OK  
  OK        Cancel  
FLAVIUS JOSEPHUS Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen. Amsterdam, J van Gulik, 1780-1784 .
(IV) (XXXII) 545, (II) 646, (VIII) 696 pp. Halfleer. *platten geschaafd; papier op platten beschadigd; oude naam op schutbladen; leren hoekjes op platten licht beschadigd; 1 leren hoekje op deel 1 en op deel 2 onbreekt, mooie set*
Met 37 buitentekstgravures.
Boeknummer 609585 € 250.00