OK  
  OK        Cancel  
GROOT, A.J. DE, N»VE, P.L. , COPPENS, E.C.C. , (RED.) Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. A.J. de Groot. Nijmegen, KUN, 1985.
(XVI) 322 pp. Paperback. (Gerard Noodt Instituut) *naam op schutblad, goede staat*
Met bijdragen van o.a.: G. Corver, P.J. Huizing, D.F. Scheltens e.a.
Boeknummer 625331 € 10.00