OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Literatuur - Nederlandse literatuur
gevonden: 283 boeken op 8 pagina's


< 1 2 3 ... 8 >

 
BRINK, J. TEN, BUSKEN HUET, C. Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel. 's-Gravenhage, Letterkundig museum, 1965.
Boeknummer 581838 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Zp, AP, 1983.
Boeknummer 594472 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1984.
Boeknummer 602711 € 10.00
 
BROUWERS, J. De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. Amsterdam, AP, 1983.
Boeknummer 619762 € 10.00
 
BRUIJN, COR P., BRUIJN, M. De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver 1883-1978. '-Gravenhage, Leopold, 1984.
Boeknummer 611859 € 10.00
 
BUSKEN HUET, C., PRAAMSTRA, O. Gezond verstand en goede smak. De kritieken van Conrad Busken Huet. Amstelveen, Ernst, 1991.
Boeknummer 612199 € 10.00
 
CALIS, P. Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951. Amsterdam, Meulenhoff, 2001.
Boeknummer 593811 € 10.00
 
CALIS, P. De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948. Amsterdam, Meulenhoff, 1999.
Boeknummer 593812 € 10.00
CAMPERT, JAN, RENDERS, H. Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert. Amsterdam, Bezige Bij, 2004.
Boeknummer 620083 € 15.00
 
CAMPERT, R. Alle bundels gedichten. Amsterdam, Bezige Bij, 1979.
Boeknummer 594691 € 10.00
 
CAMPERT, R. Campert compleet. Alle dagen feest. De jongen met het mes. Een ellendige nietsnut. Nacht op de kale dwerg. Hoe ik mijn verjaardag vierde. Twee verhalen. Amsterdam, Bezige Bij, 1971.
Boeknummer 594693 € 11.50
 
CASPEL, P.P.J. VAN Experimenten op experimentelen. Amsterdam, Holland, 1955.
Boeknummer 581836 € 10.00
 
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 578862 € 15.00
 
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van rhetoriken'. Exploration du 'Const van rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en français). Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 577002 € 15.00
CASTELEIN, MATTHIJS, IANSEN, S.A.P.J.H. Verkenningen in Matthijs Casteleins 'Const van Rhetoriken'. Exploration du 'Const van Rhetoriken' de Matthijs Castelein (avec sommaire en Français). Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 614123 € 15.00
CATS, J. Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt. Bevattende uyt spreeck-woorden ende sin-spreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige eeuwe, verlustigt door menigte van sinne-beelden, nmet gedichten en prenten daer op passende. Amsterdam/Nieuwkoop, Parool/N Israel/B de Graaf, 1968 .
Boeknummer 629439 € 35.00
CLAES, E. Cel 269. Antwerpen, Standaard, zj.
Boeknummer 569355 € 25.00
 
CLAUS, H. Gedichten. Amsterdam, Bezige Bij, 1968.
Boeknummer 582810 € 10.00
 
CLAUS, H. De koele minnaar. Amsterdam, Bezige Bij, 1957.
Boeknummer 590440 € 10.00
 
COENEN, F. Verzameld werk. Romans, novellen, literair historische beschouwingen, literair critisch werk, journalistiek werk. Amsterdam, Van Oorschot, 1956.
Boeknummer 597665 € 10.00
CONSCIENCE, HENDRIK Geschiedenis mijner jeugd gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht door Marnix Gijsen. Geschiedkundige kommentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zuid E.H. Kossmann en A. Verhulst. Antwerpen, Mercatorfonds, 1976.
Boeknummer 625100 € 20.00
 
COSTER, C. DE De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met platen van A. Hahn jr. Amsterdam, Becht, 1927.
Boeknummer 592795 € 20.00
 
COUMOU, L., DAMEN, G., GEERDS, G., (RED.) Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman 'Arturs doet'. Door een werkgroep van Groninger neerlandici. Groningen, zu, 1980.
Boeknummer 581951 € 10.00
 
COUPERUS, L. Fidessa. Amsterdam, Veen, 1899.
Boeknummer 592792 € 25.00
COUPERUS, L. Proza. Compleet in 3 delen. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1923.
Boeknummer 618300 € 65.00
COUPERUS, L., DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM) Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door Karel Reijnders. Amsterdam, Polak, 1968.
Boeknummer 620021 € 10.00
 
CREMER, J. Ik Jan Cremer. Tweede boek. Amsterdam, Bezige Bij, 1966.
Boeknummer 586532 € 10.00
 
DEIJSSEL, L. VAN, JANSONIUS, F. Lodewijk van Deijssel. Lochem, Tijdstroom, 1951.
Boeknummer 17761 € 10.00
 
DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. De Adriaantjes. Een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels 'Kind-leven'. Amsterdam, APG, 1977.
Boeknummer 584013 € 10.00
DEYSSEL, L. VAN (K.J.L. ALBERDINGK THIJM), PRICK, H.G.M. In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890. Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. 2 delen. Amsterdam, Athenaeum, 1998-2003.
Boeknummer 618958 € 35.00
 
DRESDEN, S. Vervolging, vernietiging, literatuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1991.
Boeknummer 6921 € 10.00
 
DRESDEN, S. Vervolging, vernietiging, literatuur. Amsterdam, Meulenhoff, 1991.
Boeknummer 599504 € 10.00
 
DROP, W. Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw. Assen, Van Gorcum, 1958.
Boeknummer 581839 € 15.00
 
DUINKERKEN, A. VAN Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer. Utrecht, Spectrum, zj .
Boeknummer 608249 € 10.00
 
DUINKERKEN, A. VAN, POLMAN, M. De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd (1927-1952). Nijmegen, Valkhof, 2000.
Boeknummer 601788 € 12.50
 
DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen. Groningen, WN, 1978.
Boeknummer 582383 € 20.00
 
DULLAERT, HEIJMEN, PUTTE, P.C.A. VAN Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklarngen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (avec un résumé en francais). 2 delen. Groningen, WN, 1978.
Boeknummer 600966 € 15.00
EEDEN VAN, F., FONTIJN, J. Tweespalt en Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden. Compleet in twee delen. Amsterdam, Querido, 1990 1996.
Boeknummer 631947 € 30.00
EEDEN, FREDERIK VAN, KALFF, G. Frederik van Eeden. Psychologie van den tachtiger. Groningen, Wolters, 1927.
Boeknummer 600449 € 15.00
 
EEDEN, FREDERIK VAN, MAAS, N. Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht. Amsterdam, De Beuk, 1991.
Boeknummer 595946 € 10.00

< 1 2 3 ... 8 >