OK  
  OK        Cancel  
BEVERWIJCK, JOHAN VAN Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten.Verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. Bijgebonden: Lof der medicine ofte genees-konste en: Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste. Dordrecht, Jasper Gorissz Hendrick van Esch, 1642 1641.
(XXXII) 632, 152 pp. Contemporary parchment. 8ļ. Printer's vignette. Two engraved title pages and 14 engravings in the text; various ornamental capitals and various tail ornaments. *spine on one joint damaged, owner's name, new endpapers and 12 nicely restorated pages, paper here and there slightly waterstained throughout the text, otherwise good condition*
Volume 1: Schat der ongesontheyt. De kracht der middelen, door de welcke de ongesontheyt geweert wert, Volume 2: Schat der ongesontheyt. Aenwijsende de gelegentheydt van de deelen des menschelicken lichaems; hare sieckten, ende der selver oirsaken, teyckenen, voorteyckenen, genesinge, ende maniere van leven daer in te houden. Volume 3: Het derde boeck van de sieckten des buycks Volume 4: Lof der medicine ofte genees-konst and Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste. BEVERWIJCK, Johan van (b. 1594, Dordrecht, d. 1647, Dordrecht) Johan van Beverwijck (Johannes Beverovicius), Dutch physician and writer. He studied in Leiden, Paris, Montpellier and Padua. Around 1618, he settled in his native city of Dordrecht where he became the first physician and judge of the city. His books related to health belonged to the most widely read books. He also left his mark on the Dutch language by words such as pancreas, rectum, to think collarbone or esophagus.
Boeknummer 620785 € 750.00