OK  
  OK        Cancel  
SCHOTANUS ņ STERRINGA, B. Uitbeelding der heerlijkheit Friesland; zoo in 't algemeen, als in haare XXX bijzondere grietenijen (...). Nevens d'afteekening van Oud Friesland in VII verscheidene landkaarten; door den heere Menso Alting en de vertalinge der oude namen. Leeuwarden/Amsterdam, De Tille/Orbis Terrarum, 1970.
Leer. Illustraties. *rug licht beschadigd, verder in goede staat*
Deze facsimile werd gereproduceerd naar de oorspronkelijke editie van 1718 en voorzien van een inleiding door Prof.Dr.Ir. C. Koeman en een bio-bibliografische beschrijving door Ds. J.J. Kalma. Fryske Akademy, 362.
Boeknummer 635851 € 125.00