OK  
  OK        Cancel  
N/A, BUIJS, JOHANNES, VARIK, G. VAN, LEER, P.J. Convoluut met 4 werken. 1. Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Tweede stukjen. 2. Buijs, J., Natuurkundig schoolboek. 3. Van Varik, G., Rudimenta, of gronden der Nederduitsche spraake, 4. Leer, P.J., Antwoorden op H. Aenaes Rekenkundige vraagen. Haarlem/Leiden/Deventer/Utrecht/Amsterdam, A Loosjes/D du Mortier/JH de Lange/GT van Paddenburg/ Martinus de Bruijn, 1798 - 1802.
47 pp. (VIII) 39 pp. 40-83 pp. 48 pp. 49-218 pp. 99 pp. 75 pp. 23 pp. 43 pp.pp. pp. Halfleren band. (Stukken het schoolwezen betreffende, 4e bundel 1797 - 1801.) *randen platten enigszins beschadigd, verder in goede staat*
Deel 1 + 2 Natuurkundig schoolboek met 4 uitslaande gravures, Deel 3 + 4 met 11 uitslaande gravures. Naast de Rudimenta of gronden der Nederduitsche spraake (2e druk) bevat het convoluut ook enkele berichten over de Rudimenta. 1. Tegenberigt of verantwoording aan het publiek, tegen zeker onlangs uitgegeven berigt (...) betreffende zekere beoordeeling van de Rudimenta door gemeldde maatschappij uitgegeven en 2. Hoofdbestuurders der Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algmeen aan het publiek. Betreffende zekere beoordeling van de Rudimenta door gemeldde maatschappij uitgegeven
Boeknummer 641032 € 400.00