OK  
  OK        Cancel  
MOULIN, P. DU Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal. In de Fransche taal beschreven door Pierre du Moulin, de jonge, en in 't Nederduits overgezet door H. Dullaart. Dese laatste druk, van drukfouten gesuivert. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1723.
Gegraveerde titelpagina. Drukkersvignet. Perkament. 8į. (XIV), 480, 102 pp. *band smoezelig, iets los in de band, potloodaantekeningen en naam op schutblad, papier aan de randen gebruind, verder in goede staat*
'Petrus Molinaeus, Pierre Dumoulin, Frans gereformeerd theoloog, Hugenoot, Buhy (bij Nantes) 1568, Sedan 1658. In 1592 trok hij naar Leiden, waar hij aanvankelijk les gaf aan de Latijnse school en in 1593 benoemd werd tot hoogleraar in de logica. Hij promoveerde er tot magister artium (1594). In 1598 terugkeer naar Parijs en in 1599 predikant te Parijs. Verkreeg een vooraanstaande positie in de gereformeerde kerk van Frankrijk. Afgevaardigd naar de synode van Dordrecht (1618). Tegen het Arminianisme schreef hij in 1619 een belangrijk boek, dat hij aan de Staten-Generaal opdroeg en dat reeds in 1620 ook in Nederlandse vertaling (door Joh. van Lodensteyn) verscheen. In 1620 moest hij Parijs verlaten en week uit naar Sedan, waar hij in 1621 predikant en hoogleraar werd. In 1624 vervolgens naar Engeland waar de Franse kerk te Londen hem tot predikant beriep. Molinaeus was een geducht polemist tegen het rooms-katholicisme. Talrijke geschriften staan op zijn naam, waarvan verschillende ook in het Nederlands werden vertaald, o.a. door D. Costerus en H. Dullaert. In 1609 verscheen te Arnhem een vertaling van M's geschrift over het Avondmaal. Ook afwijkende gevoelens in het gereformeerde protestantisme vonden in M. een bestrijder'. Christelijke encyclopedie. Kampen, 1960 (2e herz.), 5, 62. Over Heiman Dullaert: NNBW, 3, pp. 308-09
Boeknummer 628017 € 85.00