KLOOSTER, H.A.J. Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994. Leiden, KITLV, 1997.
Boeknummer 643249 € 25.00
LEEDEN, A,C, VAN DER Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijke binnenland van Sarmi. Leiden, IJdo, 1956.
Boeknummer 635085 € 20.00
LION CACHET, F. Een jaar op reis in dienst der zending. Amsterdam, Wormser, 1896.
Boeknummer 643371 € 25.00
LUBIS, M. Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ. Amsterdam, Sijthoff, 1979.
Boeknummer 634986 € 12.50
MADDISON, A., PRINCE, G., (ED.) Economic growth in Indonesia 1820 - 1940. Dordrecht, Fortis, 1989.
Boeknummer 634791 € 25.00
MIKSIC, J., REID, A., (RED.) Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. Abcoude, Uniepers, 1998.
Boeknummer 635625 € 15.00
MOOK, H.J. VAN, BERGE, T. VAN DEN H.J. van Mook. Een vrij en gelukkig IndonesiŽ. Biografie. Bussum, Thoth, 2014.
Boeknummer 635051 € 15.00
MOOK, H.J. VAN, CHEONG, YONG MUN H.J. van Mook and Indonesian independence: A study of his role in Dutch-Indonesian relations 1945 - 48. The Hague, Nijhoff, 1982.
Boeknummer 635289 € 15.00
MRAZEK, J. Phenomenology of a puppet theatre. Contemplations on the art of Javanese wayang kulit. Leiden, KITLV, 2005.
Boeknummer 634176 € 125.00
N/A Lukisan revolusi 1945-1949. Jogjakarta, Republik Indonesia, 1949.
Boeknummer 638362 € 150.00

< 1 2 >