OK  
  OK        Cancel  
BARLAEUS, C., SCHULL, P.S. Poezy van Casper van Baerle, bijeenverzameld en met eene levensbeschrijving diens dichters vermeerderd door Mr. P.S. Schull, advokaat te Dordrecht. (Ten voordeele van het fonds eener nieuw te bouwen kerk te Zierikzee.) Zp, J van de Velde Olivier, 1835.
(VI) 239, (16) pp. Gekartonneerd. Portret. *platten licht geschaafd, schutblad voorin wat gevlekt, verder in goede staat*
Boeknummer 631944 € 50.00