OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 105 boeken op 3 pagina's


< 1 2 3 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ASSELIJN, THOMAS, DREES, M.E.M. De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701) (with a summary in English). Utrecht, zu , 1989.
Boeknummer 635256 € 20.00
BARNARD, BENNO Uitgesteld paradijs. Amsterdam, AP, 1988 .
Boeknummer 633518 € 10.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
BILDERDIJK, W. Beginsels der woordvorsching. Leeuwarden, Suringar, 1831.
Boeknummer 636381 € 35.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Compleet in 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 637852 € 20.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILDERWIJK, W., KOLLEWIJN, R.A. Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld. Compleet in 2 delen. Amsterdam, Van Holkema, 1891.
Boeknummer 637169 € 35.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
BOON, L.P. Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, AP, 1988.
Boeknummer 633530 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 10.00
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1983.
Boeknummer 619762 € 10.00
BRUSSELMANS, H. Geschiedenis van de moderne literatuur. Amsterdam, Prometheus, 2021.
Boeknummer 636893 € 15.00
CLAES, E. Cel 269. Antwerpen, Standaard, zj.
Boeknummer 569355 € 25.00
COUPERUS, L. Proza. Compleet in 3 delen. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1923.
Boeknummer 618300 € 65.00
DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. Het leven van Lodewijk van Deyssel. 2 delen. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1997 - 2003.
Boeknummer 638844 € 25.00
EEDEN VAN, F., FONTIJN, J. Tweespalt en Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden. Compleet in twee delen. Amsterdam, Querido, 1990 1996.
Boeknummer 638723 € 30.00
FEITH, RHIJNVIS, BUIJNSTERS, P.J.A.M. Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf' + stellingen + "Het graf" van Rhijnvis Feith (Kanttekeningen bij een dissertatie) van Martien J.G. de Jong. Assen, Van Gorcum, 1963.
Boeknummer 634034 € 15.00
GEMERT, L. VAN, JOLDERSMA, H., MARION, O. VAN, A.O., (ED.) Women's writing from the Low Countries 1200-1875. Abilingual anthology. With contribution from José van Aelst, Kristiaan Aercke, Orlanda Lie a.o. Translations Myra Heerspink Scholz. Brenda Mudde a.o. Amsterdam, UP, 2010.
Boeknummer 638648 € 20.00
GEZELLE, G. Prozawerken. 13 delen in 11 banden. Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 629734 € 50.00
GEZELLE, G. Verzameld dichtwerk. Redactie J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier, Chr. D'haen, J. de Műelenaere. Delen 1 t/m 6 (v.d.8) Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel , 1980-1985.
Boeknummer 631520 € 45.00
GEZELLE, G., PLAS, M. VAN DER Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899) Tielt, Lannoo, 1991.
Boeknummer 626134 € 10.00
GORTER, H. Liedjes. Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid. 3 delen. Bussum, Van Dishoeck, 1930.
Boeknummer 593740 € 20.00
HAAN, C. DE Dichten in stijl. Duitse kleuring in middelnederlandse teksten Amsterdam, Prometheus, 1999.
Boeknummer 583762 € 10.00
HATTUM, J. VAN Van Odrimond, Millimas en anderen. Met houtgravures van J. Bezaan. Putten, Terwee, zj.
Boeknummer 569696 € 10.00
HAWINKELS, P. Verzamelde gedichten. Nijmegen, De Stiel, 1988.
Boeknummer 633168 € 25.00
HAWINKELS, P., BOEKRAAD, H.C., KOCKELKOREN, M., (RED.) Moet dit een wereldbeeld verbeelden. Van en over Pé Hawinkels. Nijmegen, SUN, 1979.
Boeknummer 633677 € 15.00
HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. Amsterdam, AP, 2003.
Boeknummer 619752 € 15.00

< 1 2 3 >