OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 99 boeken op 3 pagina's


< 1 2 3 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ASSELIJN, THOMAS, DREES, M.E.M. De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701) (with a summary in English). Utrecht, zu , 1989.
Boeknummer 635256 € 20.00
BARNARD, BENNO Uitgesteld paradijs. Amsterdam, AP, 1988 .
Boeknummer 633518 € 10.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
BILDERDIJK, W. Beginsels der woordvorsching. Leeuwarden, Suringar, 1831.
Boeknummer 636381 € 35.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Compleet in 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 637852 € 20.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILDERWIJK, W., KOLLEWIJN, R.A. Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld. Compleet in 2 delen. Amsterdam, Van Holkema, 1891.
Boeknummer 637169 € 35.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
BOMBAY, CESAR (= E. DU PERRON) De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. Kloof tegen cylinder. In memoriam Agathae. Een sonnettenkrans. Kloof tegen cylinder. Het lied van vrouwe Carola. Kloof tegen cylinder. Naar ouden trant. Amsterdam, Eliance Pers, 1980.
Boeknummer 640036 € 150.00
BOON, L.P. Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, AP, 1988.
Boeknummer 633530 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 35.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 639782 € 35.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 10.00
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1983.
Boeknummer 619762 € 10.00
BRUSSELMANS, H. Geschiedenis van de moderne literatuur. Amsterdam, Prometheus, 2021.
Boeknummer 636893 € 15.00
 
CLAUS, H. Beelden. Met bijdragen van Freddy de Vree, Hugo Claus, Gaëtan Picon, Jan Walravens, André Goeminne, Philippe d'Arschot, Cees Nooteboom. Freddy de Vree, keuze van de tekeningen. Marnix Vincent, keuze van de poëzie. Antwerpen, Mercatorfonds, 1988.
Boeknummer 643377 € 50.00
DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. Het leven van Lodewijk van Deyssel. 2 delen. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1997 - 2003.
Boeknummer 638844 € 25.00
GEZELLE, G. Prozawerken. 13 delen in 11 banden. Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 629734 € 50.00
GEZELLE, G. Verzameld dichtwerk. Redactie J. Boets met medewerking van K. de Busschere, P. Couttenier, Chr. D'haen, J. de Műelenaere. Delen 1 t/m 6 (v.d.8) Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel , 1980-1985.
Boeknummer 631520 € 45.00
GEZELLE, G., PLAS, M. VAN DER Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899) Tielt, Lannoo, 1991.
Boeknummer 626134 € 10.00
GORTER, H. Liedjes. Aan de geest der muziek der nieuwe menschheid. 3 delen. Bussum, Van Dishoeck, 1930.
Boeknummer 593740 € 20.00
HAAN, C. DE Dichten in stijl. Duitse kleuring in middelnederlandse teksten Amsterdam, Prometheus, 1999.
Boeknummer 583762 € 10.00
HATTUM, J. VAN Van Odrimond, Millimas en anderen. Met houtgravures van J. Bezaan. Putten, Terwee, zj.
Boeknummer 569696 € 10.00
HAWINKELS, P. Verzamelde gedichten. Nijmegen, De Stiel, 1988.
Boeknummer 633168 € 25.00
HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003. Amsterdam, AP, 2003.
Boeknummer 619752 € 15.00
HERMANS, W.F. Volledige werken 17. Beschouwend werk. De raadselachtige Multatuli. Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy door Multatuli. Amsterdam, Bezige Bij, 2017.
Boeknummer 641024 € 50.00
HIJMANS-HERTZFELD, ESTELLA Gedichten. 's Gravenhage, Belinfante, 1881.
Boeknummer 636453 € 95.00
HOORNIK, E., HILGERSOM, A., (RED.) 'Geld verdienen zal ik er nooit aan'. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols. Den Haag, Letterkundig museum, 1999.
Boeknummer 631097 € 10.00
HORATIUS Lierzangen en dichtkunst. In het rijmeloos vertaelt door J. v. Vondel. De tweeede druk vermeert en verbetert. Amsterdam, Paulus Mattijsz, 1656.
Boeknummer 639637 € 225.00

< 1 2 3 >