OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Geschiedenis - Nederland
gevonden: 148 boeken op 4 pagina's


< 1 2 3 4 >

FALCK, A.R. Ambts-brieven. 1802 -1842. 's Gravenhage, Van Stockum, 1878.
Boeknummer 639969 € 75.00
FALKENBURG, R., JONG, J. DE, MEADOW, M., (RED.) Hof-, staats- en stadsceremonies. Court, state and city ceremonies. Zwolle, Waanders, 1999.
Boeknummer 620488 € 50.00
FEITH, J., NETSCHER, F., MEIJER, H., HASPELS, G.F. Ons eigen land 1883 - 1908. Uitgegeven door den Algmeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf- en twintig-jarig bestaan. Compleet in 4 delen. Zp , ANWB, 1908-1911.
Boeknummer 617912 € 50.00
FOKKE SIMONSZ., A. Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard van A. Fokke Simonsz. voorafgegaan door een korte schets van zijn karakter en leven. Met caricatuurplaten. Amsterdam, Brink & De Vries, 1831.
Boeknummer 621961 € 50.00
GELDER, ENNO VAN, (RED.) Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. 2 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1972-1973.
Boeknummer 611551 € 50.00
GELDEREN, J. VAN, RAVENSBERGEN, C. , (RED.) Classicale Acta 1573-1620. VI. Provinciale synode Overijssel. Classis Deventer 1601-1620. Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620. Classis Steenwijk/Vollenhove 1601-1620. Met medewerking van J. van den Berg. Den Haag, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 2000.
Boeknummer 611565 € 20.00
GERRITSZ, HESSEL Beschrijvinghe van der Samoyeden landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe uitgegeven door S.P. L'Honoré Naber. Met 5 kaarten, een plaat en een afbeelding tusschen den tekst. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1924.
Boeknummer 622910 € 40.00
GODÉE MOLSBERGEN, E.C. (RED. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. 4 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1922 -1976.
Boeknummer 622938 € 125.00
GOENS, RIJKLOF VAN De vijf gezantsschapsreizen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Met portret en vier kaarten. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1956.
Boeknummer 622918 € 20.00
GOOR, J. VAN Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld. Utrecht, HES, 1982.
Boeknummer 627253 € 10.00
GOSLINGA, C.C. The Dutch in the Caribbean and on the wild coast 1580-1680. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 634833 € 65.00
GOU, L. DE, (RED.) Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het plan van constitutie. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1975.
Boeknummer 582818 € 20.00
GOUW, J.L. VAN DER, (RED.) Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. 2 delen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1980.
Boeknummer 612442 € 50.00
GRAAF, R. DE Oorlog om Holland 1000-1375. Hilversum, Verloren, 1996.
Boeknummer 622907 € 15.00
GROEN VAN PRINSTERER, G. Maurice et Barnevelt. Etude historique. Utrecht, Kemink, 1875.
Boeknummer 634159 € 15.00
GROEN VAN PRINSTERER, G. Schriftelijke nalatenschap. Bewerkt door dr. J. Zwaan. 2 delen. 's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1990-1991.
Boeknummer 612660 € 50.00
GROEN VAN PRINSTERER, G., VOS, G.J. Groen van Prinsterer en zijn tijd. Studiën en schetsen op het gebied der vaderlandsche kerkgeschiedenis. 2 delen. Dordrecht, Revers, 1886-91.
Boeknummer 599711 € 15.00
GROENVELD, S. Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646. Dieren, Bataafsche Leeuw, 1984.
Boeknummer 621225 € 15.00
 
HAAR, J. TER Geschiedenis van de Lage Landen. Met illustraties van Rien Poortvliet. 4 delen. Bussum, Van Dishoeck, 1970-1971.
Boeknummer 592851 € 20.00
HARMSEN, G. Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijmegen, SUN, 1961.
Boeknummer 616084 € 10.00
HAZELHOFF ROELFZEMA, ERIK Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje. Utrecht, Spectrum, 2002 .
Boeknummer 633106 € 10.00
HEERDT, A.C. BARON VAN Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt. Met een woord vooraf van J. PH. de Monté Ver Loren. Assen, Van Gorcum, 1957.
Boeknummer 638763 € 125.00
HELLEMA, D., ZELICHOWSKI, R., ZWAN, B. VAN DER, (ED.) Poland and the Netherlands: a case study of European relations. Dordrecht, Republic of Letters, 2011.
Boeknummer 634798 € 35.00
HENKES, B. Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918 - 1948. Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2005.
Boeknummer 634799 € 12.50
HERMESDORF, B.H.D. Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Uitgegeven door Mr. P.J.Verdam. Nijmegen, Dekker, 1980.
Boeknummer 623198 € 15.00
HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Samengesteld met medewerking van W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin. Leiden, Brill, 1978.
Boeknummer 572983 € 15.00
HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN , CORDUWENER, J. Riemen om de kin. Biografie van Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Groningen, zu , 2010.
Boeknummer 626049 € 20.00
HEYN, PIET De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret. 1 kaart en 2 facsimiles. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1959.
Boeknummer 622919 € 25.00
HOORN, W.A. VAN Reiderland. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek. Met een voorwoord van J.P. Dijksterhuis. Winschoten, zu, zj.
Boeknummer 636142 € 15.00
HOPPENBROUWERS, P.C.M. Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden (ca. 1360-ca. 1515) (with a summary in English). Compleet in 2 delen. Wageningen, AAG, 1992.
Boeknummer 621856 € 30.00
HOUTTE, J.A. VAN Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800. Vertaling: M. van de Putte. Haarlem, Van Dishoeck, 1979.
Boeknummer 599844 € 10.00
 
HUIZINGA, J. Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Groningen, WN, 1969.
Boeknummer 624048 € 15.00
HUIZINGA, J. Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Groningen, WN, 1985.
Boeknummer 636930 € 15.00
HURDT, ANTHONIO De expeditie van Anthonio Hurdt raad van Indïe als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel secretaris. Uitgegeven door H.J. de Graaf met een inleiding en aantekeningen. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1971.
Boeknummer 622916 € 20.00
HUYSSEN-VAN KATTENDIJKE, JOHAN De historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. Uitgegeven door Antheun Janse met medewerking van Ingrid Biesheuvel. Ingeleid door Wim van Anrooij, Jos A.A.M. Biemans, Rudi E.O. Ekhart e.a. Den Haag, Instituut voor geschiedenis, 2005.
Boeknummer 637147 € 25.00
ISINGS, J.H. Gulden sporen. Met illustraties van J.H. Isings. Compleet in 5 delen. Groningen, Vuurbaak, 1975.
Boeknummer 632500 € 30.00
 
JONG, T.P.M. DE De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Met een woord vooraf van prof. dr. H. Baudet. Assen, Van Gorcum, 1966.
Boeknummer 612095 € 12.50
JONG, T.P.M. DE De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. Assen, Van Gorcum, 1966.
Boeknummer 581941 € 12.50
JONGE, A.A. DE Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling. Den Haag, Kruseman, 1968.
Boeknummer 623279 € 10.00
KAYZER, W. Onfatsoenlijke herinneringen. Utrecht, Veen, 1988.
Boeknummer 615368 € 10.00

< 1 2 3 4 >