OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Filosofie - Geschiedfilosofie
gevonden: 138 boeken op 4 pagina's


< 1 2 ... 4 >

ACHAM, K. Analytische Geschichtsphilosophie. Eine kritische Einführung. Freiburg, Alber, 1974.
Boeknummer 639853 € 10.00
ANKERSMIT, F.R. Aesthetic politics. Political philosophy. Beyond fact and value. Stanford, UP, 1996.
Boeknummer 641861 € 15.00
ANKERSMIT, F.R. Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen. Groningen, WN, 1984.
Boeknummer 641445 € 12.50
ANKERSMIT, F.R. De historische ervaring. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de geschiedtheorie aan de rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 23 maart 1993. Groningen, HU, 1993.
Boeknummer 641626 € 10.00
ANKERSMIT, F.R. Macht door representatie. Exploraties III: politieke filosofie. Kampen, Kok Agora, 1997.
Boeknummer 639427 € 20.00
ANKERSMIT, F.R. Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language. Groningen, np , 1981.
Boeknummer 641439 € 35.00
ANKERSMIT, F.R. De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische realiteit. Groningen, HU, 1990.
Boeknummer 641384 € 15.00
ANKERSMIT, F.R. De spiegel van het verleden. De macht van representatie. Macht door representatie. Compleet in 3 delen. Kampen, Kok Agora, 1996-1997.
Boeknummer 637784 € 50.00
ANKERSMIT, F.R. De sublieme historische ervaring. Groningen, HU, 2007.
Boeknummer 639428 € 25.00
ANKERSMIT, F.R. De sublieme historische ervaring. Groningen, HU, 2007.
Boeknummer 642577 € 25.00
ARON, R. Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites l'objectivité historique complétée par des textes récents. Paris, Gallimard, 1981.
Boeknummer 627313 € 10.00
BARRACLOUGH, G. History in a changing world. Oxford, Blackwell, 1957.
Boeknummer 629315 € 10.00
BAUER, W. Einführung in das Studium der Geschichte. Tübingen, Mohr, 1928.
Boeknummer 568994 € 10.00
BELIËN, H., SETTEN, G.J. VAN, (RED.) Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind. Amsterdam, Agon, 1991.
Boeknummer 637454 € 10.00
BERLIN, I. Historical inevitability. Oxford, OUP, 1955.
Boeknummer 643609 € 25.00
BERTELS, K. Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek. Amsterdam, WU, 1973.
Boeknummer 6227 € 10.00
BERTELS, K. Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een methodologies en wijsgerig onderzoek. Amsterdam, WU, 1973.
Boeknummer 595591 € 10.00
BESOUW, F. VAN, BOER, P. DEN, HUGENHOLTZ, F.W.N., (RED.) Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland. Groningen, WN, 1987.
Boeknummer 631316 € 10.00
BOBINSKA, C. Historiker und historische Wahrheit. Zu erkenntnistheoretischen Problemen der Geschichtswissenschaft. Berlin, Dietz, 1967.
Boeknummer 15518 € 10.00
BOER, P. DEN Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914). Nijmegen, SUN, 1987.
Boeknummer 599895 € 10.00
BOIA, L. , (ed.) Great historians of the modern age. An international dictionary. New York, Greenwood, 1991.
Boeknummer 629388 € 25.00
BOUWSMA, W.J. A usable past. Essays in European cultural history. Berkeley, University of California Press, 1990.
Boeknummer 642333 € 10.00
BRAUDEL, F. Geschiedschrijving. Vertaling: C.P. Heering-Moorman. Baarn, Ambo, 1979.
Boeknummer 643628 € 10.00
BRUN, J. Philosophie de l'histoire. Les promesses du temps. Mesnil-sur-l'Estrée, Stock, 1990.
Boeknummer 572471 € 12.50
 
BRUNNER, A. Geschichtlichkeit. Bern, Francke, 1961.
Boeknummer 603928 € 10.00
BURCKHARDT, J. Die Kunst der Betrachtung. Aufsätze und Vorträge. Herausgegeben von Hennig Ritter. Köln, DuMont, 1997.
Boeknummer 639443 € 15.00
BURCKHARDT, J. Staat, religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de 'Weltgeschichtliche Betrachtungen'. Ingeleid door J.M.M. de Valk en vertaald door C.R.J. Govaart. Kampen, Kok Agora, 1995.
Boeknummer 636958 € 10.00
 
BURCKHARDT, J. Weltgeschichtliche Betrachtungen. Nach dem Oerischen herausgegeben von W. Kaegi. Bern, Hallwag, 1941.
Boeknummer 573363 € 10.00
BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. Jacob Burckhardt Studien. 2 volumes. Assen, Van Gorcum, 1970-1979.
Boeknummer 634749 € 35.00
BURCKHARDT, J., JANSSEN, E.M. Jacob Burckhardt und die Renaissance. Jacob Burckhardt-Studien Erster Teil. Assen, Van Gorcum, 1970.
Boeknummer 632540 € 15.00
 
BURCKHARDT, J., KAEGI, W. Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien. Basel, Schwabe, 1962.
Boeknummer 617150 € 10.00
 
BURCKHARDT, J., KAEGI, W. Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien. Basel, Schwabe, 1962.
Boeknummer 619343 € 10.00
 
BUUNK, P.A.L. Het imaginaire verleden. Beeldende kunst en geschiedschrijving. Kampen, Kok Agora, 1994.
Boeknummer 597994 € 12.50
 
CHRIST, K. Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt, WB, 1972.
Boeknummer 619781 € 10.00
COLLINGWOOD, R.G., DUSSEN, W.J. VAN DER History as a science. Collingwood's philosophy of history. Leiden, np , 1980.
Boeknummer 615865 € 20.00
 
COMMAGER, H.S. The nature and the study of history. With a concluding chapter suggesting methods for elementary and secondary teachers by R.H. Muessig and V.R. Rogers. Columbus, Merrill, 1966.
Boeknummer 570644 € 9.00
 
CROCE, B. Die Geschichte als Gedanke und als Tat. Einführung von H. Barth. Übersetzt aus dem Italienischen von F. Bondy. Bern, Francke, 1944.
Boeknummer 589789 € 15.00
DARNTON, R. De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis. Nederlandse vertaling door C. Jonkheer. Amsterdam, Bakker, 1990.
Boeknummer 567612 € 10.00
DOVRING, F. History as a social science. An essay on the nature and purpose of historical studies. The Hague, Nijhoff, 1960.
Boeknummer 641435 € 10.00
DRAKE,M., (ED.) Applied historical studies. An introductory reader. London, Methuen, 1973.
Boeknummer 595610 € 10.00

< 1 2 ... 4 >