OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 161 boeken op 5 pagina's


< 1 2 ... 5 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver Baarn, Lannoo, 1995.
Boeknummer 634746 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 620086 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 630573 € 10.00
ALETRINO, A., JOOSSE, K. Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam, Rap, 1986.
Boeknummer 569293 € 10.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ASSELIJN, THOMAS, DREES, M.E.M. De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701) (with a summary in English). Utrecht, zu , 1989.
Boeknummer 635256 € 20.00
BARNARD, BENNO Uitgesteld paradijs. Amsterdam, AP, 1988 .
Boeknummer 633518 € 10.00
BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen. Leiden, Brill, 1917.
Boeknummer 625275 € 30.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
 
BESTEN, A. DEN Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Nijhoff, 1983.
Boeknummer 597202 € 10.00
BILDERDIJK, W. Beginsels der woordvorsching. Leeuwarden, Suringar, 1831.
Boeknummer 636381 € 35.00
BILDERDIJK, W. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. Compleet in 2 delen. Utrecht, H&S, 1988.
Boeknummer 637852 € 20.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILDERWIJK, W., KOLLEWIJN, R.A. Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld. Compleet in 2 delen. Amsterdam, Van Holkema, 1891.
Boeknummer 637169 € 35.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
BONSET, I.K. (THEO VAN DOESBURG) Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Met een nawoord van K. Schippers. Amsterdam, Querido, 1975.
Boeknummer 633163 € 15.00
BOON, L.P. Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, AP, 1988.
Boeknummer 633530 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 12.50
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00
BREDERO, G.A., GROOTES, E.K., PUNT, P.C., VERKRUIJSSE, P.J., (RED.) Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618 - 1969). Leiden, Nijhoff, 1986.
Boeknummer 633537 € 12.50
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1984.
Boeknummer 602711 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1983.
Boeknummer 619762 € 10.00
BRUSSELMANS, H. Geschiedenis van de moderne literatuur. Amsterdam, Prometheus, 2021.
Boeknummer 636893 € 15.00
CAMPERT, JAN, RENDERS, H. Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert. Amsterdam, Bezige Bij, 2004.
Boeknummer 620083 € 15.00
 
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 578862 € 15.00
 
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Exploration du 'Const van rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en français). Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 577002 € 15.00
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'. Exploration du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en Français). Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 614123 € 15.00
CLAES, E. Cel 269. Antwerpen, Standaard, zj.
Boeknummer 569355 € 25.00
CONSCIENCE, HENDRIK Geschiedenis mijner jeugd gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Marnix Gijsen. Geschiedkundige kommentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zuid E.H. Kossmann en A. Verhulst. Antwerpen, Mercatorfonds, 1976.
Boeknummer 625100 € 20.00

< 1 2 ... 5 >