OK  
  OK        Cancel  
LOOPSTRA, J.J. De assibilatie in de oudfriese oorkonden. Haarlem, Tjeenk Willink, 1935.
(XIV) 148 pp. Linnen. Dissertatie. *schutbladen gebruind, verder goede staat*
Boeknummer 579775 € 10.00