OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - Nederland
gevonden: 148 boeken op 4 pagina's


< 1 ... 3 4 >

TERMEER, H. Het geweten der natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945. Assen, Van Gorcum, 1994.
Boeknummer 615361 € 15.00
TEUNISSEN, C.F. Vier eeuwen familie Teunissen. Een geschiedenis van de familie Teunissen, die in Herveld begint en waarvan de bewoners zich via Bemmel en Oeffelt over een gebied rondom deze plaatsen hebben verspreid om later uit te zwermen over geheel Nederland en ver daarbuiten. Bemmel, Teunissen, 2016.
Boeknummer 639779 € 20.00
THORBECKE, J.R., WIT, C.H.E. DE Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus. Mr. J.R. Thorbecke. Historische schetsen. Nijmegen, SUN, 1980.
Boeknummer 633069 € 10.00
TINNEMANS, W. Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994). Utrecht, Nederlands centrum buitenlanders, 1994.
Boeknummer 615191 € 10.00
TOORN, M.C. VAN DEN Wij melden U den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten. 's-Gravenhage, Sdu, 1991.
Boeknummer 615360 € 10.00
TROMP, CORNELIS MAARTENSZOON, HALLEMA, A. Cornelis Maartenszoon Tromp 1629-1691. Een schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp. 's-Gravenhage, Stols, 1941.
Boeknummer 609186 € 10.00
 
TWEN/TABOE Twen/taboe. Amsterdam, Van der Velden, 1981.
Boeknummer 619748 € 12.50
UNGER, W.S., (RED.) Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. 3 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1923-1931.
Boeknummer 611644 € 175.00
VELDHOEN, AAT Beschrijvende catalogus van de prenten van Aat Veldhoen 1956 tot 1967. Bijdragen van Aat Veldhoen, Simon Vinkenoog, Reinoud Vroom. Venlo, Van Spijk, 1995.
Boeknummer 637579 € 50.00
VELMANS-VAN HESSEN, E. Het verhaal van Edith. Amsterdam, Podium, 1997.
Boeknummer 623687 € 10.00
VERBEEK, J.R. Kustversterkingen 1900 -1940. De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen. Wassenaar, Schuyt, 1988.
Boeknummer 628299 € 25.00
VERBIJ-SCHILLINGS, J.M.C. Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. Amsterdam, Prometheus, 1995.
Boeknummer 625210 € 15.00
VLAMINGH, WILLEM HESSELSZ. DE De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. de Schilder. 2 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1976.
Boeknummer 622930 € 35.00
VOORBEIJTEL CANNENBERG, W. , (RED.) De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Met portret, kaart en 10 platen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1964.
Boeknummer 622911 € 20.00
VOS, R. Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting. Amsterdam, Sijthoff, 1988.
Boeknummer 591529 € 10.00
 
VUURDE, R. VAN Engeland, Nederland en de Monroeleer, 1895-1914. Europese belangenbehartiging in de Amerikaanse invloedssfeer. Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 1998.
Boeknummer 610011 € 10.00
WARMBRUNN, W. De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940-1945. Met een voorwoord van Dr. L. de Jong. Vertaling P.G. Rijser. Amsterdam, Becht, 1964.
Boeknummer 598273 € 10.00
WEINREB, F., GILTAY VETH, D., LEEUW, A.J. VAN DER Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van drs. F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1976.
Boeknummer 618968 € 15.00
WELCKER, J.M. Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. Amsterdam, Van Gennep, 1978.
Boeknummer 585537 € 10.00
WENNEKES, W. Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Amsterdam, Atlas, 1996.
Boeknummer 592195 € 10.00
WINKEL-RAUWS, H. Wel en wee van het geslacht Rauws. Zutphen, Walburg, 1979.
Boeknummer 572015 € 15.00
WINKELMAN, P.H., (RED.) Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. 6 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1971-1983.
Boeknummer 611709 € 225.00
WINTER, P.J. VAN Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Gemenebest. Compleet in 2 delen. 's Gravenhage, Nijhoff, 1927 1933.
Boeknummer 632903 € 25.00
WITSEN, NICOLAAS Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aentekeningen. Uitgegeven door Th. J.G. Locher en P. de Buck. Met 6 kaarten, een portret en 3 afbeeldingen. Compleet in 3 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1966-1967.
Boeknummer 621812 € 50.00
WYN, H. VAN Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Doormengd met eene opgaave van, hier te lande gevondene, maar nog niet beschreevene, Romeinsche overblyfzelen: enz. Uit oorspronglyke stukken en de beste schryvers, met bygevoegde afbeeldingen, te saamengesteld door mr. Henrik van Wyn. Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
Boeknummer 619319 € 50.00
ZEE, H. VAN DER In ballingschap. De Nederlandse kolonie in Engeland 1940-1945. Amsterdam, Bezige Bij, 2005.
Boeknummer 615370 € 10.00
ZEE, N. VAN DER Om erger te voorkomen. De voorgeschiedenis en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam, Meulenhoff, 1997.
Boeknummer 623682 € 10.00
ZUTPHEN, J.A. VAN, POLAK, H., ANKERSMIT, J.F.A., (E.A) Troelstra-oord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van 't Troelstra-oord op den Vrijenberg te Beekbergen 13 aug. 1927. Beekbergen, Vooruitgang, 1927.
Boeknummer 636885 € 75.00

< 1 ... 3 4 >