OK  
  OK        Cancel  
TROMMIUS, A. Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen. Leeuwarden, Pieter Koumans; Willem Coulon; Abraham Ferwerda, 1750-1754.
Halfleer. Folio. (XXXVIII), 696, (II), 662, (II), 1066, (136), (52) pp. *platten licht geschaafd, bovenzijde rug deel 1 licht beschadigd, rug licht ingescheurd, bovenzijde rug deel 3 licht beschadigd, papier hier en daar roestvlekkig en gebruind, verder goede staat*
Boeknummer 581729 € 250.00