OK  
  OK        Cancel  
NOOTEN, DIRK HOOLA VAN Nadere juridicque memorie, ter verdediging van Ary Boer cum suis. Zo tegen de aanmerkingen van Ds. Barends, predikant te Giesendam en Neder-Hardinxveld, als tegen de beŲordeelingen van onderscheiden recensenten. Amsterdam, Wouter Brave, 1807.
172, 20 pp. Contemporain karton. *achterplat geschaafd, voorplat aan de onderkant los, ruggetje vergaan, verder in goede staat*
oude tekst met namen etc. op schutblad, getekend door Ary Boer
Boeknummer 617653 € 50.00