OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 206 boeken op 6 pagina's


< 1 2 ... 6 >

ACHTERBERG, GERRIT Spel van de wilde jacht. Amsterdam, Querido, 1957.
Boeknummer 578761 € 17.50
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. Verzamelde gedichten. Rotterdam, Brusse, 1934.
Boeknummer 602525 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver Baarn, Lannoo, 1995.
Boeknummer 634746 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 620086 € 10.00
ALBERDINGK THIJM, JOZEF, PLAS, M. VAN DER Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, Anthos, 1995.
Boeknummer 630573 € 10.00
ALETRINO, A., JOOSSE, K. Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam, Rap, 1986.
Boeknummer 569293 € 10.00
 
ALPHEN, H. VAN, BUIJNSTERS, P.J.A.M. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 582389 € 15.00
ANDREA, YDA ELISABETH Den Vaderlandt ghetrouwe... Gouda, De Poolpers, 1944.
Boeknummer 568449 € 10.00
ASSELIJN, THOMAS, DREES, M.E.M. De treurspelen van Thomas Asselijn (ca. 1620-1701) (with a summary in English). Utrecht, zu , 1989.
Boeknummer 635256 € 20.00
BARNARD, BENNO Uitgesteld paradijs. Amsterdam, AP, 1988 .
Boeknummer 633518 € 10.00
BELLAMY, J., NIJLAND, J.A. Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 delen. Leiden, Brill, 1917.
Boeknummer 625275 € 30.00
BERG, W. VAN DEN De ontwikkeling van de term romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen, Van Gorcum, 1973.
Boeknummer 631256 € 20.00
 
BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN Roode rozen Amsterdam, Veen, zj.
Boeknummer 9070 € 10.00
 
BESTEN, A. DEN Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter. Leiden, Nijhoff, 1983.
Boeknummer 597202 € 10.00
BILDERDIJK, W. Beginsels der woordvorsching. Leeuwarden, Suringar, 1831.
Boeknummer 636381 € 35.00
BILDERDIJK, W. Vaderlandsche oranjezucht. Leipzig (Amsterdam), (weduwe J Dóll), 1805.
Boeknummer 617624 € 75.00
BILDERWIJK, W., KOLLEWIJN, R.A. Bilderdijk zijn leven en zijn werken. Naar oorspronkelijke en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld. Compleet in 2 delen. Amsterdam, Van Holkema, 1891.
Boeknummer 637169 € 35.00
BILT LA MOTTE, C.V.E. VAN DER Het oude huis en eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. 's Hertogenbosch, Muller, 1855.
Boeknummer 571744 € 20.00
BLAMAN, A. Tien gedichten. Gekozen en van een nawoord voorzien door A. Meinderts. Zp, Exponent, 1990.
Boeknummer 587887 € 15.00
BOGAERS, A. Adams eerstgeborene. Dichtstuk. Zp, Ter drukkerij van CA Spin, 1843.
Boeknummer 586533 € 50.00
BONSET, I.K. (THEO VAN DOESBURG) Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Met een nawoord van K. Schippers. Amsterdam, Querido, 1975.
Boeknummer 633163 € 15.00
BONTRIDDER, ALBERT Gedichten 1942-1972. Antwerpen, Standaard, 1973.
Boeknummer 586404 € 10.00
BOON, L.P. Memoires van Boontje. Bezorgd door Jos Muyres en Bert Vanheste. Amsterdam, AP, 1988.
Boeknummer 633530 € 10.00
BÖSE, J.H. 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. M.m.v P.M.M. Kroone. Zutphen, Walburg, 1985.
Boeknummer 625099 € 10.00
BOTERMANS, A.J. Die hystorie van die seven wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans. Tekst. (Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A°. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae Georgiae Augustae te Göttingen.) Haarlem, Bohn, 1898.
Boeknummer 571979 € 15.00
BOUTENS, P.C. Verzamelde werken. Compleet in 7 delen. Haarlem/'s-Gravenhage, Enschedé/Boucher, 1943-1954.
Boeknummer 625166 € 75.00
 
BRAAK, M. TER, NIEUWSTADT, M. VAN De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, HU, 1997.
Boeknummer 620352 € 12.50
BRAAK, M. TER, PERRON, E. DU Forum. Maandschrift voor letteren en kunst onder leiding van: M. ter Braak, E. du Perron en M. Roelants. Redactie-secretaris: E. Bouws. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 615034 € 50.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620689 € 25.00
BRAAK, MENNO TER Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931.
Boeknummer 620690 € 15.00
 
BRAAK, MENNO TER In gesprek met de onzen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1946.
Boeknummer 593909 € 10.00
BRAAK, MENNO TER De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935.
Boeknummer 620692 € 20.00
 
BRAAK, MENNO TER, BORSBOOM, A. Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid. Met een woord vooraf door J.J. Oversteegen. Utrecht, Reflex, 1980.
Boeknummer 601300 € 10.00
 
BRANDS, G.A. Tspel van de cristenkercke. Utrecht, Oosthoek, 1921.
Boeknummer 594883 € 10.00
BREDERO, G.A., GROOTES, E.K., PUNT, P.C., VERKRUIJSSE, P.J., (RED.) Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero (1618 - 1969). Leiden, Nijhoff, 1986.
Boeknummer 633537 € 12.50
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1984.
Boeknummer 602711 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1983.
Boeknummer 619762 € 10.00
 
BRUIJN, COR P., BRUIJN, M. De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978. '-Gravenhage, Leopold, 1984.
Boeknummer 611859 € 10.00
BRUSSELMANS, H. Geschiedenis van de moderne literatuur. Amsterdam, Prometheus, 2021.
Boeknummer 636893 € 15.00
 
BUSKEN HUET, C., PRAAMSTRA, O. Gezond verstand en goede smak. De kritieken van Conrad Busken Huet. Amstelveen, Ernst, 1991.
Boeknummer 612199 € 10.00

< 1 2 ... 6 >