OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 47 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 350.00
 
ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English). Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 578729 € 10.00
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Edited for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 10.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 575687 € 15.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 587790 € 15.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 622144 € 30.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 628535 € 25.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
 
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 575638 € 10.00
BREMAN, J. Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw. Dordrecht, Foris, 1987.
Boeknummer 634230 € 15.00
COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, Standaard, 1928.
Boeknummer 577723 € 10.00
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English). Franeker, Wever, 1980.
Boeknummer 582841 € 10.00
DUYNSTEE, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ. Amsterdam, Bezige Bij, 1961.
Boeknummer 597340 € 10.00
EISEMAN, F.B. Bali: Sekala and Niskala. With two chapters by Margaret Eiseman. Complete in 2 volumes. Np, Periplus, 1996 (4th)1995 (3rd).
Boeknummer 633170 € 25.00
ERRINGTON, F.K. Manners and meaning in West-Sumatra. The social context of consciousness. New Haven, YUP, 1984.
Boeknummer 634019 € 15.00
 
GLOVER, T.R. Greek byways. Amsterdam, Contact, 1994.
Boeknummer 579875 € 8.50
GOEDHART, A. De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer. Utrecht, Oosthoek, 1948.
Boeknummer 575614 € 15.00
GRAAFF, S. DE Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1939.
Boeknummer 577319 € 10.00
HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften. Amsterdam, Querido, 1984.
Boeknummer 609329 € 10.00
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
 
HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak. Amsterdam, Elsevier, 1945.
Boeknummer 575690 € 10.00
HOVINGA, H. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. Franeker, Wever, 1976.
Boeknummer 577284 € 10.00
JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1997.
Boeknummer 611415 € 90.00
JONKMAN, J.A. Het oude Nederland-IndiŽ. Memoires vam mr. J. A. Jonkman. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622766 € 10.00
KATS, J. De Wajang Poerwa. Een vorm van Javaans toneel. Ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze. Dordrecht, Foris, 1984 (2e).
Boeknummer 633993 € 125.00
KEMP, P.H. VAN DER Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1913.
Boeknummer 634017 € 12.50
KEMP, P.H. VAN DER Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1911.
Boeknummer 634018 € 25.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 579946 € 10.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 591352 € 10.00
MRZŃZEK, J. Phenomenology of a puppet theatre. Contemplations on the art of Javanese wayang kulit. Leiden, KITLV, 2005.
Boeknummer 634176 € 150.00
PASVEER, J.M. The Djief hunters. 26,000 years of lowland rainforest exploitation on the Bird's Head of Papua, Indonesia. Leeuwarden, Stip, 2003.
Boeknummer 634008 € 85.00
PAYNEN, ANTOINE, SCALLIET, M.O. Antoine Payen peintre des Indes Orientales. Vie et ťcrits d'un artiste du XIXe siŤcle (1792-1853). Leyde, CNWS, 1995.
Boeknummer 634009 € 30.00
 
PEVERELLI, P. De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-IndiŽ. 's-Gravenhage, Van Hoeve, zj.
Boeknummer 575669 € 9.00
PUCHINGER, G. Landvoogd en minister. Leiden, Groen, 1993.
Boeknummer 577331 € 10.00
RICKLEFS, M.C. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792. A history of the division of Java. London, OUP, 1974.
Boeknummer 633944 € 95.00
 
SCHERMERHORN, W. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen. Utrecht, WN, 1970.
Boeknummer 596509 € 15.00
 
SCHERMERHORN, W. Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-IndiŽ 20 september 1946 - 7 oktober 1947. Uitg. door C. Smit. 2 delen. Utrecht, WN, 1970.
Boeknummer 597744 € 20.00
SCHOUTEN, M.J.C. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa 1677 - 1983. Leiden, KITLV, 1998.
Boeknummer 633999 € 25.00
SNOUCK HURGRONJE, C. Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936. Uitgegeven door E. Gobbťe en C. Adriaanse. Compleet in 3 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1957-1965.
Boeknummer 611421 € 150.00

< 1 2 >