OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 286 boeken op 8 pagina's


< 1 2 ... 8 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
 
ALBERDINGK THIJM, J.A., GEURTS, P.A.M., JANSEN, A.E.M., PEETERS, C.J.A.C. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Baarn, Arbor, 1992.
Boeknummer 608233 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 620086 € 15.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 630573 € 15.00
ALETRINO, A., JOOSSE, K. Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam, Rap, 1986.
Boeknummer 569293 € 10.00
 
ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 582389 € 15.00
 
ALPHEN, H. VAN, SCHREGEL-ONSTEIN, F. De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, EB, 1964.
Boeknummer 581906 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN De muichelmoordenaar. Artikelen en polemieken. Amsterdam, AP, 1978.
Boeknummer 7439 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 609497 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 619169 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ANDREUS, H. Bezoek. Amsterdam, Holland, 1960.
Boeknummer 573412 € 10.00
ARONDÉUS, WILLEM, DANTZIG, R. VAN Het leven van Willem Arondéus 1894-1943. Een documentaire. Amsterdam, AP, 2003.
Boeknummer 633524 € 12.50
BARLAEUS, C., SCHULL, P.S. Poezy van Casper van Baerle, bijeenverzameld en met eene levensbeschrijving diens dichters vermeerderd door Mr. P.S. Schull, advokaat te Dordrecht. (Ten voordeele van het fonds eener nieuw te bouwen kerk te Zierikzee.) Zp, J van de Velde Olivier, 1835.
Boeknummer 631944 € 50.00
BARNARD, BENNO Uitgesteld paradijs. Amsterdam, AP, 1988 .
Boeknummer 633518 € 10.00
BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen. Leiden, Brill, 1917.
Boeknummer 625275 € 30.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
 
BESTEN, A. DEN Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Nijhoff, 1983.
Boeknummer 597202 € 10.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 614229 € 20.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
BONSET, I.K. (THEO VAN DOESBURG) Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Met een nawoord van K. Schippers. Amsterdam, Querido, 1975.
Boeknummer 633163 € 15.00
BONTRIDDER, ALBERT Gedichten 1942-1972. Antwerpen, Standaard, 1973.
Boeknummer 586404 € 10.00
BOON, L.P. Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, AP, 1988.
Boeknummer 633530 € 10.00
BÖSE, J.H. 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 625099 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda. Amsterdam, Athenaeum, 1993.
Boeknummer 5850 € 10.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 12.50
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
 
BRAAK, MENNO TER In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946.
Boeknummer 593909 € 10.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 582926 € 10.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00

< 1 2 ... 8 >