OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 79 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 350.00
 
ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English). Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 578729 € 10.00
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Edited for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 10.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 575687 € 15.00
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 587790 € 15.00
BARBIER, J.P. Tobaland: the shreds of tradition. Geneva, Musťe Barbier-MŁller, 1983.
Boeknummer 634841 € 25.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 628535 € 25.00
BEEKHUIS, H., BUSSEMAKER, H., HAAS, P. DE, LUTTER, T. GeÔllustreerde atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-IndiŽ 1945 - 1947. Bedum, Profiel, 2009.
Boeknummer 634984 € 45.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
BOEKA Een koffieopziener. Uit Java's binnenland. Amsterdam, Van Rossen,
Boeknummer 634844 € 25.00
BONGENAAR, K.E.M. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlands-IndiŽ 1855 - 1942. Zutphen, Walburg, zj .
Boeknummer 634843 € 20.00
 
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 575638 € 10.00
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 596015 € 10.00
BOUMAN, B. Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945 - 1950. Amsterdam, Boom, 2006.
Boeknummer 634985 € 15.00
BOUWER, J. Het vermoorde land. Franeker, Van Wijnen, 1988.
Boeknummer 634842 € 15.00
BRETON DE NIJS, E. Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870 - 1914. Amsterdam, Querido, 1961.
Boeknummer 635073 € 15.00
BRILMAN, D. De zending op de Sangi- en Talaud-eilanden. Hoenderloo, Stichting Hoenderloo, 1938.
Boeknummer 635005 € 15.00
BROMMER, B., (RED.) Reizen door Oost-IndiŽ. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Utrecht, Spectrum, 1979.
Boeknummer 635004 € 10.00
BROOKE, CHARLES, CRISSWELL, C.N. Rajah Charles Brooke. Monarch of all he surveyed. Oxford, UP, 1978.
Boeknummer 634846 € 20.00
CAREY, P. The power of prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855. Leiden, KITLV, 2007.
Boeknummer 634822 € 125.00
CLEMENS, A.H.P., LINDBLAD, J. TH., (RED.) Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-IndiŽ 1870 - 1942. Amsterdam, Neha, 1989.
Boeknummer 634845 € 12.50
COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, Standaard, 1928.
Boeknummer 577723 € 10.00
DIE, ONG ENG Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ. Sociografie van een Indonesische bevolkingsgroep. Assen, Van Gorcum, 1943.
Boeknummer 635080 € 20.00
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English). Franeker, Wever, 1980.
Boeknummer 582841 € 10.00
DUYNSTEE, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ. Amsterdam, Bezige Bij, 1961.
Boeknummer 597340 € 10.00
EISEMAN, F.B. Bali: Sekala and Niskala. With two chapters by Margaret Eiseman. Complete in 2 volumes. Np, Periplus, 1996 (4th)1995 (3rd).
Boeknummer 633170 € 25.00
ERRINGTON, F.K. Manners and meaning in West-Sumatra. The social context of consciousness. New Haven, YUP, 1984.
Boeknummer 634019 € 15.00
GOEDHART, A. De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer. Utrecht, Oosthoek, 1948.
Boeknummer 575614 € 15.00
GONGGRIJP, G. GeÔllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Met medewerking van W.K. Boogh, E.A. Douglas, G.J. du Marchie Sarvaas e.a. Leiden, LUM, 1934.
Boeknummer 634990 € 20.00
GRAAFF, B. DE Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940. Den Haag, Sdu, 1997.
Boeknummer 634795 € 10.00
GRAAFF, S. DE Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1939.
Boeknummer 577319 € 10.00
HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften. Amsterdam, Querido, 1984.
Boeknummer 609329 € 10.00
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
 
HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak. Amsterdam, Elsevier, 1945.
Boeknummer 575690 € 10.00
HOVINGA, H. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. Franeker, Wever, 1976.
Boeknummer 577284 € 10.00
JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1997.
Boeknummer 611415 € 90.00
JONKMAN, J.A. Het oude Nederland-IndiŽ. Memoires vam mr. J. A. Jonkman. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622766 € 10.00
KAMMA, F.C. De messiaanse Korťri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied. Den Haag, Voorhoeve, zj .
Boeknummer 635082 € 15.00
KAN, J. VAN Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-IndiŽ en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld. Batavia, Kolff, 1931.
Boeknummer 635084 € 20.00

< 1 2 >