OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: -
gevonden: 879 boeken op 22 pagina's


< 1 2 3 ... 22 >

BARTH, P. Die Stoa. Stuttgart, Frommann, 1922.
Boeknummer 636473 € 12.50
BARTHES, R. De nulgraad van het schrijven gevolgd door een inleiding in de semiologie. Vertaling E.A. van Caspel. Amsterdam, Meulenhoff, 1982.
Boeknummer 634862 € 10.00
BARTHES, R., HOFSTEDE, R., PIETERS, J., (RED.) Memo Barthes. Zp, Vantilt, 2004.
Boeknummer 627261 € 12.50
BASNAGE, JAKOB Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooiing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in hare opzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der joodsche regeerders, hogepriesters, opperveltheren, valsche messiassen, beroemde mannen en geleerde schryvers, met een berecht van derzelver werken (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere platen versiert. 2 delen in 1 band. Amsterdam/Delft, Gerard onder de Linden/Reinier Boitet, 1726-1727.
Boeknummer 631075 € 350.00
BAUMGARDT, D., FRANK, J., MINKOWSKI, H., STERNGLASS, E.J., (ED.) Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt. With a preface in German by the editors. Leiden, Brill, 1963.
Boeknummer 605299 € 15.00
 
BEBEL, A. Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 604696 € 15.00
BEBEL, A. Briefwechsel mit Karl Kautsky. Herausgegeben von K. Kautsky Jr. Assen, Van Gorcum, 1971.
Boeknummer 622053 € 15.00
BECHTEL, W. Philosophy of science. An overview for cognitive science. Hillsdale, Erlbaum, 1988.
Boeknummer 635648 € 10.00
BEECKMAN, I., BERKEL, K. VAN Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. (With a summary in English). Amsterdam, Rodopi, 1983.
Boeknummer 633438 € 15.00
 
BEERLING, R.F. Niet te geloven. Wijsgeerig schaatsen op godgeleerd ijs. Met kritisch commentaar van H.J. Adriaanse, H. Berkhof, H.J. Heering. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1979.
Boeknummer 17298 € 7.50
 
BEERLING, R.F. Onsocratische gesprekken. Vijf wijsgerige dialogen en een proloog. Amsterdam, Meulenhoff, 1949.
Boeknummer 6684 € 10.00
BEERLING, R.F. Wijsgerig-sociologische verkenningen. 2 delen. Zeist, De Haan, 1964-65.
Boeknummer 7122 € 10.00
 
BEERLING, R.F., KWEE, S.L., MOOIJ, J.J.A. Inleiding tot de wetenschapsleer. Utrecht, Bijleveld, 1970.
Boeknummer 620670 € 7.00
BEJCZY, I.P. Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaisance. Nijmegen, UP, 1994.
Boeknummer 620523 € 20.00
BELIËN, H., SETTEN, G.J. VAN, (RED.) Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind. Amsterdam, Agon, 1991.
Boeknummer 637454 € 10.00
BENDA, J. Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie. Paris, Grasset, 1947.
Boeknummer 628823 € 10.00
BENJAMIN, W., TACKELS, B. L'oeuvre d'art à l'époque de W. Benjamin. Histoire d'aura. Paris, Harmattan, 1999.
Boeknummer 15520 € 10.00
BENTHAM, J. An introduction to the principles of morals and legislation. With an introduction by Laurence J. Lafleur. New York, Hafner, 1948.
Boeknummer 632512 € 15.00
BERG, J.H. VAN DEN Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt. Nijkerk, Callenbach, 1965.
Boeknummer 598231 € 10.00
BERGER, H. Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven. Budel, Damon, 2000.
Boeknummer 637001 € 12.50
BERGSON, H. La pensée et le mouvant. Essais et conférences. Paris, Alcan, 1934.
Boeknummer 636649 € 15.00
BERKEL, K. VAN Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam, Bakker, 1998.
Boeknummer 594443 € 12.50
BERKEL, K. VAN Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam, Bakker, 1998.
Boeknummer 622220 € 12.50
BERKELEY, G. Principles, dialogues, and philosophical correspondence. Edited, with an introduction by C.M. Turbayne. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1965.
Boeknummer 629955 € 10.00
BERKELEY, G., TURBAYNE, C.M., (ED.) Berkeley. Critical and interpretive essays. Minneapolis, Minnesota UP, 1982.
Boeknummer 636698 € 15.00
BERKELEY, G., URMSON, J.O. Berkeley. Nederlandse vertaling: A. van Kersbergen. Rotterdam, Lemniscaat, 1982.
Boeknummer 637975 € 10.00
 
BERKELEY, G., WARNOCK, G.J. Berkeley. Harmondsworth, Penguin, 1969.
Boeknummer 600038 € 10.00
BERLIN, I. The first and the last. Introduced by Henry Hardy. Tributes by Noel Annan, Stuart Hampshire, Avishai Margalit, Bernard Williams, Aileen Kelly. London, Granta, 1999.
Boeknummer 637665 € 10.00
BERLIN, I., IGNATIEFF, M. Isaiah Berlin. A life. London, Chatto, 1998.
Boeknummer 637121 € 12.50
 
BERSSELAAR, V. VAN DEN Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor professioneel handelen. Bussum, Coutinho, 1997.
Boeknummer 622878 € 10.00
BETH, E.W. Moderne logica. Assen, Van Gorcum, 1967.
Boeknummer 604547 € 10.00
BETH, E.W. Moderne logica. Assen, Van Gorcum, 1969.
Boeknummer 626208 € 10.00
BLACK, M. Margins of precision. Essays in logic and language. Ithaca, Cornell Up, 1970.
Boeknummer 624643 € 10.00
BLEIJENDAAL, H.L.K. Heidegger en Lévinas over de tijd. Amsterdam, VU, 1984.
Boeknummer 637978 € 15.00
BLOCH, E. Naturrecht und menschliche Würde. Frankfurt a M, Suhrkamp, 1961.
Boeknummer 638020 € 15.00
 
BLOCH, E. Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Aus Leipziger Vorlesungen. Frankfurt aM, Suhrkamp, 1977.
Boeknummer 619701 € 10.00
BODIFÉE, G. Ruimte voor vrijheid. De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief. Kapellen, DNB, 1990.
Boeknummer 625542 € 10.00
BOECKLER, A., (RED.) Die Regensburg-Pfüfeninger Buchmalerei des XII. und XIII. Jahrhunderts. Mit 172 Abbildungen in Lichtdruck auf 112 Tafeln. München, Reusch, 1924.
Boeknummer 625195 € 150.00
 
BOENDERS, F., LEHNING, A., AVRICH, P. De volle vrijheid. Ideologie en geschiedenis van het anarchisme. Brussel, Manteau, 1978.
Boeknummer 621000 € 8.00
BOER, T. DE De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie. 's-Gravenhage, Meinema, 1989.
Boeknummer 624199 € 10.00

< 1 2 3 ... 22 >