OK  
  OK        Cancel  

Privacy Statement


Antiquariaat Isis
Folkingestraat 20
9711 JW GRONINGEN
050-3184233
www.isis-books.nl
info@isis-books.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Antiquariaat Isis bewaart uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) alleen voor het verwerken van bestellingen, het maken van rekeningen en het toesturen van relevante catalogi. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of tenzij het noodzakelijk is voor verzending van uw bestelling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:


- Het afhandelen van uw bestelling/betaling
- Het verzenden van onze (digitale) catalogi, en het bezorgen van uw bestellingen
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Antiquariaat Isis neemt nooit op basis van ‘geautomatiseerde verwerkingen’ besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antiquariaat Isis) tussen zit.

Antiquariaat Isis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Antiquariaat Isis verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
DHL of andere pakketdiensten verzorgen de verzending van pakketten. Voor het aanmaken van pakketzegels verzamelen zij naam, adres en e-mailgegevens om de opdracht uit te voeren. Voor hun AVG zie: http://portal.pakketweb.net/AlgemeneVoorwaarden

Antiquariaat Isis gebruikt alleen enkele technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@isis-books.nl ter attentie van Lyseth Belt en/of Theo Butterhof

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Antiquariaat Isis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Antiquariaat Isis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.