OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - IndonesiŽ
gevonden: 54 boeken op 2 pagina's


< 1 2 >

ADRIANI, N., KRUIJT, A.C. De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes. Twee delen. Batavia, Landsdrukkerij, 1912.
Boeknummer 607167 € 350.00
 
ANAK AGUNG GDE AGUNG, I. 'Renville' als keerpunt in de Nederlans-Indonesische onderhandelingen. The Renville agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English). Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 578729 € 10.00
 
ANKERSMIT, N. De robusta-koffiecultuur in Nederlandsch-IndiŽ. Deventer, Van Hoeve, zj.
Boeknummer 575688 € 10.00
 
BAAL, J. VAN Ontglipt verleden. Deel 1: Tot 1947: Indisch bestuursambtebaar in vrede en oorlog. Franeker, Wever, 1985.
Boeknummer 577294 € 10.00
 
BACKER, C.A. Atlas of 220 weeds of sugar-cane fields in Java. Ed. for Greshoff's Rumphius Fund, Amsterdam by C.G.G.J. van Steenis. Deventer, Ysel Press, 1973.
Boeknummer 579932 € 15.00
 
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 575687 € 15.00
 
BANK, J. Katholieken en de Indonesische revolutie. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 587790 € 15.00
BATAVIUS Westersch en Oostersch bloed. Licht- en schaduwbeelden uit het leven eener Indische moeder. Amsterdam, HŲveker, 1894.
Boeknummer 628484 € 25.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 622144 € 30.00
BAUD, J.C., ROCHUSSEN, J.J. , BAUD, W.A. De semi-officiŽle en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851. Leiden, zu , 1983.
Boeknummer 628535 € 25.00
 
BAUDET, H., BRUGMANS, I.J. Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, P.J. Gerke, J.F. HaccoŻ, W.H. van Helsdingen, P.J.A. Idenburg, A.D.A. de Kat Angelino, J. Keuning, H. Kraemer, J.W. Meyer Ranneft, R. Nieuwenhuys, G.F. Pijper, P.W. van der Veur, E. de Vries, J. Wills. Assen, Van Gorcum, 1984.
Boeknummer 591608 € 10.00
 
BEETS, N. De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. Meppel, Boom, 1981.
Boeknummer 608417 € 10.00
 
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 575638 € 10.00
 
BOSCH, J. VAN DEN, EERENS, D.J. DE Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Uitgegeven door F.C. Gerretson en W.P. Coolhaas. Groningen, Wolters, 1960.
Boeknummer 596015 € 10.00
 
BOTHAS, D. Tropenwelt Java. ReiseeindrŁcke und Bilder. Mit 106 Fotos und einer Karte. Berlin, DBG, 1941.
Boeknummer 575636 € 10.00
 
BOVENE, G.A. VAN 'Hier is IndiŽ...!' Utrecht, Bruna, 1941.
Boeknummer 575635 € 11.50
 
COLIJN, H. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, Standaard, 1928.
Boeknummer 577723 € 10.00
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English). Franeker, Wever, 1980.
Boeknummer 582841 € 10.00
 
DROSSAARD, W. IndonesiŽ, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door IndonesiŽ. Haarlem, Gottmer, 1982.
Boeknummer 587626 € 8.50
 
DUYNSTEE, F.J.F.M. Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ. Amsterdam, Bezige Bij, 1961.
Boeknummer 597340 € 10.00
 
FERGUSON, M. Nu wonen daar andere mensen...Terug op Java. Den Haag, Leopold, 1974.
Boeknummer 596948 € 8.00
 
GERRITSEN, H. De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java 1948-1950. Met een woord vooraf door H.L. Zwitzer. Baarn, Hollandia, 1987.
Boeknummer 596548 € 10.00
 
GLOVER, T.R. Greek byways. Amsterdam, Contact, 1994.
Boeknummer 579875 € 8.50
GOEDHART, A. De onmogelijke vrijheid. Het gouvernement als koffieondernemer. Utrecht, Oosthoek, 1948.
Boeknummer 575614 € 15.00
 
GRAAFF, A.P. DE Zeg, Hollandse soldaat...Gebaseerd op originele brieven en rapporten van IndiŽ-soldaten van het voormalige 425e Bataljon Infanterie in de periode 1949/1950 op Midden-Java. Franeker, Van Wijnen, 1995.
Boeknummer 596543 € 10.00
 
GRAAFF, S. DE Parlementaire geschiedenis van de wet tot hervorming van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922 (Indische bestuurshervorming). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1939.
Boeknummer 577319 € 15.00
 
GUNAWAN, B. KudetŠ. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in IndonesiŽ. Meppel, Boom, 1968.
Boeknummer 587694 € 8.50
 
HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften. Amsterdam, Querido, 1984.
Boeknummer 609329 € 10.00
 
HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur, Kementerian Pindidikan, 1995.
Boeknummer 577430 € 10.00
 
HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak. Amsterdam, Elsevier, 1945.
Boeknummer 575690 € 11.50
 
HENGEVELD, G.J.N. Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-IndiŽ. Deel 1: 1914-1915. Weltevreden, zu, 1920.
Boeknummer 575644 € 10.00
 
HILLEN, E. Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus. Haarlem, Becht, 1994.
Boeknummer 583578 € 10.00
 
HOVINGA, H. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting. Franeker, Wever, 1976.
Boeknummer 577284 € 10.00
 
JAQUET, L.G.M. Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-IndiŽ. Rotterdam, Donker, 1978.
Boeknummer 577287 € 10.00
JOBSE, P., FRAASSEN, C.F. VAN, (RED.) Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1997.
Boeknummer 611415 € 90.00
JONKMAN, J.A. Het oude Nederland-IndiŽ. Memoires vam mr. J. A. Jonkman. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622766 € 10.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 579946 € 10.00
KOUSBROEK, R. Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.
Boeknummer 591352 € 10.00
 
LEFFELAAR, H.L. De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween. Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1980.
Boeknummer 577311 € 7.00
 
PEVERELLI, P. De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-IndiŽ. 's-Gravenhage, Van Hoeve, zj.
Boeknummer 575669 € 9.00

< 1 2 >