OK  
  OK        Cancel  
HANNOT, S. Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naaukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraaten. De derde druk. Amsterdam/'s-Gravenhage/Leiden, Gerrit de Groot/Ottho van Thol/Samuel en Johannes Luchtmans, 1756.
Drukkersvignet. (16) 1016 pp. Leren band. *nieuw gebonden, titelpagina licht roestvlekkig, tekst hier en daar heel licht roestvlekkig, verder in goede staat*
Boeknummer 630893 € 125.00