OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 47 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 350.00
 
ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English). Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 578729 € 10.00
 
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Edited for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 10.00
 
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 575687 € 15.00
 
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 587790 € 15.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 622144 € 30.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 628535 € 25.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
 
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 575638 € 10.00
 
BOVENE, G.A. VAN 'Hier is IndiŽ...!' Utrecht, Bruna, 1941.
Boeknummer 575635 € 11.50
 
COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, Standaard, 1928.
Boeknummer 577723 € 10.00
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English). Franeker, Wever, 1980.
Boeknummer 582841 € 10.00
 
DROSSAARD, W. IndonesiŽ, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door IndonesiŽ. Haarlem, Gottmer, 1982.
Boeknummer 587626 € 8.50
 
DUYNSTEE, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ. Amsterdam, Bezige Bij, 1961.
Boeknummer 597340 € 10.00
EISEMAN, F.B. Bali: Sekala and Niskala. With two chapters by Margaret Eiseman. Complete in 2 volumes. Np, Periplus, 1996 (4th) - 1995 (3rd).
Boeknummer 633170 € 25.00
 
FERGUSON, M. Nu wonen daar andere mensen...Terug op Java. Den Haag, Leopold, 1974.
Boeknummer 596948 € 8.00
 
GLOVER, T.R. Greek byways. Amsterdam, Contact, 1994.
Boeknummer 579875 € 8.50
GOEDHART, A. De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer. Utrecht, Oosthoek, 1948.
Boeknummer 575614 € 15.00
 
GRAAFF, S. DE Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1939.
Boeknummer 577319 € 15.00
 
GUNAWAN, B. KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in IndonesiŽ. Meppel, Boom, 1968.
Boeknummer 587694 € 8.50
 
HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften. Amsterdam, Querido, 1984.
Boeknummer 609329 € 10.00
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
 
HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak. Amsterdam, Elsevier, 1945.
Boeknummer 575690 € 11.50
 
HENGEVELD, G.J.N. Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-IndiŽ. Deel 1: 1914-1915. Weltevreden, zu, 1920.
Boeknummer 575644 € 10.00
 
HILLEN, E. Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus. Haarlem, Becht, 1994.
Boeknummer 583578 € 10.00
 
HOVINGA, H. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. Franeker, Wever, 1976.
Boeknummer 577284 € 10.00
 
JAQUET, L.G.M. Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ. Rotterdam, Donker, 1978.
Boeknummer 577287 € 10.00
JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1997.
Boeknummer 611415 € 90.00
JONKMAN, J.A. Het oude Nederland-IndiŽ. Memoires vam mr. J. A. Jonkman. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622766 € 10.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 579946 € 10.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 591352 € 10.00
 
LEFFELAAR, H.L. De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 577311 € 7.00
 
PEVERELLI, P. De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-IndiŽ. 's-Gravenhage, Van Hoeve, zj.
Boeknummer 575669 € 9.00
 
PUCHINGER, G. Landvoogd en minister. Leiden, Groen, 1993.
Boeknummer 577331 € 11.50
RUMPHIUS, G.E. The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated and with an introduction by E.M. Beekman. New Haven, Yale UP, 1999.
Boeknummer 610460 € 65.00
 
SCHERMERHORN, W. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen. Utrecht, WN, 1970.
Boeknummer 596509 € 15.00
 
SCHERMERHORN, W. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen. Utrecht, WN, 1970.
Boeknummer 597744 € 20.00
SNOUCK HURGRONJE, C. Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936. Uitgegeven door E. Gobbťe en C. Adriaanse. Compleet in 3 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1957-1965.
Boeknummer 611421 € 150.00
 
SOEROTO, N. Van overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel voor IndonesiŽ op aristo-democratischen grondslag. Deventer, Van Hoeve, 1931.
Boeknummer 577406 € 10.00

< 1 2 >