OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 285 boeken op 8 pagina's


< 1 2 ... 8 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
 
ALBERDINGK THIJM, J.A., GEURTS, P.A.M., JANSEN, A.E.M., PEETERS, C.J.A.C. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Baarn, Arbor, 1992.
Boeknummer 608233 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 620086 € 15.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 630573 € 15.00
ALETRINO, A., JOOSSE, K. Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam, Rap, 1986.
Boeknummer 569293 € 10.00
 
ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 582389 € 15.00
 
ALPHEN, H. VAN, SCHREGEL-ONSTEIN, F. De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, EB, 1964.
Boeknummer 581906 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN De muichelmoordenaar. Artikelen en polemieken. Amsterdam, AP, 1978.
Boeknummer 7439 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 609497 € 10.00
 
AMERONGEN, M. VAN Zwierige passie. Met een nawoord van Martin Ros. Baarn, Prom, 1997.
Boeknummer 619169 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ANDREUS, H. Bezoek. Amsterdam, Holland, 1960.
Boeknummer 573412 € 10.00
BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen. Leiden, Brill, 1917.
Boeknummer 625275 € 30.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
BERNLEF, J., BRANDS, G., SCHIPPER, K. Barbarber. Alfabet. Amsterdam, Querido, 1990.
Boeknummer 621727 € 10.00
 
BESTEN, A. DEN Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Nijhoff, 1983.
Boeknummer 597202 € 10.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 614229 € 20.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
 
BONTRIDDER, ALBERT Gedichten 1942-1972. Antwerpen, Standaard, 1973.
Boeknummer 586404 € 10.00
BÖSE, J.H. 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 625099 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BOUTENS, P.C., NAP, J., PEPERKAMP, B., SALVERDA, M., (RED.) Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943. Keuze en bijschriften illustraties: M. Salverda. Amsterdam, Athenaeum, 1993.
Boeknummer 5850 € 10.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 12.50
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
 
BRAAK, MENNO TER In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946.
Boeknummer 593909 € 10.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 582926 € 10.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00
 
BRANDS, G.A. Tspel van de cristenkercke. Utrecht, Oosthoek, 1921.
Boeknummer 594883 € 10.00
 
BRINK, J. TEN Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geďllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten. Amsterdam, Elsevier, 1897.
Boeknummer 589756 € 25.00
 
BRINK, J. TEN, BUSKEN HUET, C. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel. 's-Gravenhage, Letterkundig museum, 1965.
Boeknummer 581838 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Zp, AP, 1983.
Boeknummer 594472 € 10.00

< 1 2 ... 8 >