OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: -
gevonden: 842 boeken op 22 pagina's


< 1 2 3 ... 22 >

BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) Memo Barthes. Zp, Vantilt, 2004.
Boeknummer 627261 € 12.50
BASNAGE, JAKOB Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooiing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in hare opzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der joodsche regeerders, hogepriesters, opperveltheren, valsche messiassen, beroemde mannen en geleerde schryvers, met een berecht van derzelver werken (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere platen versiert. 2 delen in 1 band. Amsterdam/Delft, Gerard onder de Linden/Reinier Boitet, 1726-1727.
Boeknummer 631075 € 350.00
BATAILLE, G., KATE, L. TEN De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Een studie over ervaring, gemeenschap en sacraliteit in de 'De innerlijke ervaring'. Le lieu vide. Révoltes contre la vie instrumentale dans l'athéologie de Bataille. L'expérience, la communauté et le sacré dans 'L'expérience intérieure'. Suivi d'un résumé en français. Kampen, Kok Agora, 1994.
Boeknummer 633601 € 25.00
BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors. Leiden, Brill, 1963.
Boeknummer 605299 € 15.00
BEAUVOIR, S. DE, SARTRE, J.P. Lettres à Sartre 1930 - 1939, 1940 - 1963. Édition présentée, établie et annotée par Sylvie Le Bon de Beauvoir. 2 volumes. Paris, Gallimard, 1990.
Boeknummer 634611 € 25.00
 
BEBEL, A. Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 604696 € 15.00
BEBEL, A. Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622053 € 15.00
BECHTEL, W. Philosophy of science. An overview for cognitive science. Hillsdale, Erlbaum, 1988.
Boeknummer 635648 € 10.00
BEECKMAN, I., BERKEL, K. VAN Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English). Amsterdam, Rodopi, 1983.
Boeknummer 633438 € 15.00
 
BEERLING, R.F. Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1968.
Boeknummer 608769 € 8.00
 
BEERLING, R.F. Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1979.
Boeknummer 17298 € 7.50
 
BEERLING, R.F. Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog. Amsterdam, Meulenhoff, 1949.
Boeknummer 6684 € 10.00
BEERLING, R.F. Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen. Zeist, De Haan, 1964-65.
Boeknummer 7122 € 10.00
 
BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. Inleiding tot de wetenschapsleer. Utrecht, Bijleveld, 1970.
Boeknummer 620670 € 7.00
BEJCZY, I.P. Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaisance. Nijmegen, UP, 1994.
Boeknummer 620523 € 20.00
BENDA, J. Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie. Paris, Grasset, 1947.
Boeknummer 628823 € 10.00
BENJAMIN, W., TACKELS, B. L'oeuvre d'art à l'époque de W. Benjamin. Histoire d'aura. Paris, Harmattan, 1999.
Boeknummer 15520 € 10.00
BENTHAM, J. An introduction to the principles of morals and legislation. With an introduction by Laurence J. Lafleur. New York, Hafner, 1948.
Boeknummer 632512 € 15.00
BERG, J.H. VAN DEN Metabletica van God. De drie voornaamste veranderingen. Kapellen, Pelckmans, 1995.
Boeknummer 633679 € 10.00
BERG, J.H. VAN DEN Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt. Nijkerk, Callenbach, 1965.
Boeknummer 598231 € 10.00
BERGHS, H., (RED.) Denk-wijzen 2. Een inleiding in het denken van M. Heidegger, A. Glucksmann, W. Benjamin en H. Bergson. Bijdragen van H. Berghs, K. Boey, A. Vandevelde en W. Thys. Leuven, Acco, 1986.
Boeknummer 634760 € 10.00
BERKEL, K. VAN Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam, Bakker, 1998.
Boeknummer 594443 € 12.50
BERKEL, K. VAN Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam, Bakker, 1998.
Boeknummer 622220 € 12.50
BERKELEY, G. Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1965.
Boeknummer 629955 € 10.00
 
BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. Berkeley. Harmondsworth, Penguin, 1969.
Boeknummer 600038 € 10.00
 
BERSSELAAR, V. VAN DEN Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen. Bussum, Coutinho, 1997.
Boeknummer 622878 € 10.00
BETH, E.W. Moderne logica. Assen, Van Gorcum, 1967.
Boeknummer 604547 € 10.00
BETH, E.W. Moderne logica. Assen, Van Gorcum, 1969.
Boeknummer 626208 € 10.00
 
BEUKEL, A. VAN DEN Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin. Baarn, Ten Have, 1994.
Boeknummer 620887 € 7.50
BLACK, M. Margins of precision. Essays in logic and language. Ithaca, Cornell Up, 1970.
Boeknummer 624643 € 10.00
BLEIJENDAAL, H.L.K. Heidegger en Lévinas over de tijd. Amsterdam, VU, 1984.
Boeknummer 618281 € 20.00
 
BLOCH, E. Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen. Frankfurt aM, Suhrkamp, 1977.
Boeknummer 619701 € 10.00
BODIFÉE, G. Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief. Kapellen, DNB, 1990.
Boeknummer 625542 € 10.00
BOECKLER, A., (RED.) Die Regensburg-Pfüfeninger Buchmalerei des XII. und XIII. Jahrhunderts. Mit 172 Abbildungen in Lichtdruck auf 112 Tafeln. München, Reusch, 1924.
Boeknummer 625195 € 150.00
 
BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme. Brussel, Manteau, 1978.
Boeknummer 621000 € 8.00
BOER, T. DE De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie. 's-Gravenhage, Meinema, 1989.
Boeknummer 624199 € 10.00
BOER, T. DE Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen. Zoetermeer, Meinema, 1996.
Boeknummer 633282 € 10.00
BOLLAND, G.J.P.J. Convoluut bevattende: G.J.P.J. Bolland's colleges uitgegeven door E. Vas Nunes. I. Logica. + De logica. Leiddraad bij het onderwijs in zuivere rede. Haarlem, Boissevain, 1923.
Boeknummer 16858 € 10.00
 
BOOSTEN, J.P. Taine et Renan et l'idée de Dieu. Maastricht, Boosten, 1936.
Boeknummer 601816 € 10.00
BOR, J. Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie. Amsterdam, Bakker, 2011.
Boeknummer 624234 € 10.00

< 1 2 3 ... 22 >